संपन्न मैच
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
13
Seagull
1
खिलाड़ी: 19 रेटिंग: < 2000 2 दिन/चाल
Outback
32
PURPLE HAZE
6
खिलाड़ी: 25 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
13.5
May the chess be with you
36.5
खिलाड़ी: 34 रेटिंग: < 1725 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
17
Oracles
51
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: < 1600 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
11
Lynx Club
13
खिलाड़ी: 20 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Santa Fe Chess
13
PURPLE HAZE
27
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: < 1600 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
13
Team Nicaragua
7
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: < 1500 3 दिन/चाल
Team India
9
PURPLE HAZE
11
खिलाड़ी: 30 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
The Ultimate Training Center
34
PURPLE HAZE
26
खिलाड़ी: 21 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
14
Team of the Czech Republic
28
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: 1300 - 1600 3 दिन/चाल
Team India
9
PURPLE HAZE
9
खिलाड़ी: 36 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
The Netherlands
48
PURPLE HAZE
24
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: < 1350 3 दिन/चाल
Beach Garden Chess club
3
PURPLE HAZE
5
खिलाड़ी: 24 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Deutsche Schachfreunde
19.5
PURPLE HAZE
28.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: < 1400 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
9
We love Natalia Pogonina!
7
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
20
Deutsche Schachfreunde
10
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: < 1300 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
4.5
Team United Kingdom.
11.5
खिलाड़ी: 33 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
30.5
TUZZI
35.5
खिलाड़ी: 33 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
48
LATINO
18
खिलाड़ी: 18 रेटिंग: < 1750 3 दिन/चाल
Chess.com en Español
24.5
PURPLE HAZE
11.5
खिलाड़ी: 30 रेटिंग: खुला 2 दिन/चाल
PURPLE HAZE
37
NAMASTÉ
23
खिलाड़ी: 58 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
55
World Chess Legion
61
खिलाड़ी: 20 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
PURPLE HAZE
25.5
BLACK KNIGHT CHESS
14.5
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: < 1400 3 दिन/चाल
The Chess Acolytes
12.5
PURPLE HAZE
11.5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
Happy Family
3
PURPLE HAZE
11