नाम रेटिंग खिलाड़ी दिनांक
Znamenosets 3|2 Swiss 9R
amaidel | Score: 8.5/9
खुला 27 12 जन॰ 2019, 8:40 पूर्वाह्न
Znamenosets 1|1 Swiss 15R
il2t | Score: 8/10
खुला 23 12 जन॰ 2019, 7:00 पूर्वाह्न
5|2 Blitz: Team Russia 10th anniversary
Zaplya | Score: 5.5/7
खुला 27 24 नव॰ 2018, 9:15 पूर्वाह्न
3|2 Znamenosets Sep18
rox6789 | Score: 8.5/9
खुला 21 23 सित॰ 2018, 10:29 पूर्वाह्न
1|1 Znamenosets RUS Sep18
Astraferz | Score: 7/7
खुला 14 16 सित॰ 2018, 10:29 पूर्वाह्न
Team Russia 3+2 Tournament
neckapb666 | Score: 3/3
खुला 7 7 सित॰ 2018, 9:57 पूर्वाह्न
Saturday event 3|2
sirius99 | Score: 3/3
खुला 6 28 जुल॰ 2018, 1:04 अपराह्न
1|1 Russian matchday bullet
kirillgenius | Score: 6/6
खुला 19 15 जुल॰ 2018, 12:05 अपराह्न
Prematch training 3|2
Butyugin | Score: 5/5
खुला 11 24 जून 2018, 9:55 पूर्वाह्न
Prematch training 3|2
Grand_Duke2017 | Score: 3/4
खुला 8 17 जून 2018, 10:15 पूर्वाह्न
Prematch training 3|2
spezeffekt | Score: 4/5
खुला 15 10 जून 2018, 10:15 पूर्वाह्न
RUS Rapid open
Furious_chiken | Score: 3/3
खुला 5 31 मई 2018, 10:01 पूर्वाह्न
Russian prematch bullet
NovenkoDenis | Score: 7/7
खुला 18 27 मई 2018, 9:55 पूर्वाह्न
Russian prematch bullet 1|1
PlayBullet | Score: 5/6
खुला 12 20 मई 2018, 8:35 पूर्वाह्न
Prematch Bullet 1|1 *** RUS
PlayBullet | Score: 6/7
खुला 22 13 मई 2018, 10:35 पूर्वाह्न
Team Russia prematch training
Kaissa11 | Score: 5/5
खुला 14 6 मई 2018, 9:30 पूर्वाह्न
Live 960: Russian open cup
amaidel | Score: 5/5
खुला 10 7 अप्रैल 2018, 9:01 पूर्वाह्न
Prematch training
Its_Time_To_Win | Score: 5/5
खुला 26 20 फ़र॰ 2018, 9:15 पूर्वाह्न
Prematch training
annazero | Score: 4.5/5
खुला 38 13 फ़र॰ 2018, 9:20 पूर्वाह्न
Prematch blitz
ElFeroz05 | Score: 5/5
खुला 26 4 फ़र॰ 2018, 8:50 पूर्वाह्न
Prematch training
RussianKick | Score: 4/5
खुला 19 21 जन॰ 2018, 8:40 पूर्वाह्न
Prematch sunday blitz
bayad2016 | Score: 4.5/5
खुला 10 14 जन॰ 2018, 9:20 पूर्वाह्न
Merry Christmas
amaidel | Score: 3/3
खुला 7 7 जन॰ 2018, 7:00 पूर्वाह्न
Team Russia prematch #3
korostelev-stanislav | Score: 4.5/5
खुला 19 24 दिस॰ 2017, 8:20 पूर्वाह्न
Team Russia prematch swiss (5 rounds)
Pugachev-84 | Score: 4/5
खुला 27 10 दिस॰ 2017, 9:21 पूर्वाह्न