Uvjeti usluge

Sljedeći tekst je samo informativni prijevod. Jedina pravno valjana inačica dostupna je na engleskom jeziku.

Nadnevak stupanja na snagu: March 27, 2020

Jednostavno rečeno: poštuj druge, poštuj zakon i uživaj!

Chess.com ti pruža svoju uslugu podložnu sljedećim uvjetima i odredbama ("Uvjeti korištenja usluge").

KORIŠTENJEM USLUGE PRIHVAĆAŠ SVA PRAVILA I UVJETE POLITIKE PRIVATNOSTI I NAVEDENE UVJETE USLUGE I UJEDNO POTVRĐUJEŠ DA IMAŠ 18 ILI VIŠE GODINA STAROSTI TE SI ZAKONSKI SPOSOBAN/NA KORISTITI JE I SUGLASITI SE S PRAVILIMA I UVJETIMA POLITIKE PRIVATNOSTI I NAVEDENIM UVJETIMA USLUGE, ILI SI PAK RODITELJ ILI OVLAŠTENI SKRBNIK NEKOGA TKO JE MLAĐI OD 18 GODINA, ZA KOGA SI IZRADIO/LA RAČUN. AKO NE PRIHVAĆAŠ POLITIKU PRIVATNOSTI I OVE UVJETE, TADA TI NIJE DOZVOLJENO KORISTITI USLUGU.

OVI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE UKLJUČUJU (1) ARBITRAŽNU ODREDBU; (2) ODRICANJE OD PRAVA NA ULAGANJE SKUPNE TUŽBE PROTIV NAS; I (3) TVOJE ODUSTAJANJE OD SVIH POTRAŽIVANJA ZA NASTALU ŠTETU PROTIV NAS, KOJA BI MOGLA PROIZAĆI IZ TVOGA KORIŠTENJA USLUGE. KORIŠTENJEM USLUGE TI SE OVDJE SLAŽEŠ S OVIM ODREDBAMA.

Usluge

Chess.com nudi zbirku sadržaja, izvora, pomagala i tehnologija koje korisnicima omogućuju uživanje u šahu i pratećoj kulturi ("Usluga"). Korištenjem prihvaćaš da Usluga može uključivati oglase. Chess.com zadržava pravo da s vremena na vrijeme izmijeni ili u bilo koje doba trajno ili privremeno prekine Uslugu (ili bilo koji njen dio) uz obavijest ili bez nje. Slažeš se da Chess.com ne bude odgovoran tebi ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmjenu, prekid ili ukidanje Usluge.

Registracija

Radi dozvole za uporabu usluge slažeš se da: (a) dostavljaš istinite, točne, valjane i potpune informacije o sebi kako traže obvezna polja u obrazcu usluge za registraciju i izborna polja, ako se tako odlučiš; te (b) održavaš i redovito obnavljaš registracijske podatke na način da budu istiniti, točni, valjani i potpuni. Ako dostaviš bilo kakve informacije koje su neistinite, netočne, nevaljane ili nepotpune, ili pak ako Chess.com ima utemeljene razloge za sumnju da je određena informacija neistinita, netočna, nevaljana ili nepotpuna, Chess.com ima pravo suspendirati ili ukinuti tvoj račun ili pak odbiti dozvolu za korištenje bilo koje i svih trenutnih ili budućih značajki usluge.

Maloljetnici i djeca

Chess.com brine za sigurnost i privatnost svih svojih članova, osobito djece. Iz tog razloga moraju roditelji ili staratelji djece mlađe od 13 godina, koji žele dopustiti svojoj djeci pristup Usluzi, otvoriti račun o kojem će skrbiti zakoniti staratelj u dobi od najmanje 18 godina te nadzirati dječje korištenje. Dozvoljavajući djetetu pristup svome računu ujedno mu dopuštate i pristup svim sastavnicama Usluge. Molimo da imate na umu da je Usluga oblikovana tako da privlači najširu publiku. U skladu s time je i vaša zakonska skrbnička odgovornost odrediti je li neka od sastavnica Usluge i/ili njen sadržaj prikladan za vaše dijete.

Članski računi

Iako mnogi dijelovi usluge ne zahtijevaju registraciju, možeš se registrirati kao korisnik Chess.com-a radi uživanja u širem pristupu ili povlasticama. Ako se odlučiš za registraciju, dobit ćeš korisničko ime i zaporku na završetku postupka registracije na usluzi. Tvoja je odgovornost održavanje povjerljivosti zaporke i računa, kao i potpuna odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju pod tvojom zaporkom ili računom. Slažeš se da ćeš: (a) odmah obavijestiti Chess.com o svakom neovlaštenom korištenju svoje zaporke ili računa, odnosno bilo kojem drugom kršenju sigurnosti, te (b) da ćeš se na kraju svake pristupne prijave odjaviti sa svog računa. Chess.com ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog tvog propusta da zaštitiš vlastiti račun.

