संपन्न मैच
खिलाड़ी: 160 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Spain
169
Team Ukraine
151
खिलाड़ी: 125 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Ukraine
151.5
Srbija Tim
98.5
खिलाड़ी: 299 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Ukraine
304
Team France
294
खिलाड़ी: 21 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
BLACK KNIGHT CHESS
4.5
Team Ukraine
37.5
खिलाड़ी: 206 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Argentina
243
Team Ukraine
169
खिलाड़ी: 13 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Ambassadors of Chess
2
Team Ukraine
24
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: < 2100 1 दिन/चाल
Let's Castle
0
Team Ukraine
4
खिलाड़ी: 187 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Ukraine
186
Team Iran
188
खिलाड़ी: 196 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Ukraine
178
Team Russia
214
खिलाड़ी: 277 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Russia
271.5
Team Ukraine
282.5
खिलाड़ी: 254 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Ukraine
295
Team Italia
213
खिलाड़ी: 266 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Ukraine
277
Chess Team Holland
255
खिलाड़ी: 172 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Ukraine
200
Team Romania
144
खिलाड़ी: 119 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Ukraine
152.5
Team Bulgaria
85.5
खिलाड़ी: 202 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Ukraine
255
Team Romania
149
खिलाड़ी: 392 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team France
389
Team Ukraine
395
खिलाड़ी: 302 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Spain
313.5
Team Ukraine
290.5
खिलाड़ी: 235 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Ukraine
235.5
Team Iran
234.5
खिलाड़ी: 128 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Srbija Tim
122.5
Team Ukraine
133.5
खिलाड़ी: 160 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Bulgaria
118
Team Ukraine
202
खिलाड़ी: 181 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Spain
152
Team Ukraine
210
खिलाड़ी: 259 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Russia
288
Team Ukraine
230
खिलाड़ी: 295 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Argentina
355
Team Ukraine
235
खिलाड़ी: 227 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Spain
226
Team Ukraine
228
खिलाड़ी: 79 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Ukraine
89.5
Team Poland
68.5