Šah Petrinja
Ovo je tim šahista iz Petrinje i vezanih uz Petrinju.