संपन्न मैच
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Mind logics
5
The Killer Derivatives
7
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: > 1300 3 दिन/चाल
Mind logics
7.5
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
12.5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: 1300 - 1800 3 दिन/चाल
Mind logics
5.5
Chess Society
8.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: 1350 - 2000 3 दिन/चाल
Mind logics
6
Team Romania
10
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: > 1300 3 दिन/चाल
Mind logics
8.5
Team Romania
11.5
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: > 1300 3 दिन/चाल
Mind logics
2
Team Romania
16
खिलाड़ी: 21 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
UNITED MACEDONIANS
24.5
Mind logics
17.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
5.5
Mind logics
4.5
खिलाड़ी: 20 रेटिंग: > 1250 3 दिन/चाल
Mind logics
20
TURK CHESS PLAYERS
20
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
King of Kings
14
Mind logics
4
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: 1350 - 2100 3 दिन/चाल
Mind logics
2.5
TEAM EUROPE
17.5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Delhi and NCR
3
Mind logics
11
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: 1400 - 1900 3 दिन/चाल
Mind logics
3
Christian Chess World
3
खिलाड़ी: 16 रेटिंग: > 1250 2 दिन/चाल
Mind logics
21
THE NOBLE KNIGHTS
11
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: 1300 - 2100 3 दिन/चाल
Mind logics
11.5
THE POWER OF CHESS
8.5
खिलाड़ी: 20 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Mind logics
17
Fast Players Group
23
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: > 1300 3 दिन/चाल
Mind logics
10
Kasparov Chess Club
10
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
7
Mind logics
3
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: > 1400 3 दिन/चाल
Mind logics
6
Bobby Fischer Group
4
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: > 1300 3 दिन/चाल
Mind logics
3
Team Russia
17
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: 1500 - 1700 3 दिन/चाल
Methuselah's Children
4
Mind logics
2
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: < 1600 3 दिन/चाल
All Night Chess!
10
Mind logics
2
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: > 1250 2 दिन/चाल
Mind logics
7.5
The Killer Derivatives
12.5
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
2.5
Mind logics
3.5
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Mind logics
23.5
THE POWER OF CHESS
6.5