संपन्न मैच
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 5 दिन/चाल
Argentina Chess Group
3
Team Uruguay
9
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team 8
11
Team Uruguay
3
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Crna Gora
10
Team Uruguay
8
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 5 दिन/चाल
EUROPE-BG
10
Team Uruguay
2
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Región Centro Norte de Mexico
6.5
Team Uruguay
3.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Peru
7
Team Uruguay
3
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Bolivia
9.5
Team Uruguay
2.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Northern Ireland
4
Team Uruguay
6
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: 0 - 2500 3 दिन/चाल
BLACK KNIGHT CHESS
5.5
Team Uruguay
6.5
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Math Team
3
Team Uruguay
1
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Bulgaria
7
Team Uruguay
1
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Uruguay
4.5
Fanboys + Bookworms + Readers
11.5
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: 0 - 2500 3 दिन/चाल
BLACK KNIGHT CHESS
3
Team Uruguay
9
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Uruguay
3
Crna Gora
3
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Uzbekistan
10
Team Uruguay
2
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Lithuania
13
Team Uruguay
3
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Belarus
9.5
Team Uruguay
2.5
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Moldova
8
Team Uruguay
4
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Uruguay
7.5
Thailand
8.5
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 7 दिन/चाल
Torino chess.com group
5
Team Uruguay
3
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: 0 - 2500 3 दिन/चाल
BLACK KNIGHT CHESS
7
Team Uruguay
3
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Uruguay
2.5
Northern Ireland
11.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
♔1100 KINGS♚
4
Team Uruguay
6
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: < 1600 3 दिन/चाल
Silmarillion
4
Team Uruguay
2
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 10 दिन/चाल
EUROPE-BG
5
Team Uruguay
7