Prihvaćaš, pristaješ i slažeš se da Chess.com može pristupiti, sačuvati i otkriti informacije i sadržaj tvog računa ako to zahtijeva zakon ili pak u dobroj vjeri da je takvo čuvanje ili otkrivanje podataka o pristupu razumno neophodno za: (a) poštivanje pravnog postupka; (b) provođenje ovih Uvjeta korištenja usluge; (c) odgovaranje na tvrdnje da neki sadržaj (kako je definirano niže) krši zakon ili prava trećih osoba; (d) odgovaranje na zahtjeve za podrškom kupcu; ili (e) zaštitu prava, imovine ili osobne sigurnosti Chess.com-a, njegovih korisnika i javnosti.

Ograničenja računa

Prihvaćaš da Chess.com može odrediti opća postupanja i ograničenja u vezi korištenja usluge, uključujući - bez ograničenja - maksimalni broj dana u kojem će e-poruke, objave na ploči s porukama ili drugi učitani sadržaj biti zadržani na usluzi, maksimalni broj e-poruka koje se mogu poslati ili primiti putem računa na usluzi, maksimalna veličina pojedine e-poruke koja može biti poslana s računa ili primljena na račun na usluzi, maksimalni prostor na disku koji će biti dodijeljen na Chess.com-ovim poslužiteljima na tvoje ime i maksimalni broj puta (i maksimalno trajanje svakog od njih) koliko možeš pristupiti usluzi u određenom vremenskom razdoblju. Slažeš se da Chess.com ne snosi nikakvu odgovornost ni obvezu za brisanje ili neuspješno pohranjivanje poruka i druge komunikacije ili pak drugog sadržaja koji se održava ili prenosi putem usluge. Prihvaćaš da Chess.com zadržava pravo da odjavi račune koji su neaktivni u dužem vremenskom razdoblju. Nadalje prihvaćaš da Chess.com zadržava pravo da s vremena na vrijeme izmijeni ova opća postupanja i ograničenja.

Okončanje

Slažeš se da Chess.com može, sa ili bez razloga i bez prethodne obavijesti, trenutno ukloniti tvoj račun na Chess.com-u, bilo koju povezanu adresu e-pošte i pristup usluzi. Chess.com može, sa ili bez razloga i u bilo koje doba, trenutno izvršiti uklanjanje po samostalnom nahođenju, uključujući - ali ne i ograničeno na - neuspjeh člana da pristane na ugovorne uvjete i pravila. Razlozi takva uklanjanja mogu uključivati, ali ne moraju biti ograničeni na (a) povrjede i kršenja ovih uvjeta korištenja usluge ili drugih uključenih sporazuma i smjernica, (b) zahtjeve od strane predstavnika zakona ili drugih vladinih agencija, (c) tvoj zahtjev (samoinicijativna brisanja računa), (d) prekid ili materijalnu promjenu usluge (ili bilo kojeg njezina dijela), (e) neočekivane tehničke i sigurnosne teškoće i probleme, (f) produžena razdoblja neaktivnosti, (g) tvoju uključenost u prijevare ili nelegalne aktivnosti, i/ili (h) neplaćanje bilo kojih naknada koje duguješ glede usluge. Uklanjanje tvog računa na Chess.com-u uključuje (a) onemogućenje pristupa svemu što usluga nudi, (b) uklanjanje tvoje zaporke i svih povezanih podataka, datoteka i sadržaja na računu (ili bilo kojem njegovu dijelu), i (c) zabranu daljnjeg korištenja usluge. Osim toga, slažeš se da Chess.com ima diskrecijsko samostalno pravo na sva uklanjanja te Chess.com ne može biti pravno odgovaran prema tebi ili trećim stranama za kakvo god uklanjanje tvog računa, bilo kojih povezanih adresa e-pošte ili pristupa usluzi.

