संपन्न मैच
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Bengal
4
Class For Chess(♔♕♖♘♗♙)
4
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Nuevo León Cabrones Chess Club
2.5
Team Bengal
9.5
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 2 दिन/चाल
Team Odisha
2
Team Bengal
0
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Uttar Pradesh
10.5
Team Bengal
3.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
The Power of Andhra Pradesh
2.5
Team Bengal
7.5
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: 1200 - 2100 3 दिन/चाल
Team Assam
5
Team Bengal
7
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Uttar Pradesh
1
Team Bengal
3
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
The Power of Andhra Pradesh
5
Team Bengal
5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Bengal
10.5
Team Maharashtra
3.5
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Kerala കേരളം
4.5
Team Bengal
3.5
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
தமிழ்நாடு / Tamil Nadu
4.5
Team Bengal
17.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: 1500 - 2000 3 दिन/चाल
Team Pakistan
4.5
Team Bengal
5.5
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Karnataka - ಕರ್ನಾಟಕ
2.5
Team Bengal
5.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: > 1650 5 दिन/चाल
Team Bengal
12.5
Team USA Southeast
3.5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
தமிழ்நாடு / Tamil Nadu
5
Team Bengal
15
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: 2000 - 2400 2 दिन/चाल
Chess Society
2
Team Bengal
2
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Bengal
8
Seattle Sounders FC Fans
4
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: > 1700 3 दिन/चाल
Team Bengal
9.5
தமிழ்நாடு / Tamil Nadu
2.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1699 3 दिन/चाल
Team Bengal
6
தமிழ்நாடு / Tamil Nadu
4
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Haryana
2
Team Bengal
4
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Bengal
10
Team Haryana
2
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Uttarakhand
0
Team Bengal
6