संपन्न मैच
खिलाड़ी: 18 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
9.5
Team Lithuania
26.5
खिलाड़ी: 26 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Peru
33
Team Wales
19
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
11
Crna Gora
9
खिलाड़ी: 19 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Iceland
28
Team Wales
10
खिलाड़ी: 25 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Zimbabwe
18
Team Wales
32
खिलाड़ी: 13 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Latvia
13.5
Team Wales
12.5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Korea
9.5
Team Wales
4.5
खिलाड़ी: 20 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
24.5
Team New Zealand
15.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
7.5
Crna Gora
2.5
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
9
Team New Zealand
13
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Schweiz-Suisse-Svizzera
12
Team Wales
18
खिलाड़ी: 27 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Ireland
32.5
Team Wales
21.5
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Denmark
23.5
Team Wales
6.5
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
6.5
Team Malta
1.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
10
Northern Ireland
6
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
5
Team Mongolia
3
खिलाड़ी: 21 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Australia-Adelaide SA
24.5
Team Wales
17.5
खिलाड़ी: 16 रेटिंग: 1 - 1800 3 दिन/चाल
Team of Budapest
19.5
Team Wales
12.5
खिलाड़ी: 27 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
25.5
Team Ireland
28.5
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
12
Team Venezuela
10
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
15.5
Team Palestine
14.5
खिलाड़ी: 13 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
7
Team Zimbabwe
19
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
Team Australia - Perth W.A.
15.5
Team Wales
14.5
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Wales
9
Team  Algeria
9
खिलाड़ी: 23 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Catalonia
22
Team Wales
24