Centrul de simulare si testare roboti industriali - CESTER - UTCN