संपन्न मैच
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
THE POWER OF CHESS
13.5
p30world
2.5
खिलाड़ी: 17 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
p30world
13.5
Team Dalmatia
21.5
खिलाड़ी: 13 रेटिंग: 900 - 1800 3 दिन/चाल
p30world
3.5
TURK CHESS PLAYERS
22.5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: < 1900 3 दिन/चाल
p30world
7
THE POWER OF CHESS
13
खिलाड़ी: 13 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Sylhet সিলেট
15.5
p30world
10.5
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: 900 - 1800 3 दिन/चाल
p30world
6.5
Team Azerbaijan
11.5
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: 1200 - 3000 3 दिन/चाल
World Football Fans
3
p30world
9
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Croatian Chess Temple
16
p30world
8
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: 1201 - 1700 3 दिन/चाल
p30world
7
The Orthodox Christian Chess Players
11
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
The Chess Magic
7
p30world
3
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: 1200 - 1804 3 दिन/चाल
All Kings
2
p30world
8
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: < 2003 3 दिन/चाल
All Kings
3
p30world
5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: 1500 - 1799 3 दिन/चाल
BK Academy of Chess
8
p30world
2
खिलाड़ी: 16 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
p30world
17.5
BLUE STARS
14.5
खिलाड़ी: 14 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
p30world
16
San Diego Group
12
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: 1000 - 1569 3 दिन/चाल
p30world
8.5
The Cats
7.5
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: < 1500 3 दिन/चाल
p30world
4
EL  MUJAHEDEEN
2
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
p30world
10
Chess Team Africa
10
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Croatian Chess Temple
20
p30world
11
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
p30world
12.5
caramel chess
9.5
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 1 दिन/चाल
p30world
5
Qatar  Chess Fanatics
3