संपन्न मैच
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 1000 - 1500 3 दिन/चाल
Unicorns
2
Halo 3
0
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 14 दिन/चाल
Red Army
6.5
Halo 3
3.5
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Clergy of chess.com
6
Halo 3
2
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Halo 3
0
Clergy of chess.com
6
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 14 दिन/चाल
Halo 3
0
The Dark Knights
2
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 200 - 1350 3 दिन/चाल
Halo 3
1
7thSense Team Matches
1
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: < 1950 10 दिन/चाल
Team7
2
Halo 3
2