Nagrade

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Sudjelovanjem u bilo kojem natjecanju ti se ovdje slažeš s oslobađanjem i odricanjem od odgovornosti naše tvrtke, njenih pravnih zastupnika, partnera, podružnica, agencija i odnosnih službenika, upravitelja, zaposlenika i posrednika, i to za bilo koje troškove, izdatke, odštete, potraživanja za gubitke, radnje ili postupke tvoje strane (ili bilo koje treće osobe u tvoje ime) ("potraživanja") vezane za tvoje sudjelovanje u natjecanju i/ili za bilo koju nagradu koja ti može ili ne biti udijeljena radi toga, te se Chess.com u potpunosti izuzima od bilo kakve odgovornosti u odnosu na takva potraživanja.

Chess.com neće snositi odgovornost prema tebi za neispunjenje bilo koje naše obaveze u okviru natjecanja ili u odnosu na nagradu ako to ne bude mogao ispuniti zbog okolnosti izvan svoga razumnog nadzora.

Ti se ovdje slažeš s obeštećenjem naše tvrtke, njenih pravnih zastupnika, partnera, podružnica, agencija i odnosnih službenika, upravitelja i zaposlenika za sve troškove, gubitke, štete, izdatke i odgovornosti (uključujući gubitak ugleda i dobroga imena te naknade stručnog savjetnika) pretrpljene od strane Chess.com-a, a koji su nastali kao posljedica tvoga kršenja vlastitih obaveza prema ovim pravilima, Uvjetima usluge Chess.com-a, turnirskim pravilima ili posebnim uvjetima, ili pak u vezi s tvojim nepoštivanjem bilo koje upute naše ekipe ili s bilo kojom stvari povezanom s tvojim sudjelovanjem u natjecanju.

U slučaju prijepora ili neslaganja u vezi bilo kojeg aspekta natjecanja uključujući, ali se ne ograničavajući na sva pitanja vezana za dodjeljivanje nagrada, kvalificiranost sudionika za uključenje u natjecanje, ponašanje bilo kojeg sudionika, za ova pravila, Uvjete usluge Chess.com -a, turnirska pravila ili posebne uvjete, konačna odluka ima biti pridržana našoj ekipi, a bilo koja odluka od strane Chess.com-a ima se smatrati konačnom i obvezujućom za tebe te ne može biti predmetom preispitivanja ili pritužbe s tvoje ili bilo koje treće strane.

Člansko ponašanje

Slažeš se da nećeš koristiti uslugu za:

 • učitavati, objavljivati, slati e-poštom, prenositi ili na drugi način činiti dostupnim bilo koji sadržaj koji je nezakonit, štetan, prijeteći, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, vulgaran, opscen, seksualno eksplicitan, pornografski, pogrdan, agresivan prema tuđoj privatnosti, mrziteljski ili pak nepoželjan na rasnoj, etničkoj ili drugoj osnovi;
 • objavljivati bilo kakve komentare, tekstove, poruke ili poveznice na forumima ili bilo kakve javne komentare koji sadrže oglase bilo koje vrste, uključujući religijske, političke ili vabeće poruke za Chess.com-ove skupine, klubove, blogove, ili pak bilo koji drugi sadržaj na Chess.com-u ili izvan njega;
 • objavljivati bilo kakve komentare, tekstove, poruke ili poveznice na forumima ili bilo kakve javne komentare nevezane za temu ili nebitne za svrhu i bit izvornog sadržaja, igre, članka, bloga ili forumske teme;
 • prijetiti nasiljem protiv bilo koga drugoga ili zagovarati samoozljeđivanje;
 • "uhoditi" ili na drugi način uznemiravati druge;
 • oponašati bilo koju osobu ili entitet, uključujući, ali ne ograničavajući se na predstavnika Chess.com-a, ili pak lažno navoditi ili na drugi način lažno predstavljati tvoju povezanost s osobom ili entitetom;
 • krivotvoriti zaglavlja ili na drugi način manipulirati identifikatorima kako bi se prikrilo podrijetlo bilo kojeg sadržaja prenesenog putem usluge;
 • učitavati, objavljivati, slati e-poštom, prenositi ili na drugi način činiti dostupnim bilo koji sadržaj koji nemaš pravo učiniti dostupnim u skladu s određenim zakonima ili pak ugovornim ili povjereničkim odnosima;
 • učitavati, objavljivati, slati e-poštom, prenositi ili na drugi način činiti dostupnim bilo koji sadržaj koji uključuje osobne podatke bilo koga bez njegova dopuštenja ili pak krši bilo koji patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorsko pravo, prava objave ili druga vlasnička prava bilo koje strane;
 • učitavati, objavljivati, slati e-poštom, prenositi ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakve netražene ili nepotvrđene oglase, promotivnu građu, bezvrijednu poštu, neželjenu poštu, lančane poruke, piramidalne sheme ili bilo koji drugi oblik posredovanja, osim u onim područjima koja su predviđena u tu svrhu;
 • učitavati, objavljivati, slati e-poštom, prenositi ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse ili bilo koje druge računalne kodove, datoteke ili programe napravljene da ometaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionalnost bilo kojeg računalnog softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme;
 • ometati normalan tijek razgovora ili djelovati na drugi način koji negativno utječe na sposobnost drugih korisnika da sudjeluju u razmjeni u stvarnom vremenu;
 • sprječavati ili ometati uslugu, poslužitelje ili mreže povezane s uslugom, ili pak nepoštovati bilo koje uvjete, procedure, pravila ili propise mreža povezanih s uslugom;
 • pristupanje, mijenjanje ili korištenje nejavnih dijelova usluge, računalnih sustava Chess.com-a ili tehničkih sustava isporuke Chess.com-ovih pružatelja usluge;
 • iskušavati, skenirati ili ispitivati ranjivost bilo kojeg sustava ili mreže, ili pak kršiti ili zaobilaziti bilo koje mjere sigurnosti ili ovjere;
 • korištenje ikakvih robota, mrežnih tragača, aplikacija za traženje/preuzimanje ili drugih ručnih ili automatskih uređaja ili postupaka za preuzimanje, indeksiranje, "rudarenje podataka" ili bilo kakvo reproduciranje ili zaobilaženje navigacijske strukture ili prezentacije usluge ili njenih sadržaja;
 • namjerno ili nenamjerno kršiti bilo koji primjenjivi mjesni, državni, nacionalni ili međunarodni zakon, kao i bilo koje propise koji imaju snagu zakona; i/ili
 • prikupljanje ili spremanje osobnih podataka o drugim korisnicima u vezi sa zabranjenim ponašanjem i aktivnostima navedenim u prethodnim stavcima.

