संपन्न मैच
खिलाड़ी: 62 रेटिंग: < 1500 3 दिन/चाल
Team France
65
Team Canada
59
खिलाड़ी: 231 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Iran
272.5
Team France
189.5
खिलाड़ी: 52 रेटिंग: < 1300 3 दिन/चाल
Team France
62
Team Canada
42
खिलाड़ी: 171 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Bulgaria
195.5
Team France
146.5
खिलाड़ी: 64 रेटिंग: < 1500 3 दिन/चाल
Team France
74.5
Team Turkey
53.5
खिलाड़ी: 111 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Slovakia
124.5
Team France
97.5
खिलाड़ी: 140 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Romania
88.5
Team France
191.5
खिलाड़ी: 94 रेटिंग: < 1500 3 दिन/चाल
Team France
106
Team Russia
82
खिलाड़ी: 437 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team England
404
Team France
470
खिलाड़ी: 380 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team France
409
Chess Team Holland
351
खिलाड़ी: 30 रेटिंग: < 1500 3 दिन/चाल
Team France
27
Bosnia and Herzegovina
33
खिलाड़ी: 157 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Romania
126
Team France
188
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: < 1300 3 दिन/चाल
Team France
11
Team Ireland
9
खिलाड़ी: 105 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team France
95.5
Team Romania
114.5
खिलाड़ी: 16 रेटिंग: < 1700 3 दिन/चाल
Team Noroeste de México
6
Team France
26
खिलाड़ी: 392 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team France
389
Team Ukraine
395
खिलाड़ी: 40 रेटिंग: < 1499 3 दिन/चाल
Team France
49.5
Team  USA
30.5
खिलाड़ी: 65 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
300 Spartans
80.5
Team France
49.5
खिलाड़ी: 21 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team NRW
9
Team France
33
खिलाड़ी: 215 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team France
268
Team Australia
162
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Let's Castle
2
Team France
2
खिलाड़ी: 395 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team France
453.5
Team England
336.5
खिलाड़ी: 33 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Belarus
25
Team France
41
खिलाड़ी: 202 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team France
240
Team  USA
164
खिलाड़ी: 100 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team France
117.5
Team Poland
82.5