HAGUPIT1
Ikinagagalak ng inyong abang lingkod ang pagdami ng mga tagahanga sa iba't-ibang panig ng mundo! (1) http://www.chess.com/echess/game?id=102461824&alert=1