Slažeš se da nećeš izvoditi, preslikavati, prodavati, trgovati, preprodavati ili u bilo koje komercijalne svrhe iskorištavati bilo koji dio usluge (uključujući svoje korisničko ime na Chess.com-u), korištenje usluge ili pristup usluzi. Slažeš se da je tvoj račun na Chess.com-u neprenosiv.

Sadržaj

Shvaćaš da su sve informacije, podatci, tekst, softver, glazba, zvuk, fotografije, grafike, videozapisi, poruke, oznake ili drugi materijali ("Sadržaj"), bilo da su javno objavljeni ili privatno preneseni, isključiva odgovornost osobe od koje je taj sadržaj potekao. To znači da ti, a ne Chess.com, u potpunosti odgovaraš za sav sadržaj koji učitaš, postaviš, pošalješ e-poštom, preneseš ili na drugi način učiniš dostupnim putem usluge. Chess.com ne nadzire sadržaj objavljen putem usluge i stoga ne jamči ispravnost, cjelovitost ili kakvoću takvog sadržaja. Shvaćaš da korištenjem usluge možeš nenamjerno biti izložen/a sadržaju koji je uvredljiv, nepristojan ili nepoželjan. Chess.com neće ni u kojim okolnostima ni na koji način biti odgovoran za bilo koji sadržaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve greške ili propuste u bilo kojem sadržaju, ili pak bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat korištenja bilo kojeg sadržaja objavljenog, poslanog e-poštom, prenesenog ili na drugi način omogućenog putem usluge.

Prihvaćaš da Chess.com može ili ne mora prethodno zaslonski pregledavati sadržaj, odnosno da Chess.com i njegovi ovlaštenici trebaju imati pravo (ali ne i obavezu) po vlastitom nahođenju prethodno pregledavati, odbijati ili micati bilo koji sadržaj koji je dostupan putem usluge. Ne ograničujući prethodno, Chess.com i njegovi ovlaštenici imaju pravo ukloniti svaki sadržaj koji krši ove uvjete korištenja usluge ili na bilo koji način izaziva primjedbe. Chess.com može ukloniti bilo koji sadržaj na usluzi iz bilo kojeg razloga te može u bilo kojem trenutku suspendirati ili ukloniti korisnike i oduzeti korisnička imena bez bilo koje pravne odgovornosti prema korisniku. Također zadržavamo pravo pristupa, čitanja, čuvanja i otkrivanja bilo kojeg podatka kada razumno smatramo da je to potrebno (i) kako bi se zadovoljilo bilo koji primjenjivi zakon, regulaciju, pravni proces ili zahtjev vlasti (ii) kako bi se primijenili uvjeti korištenja usluge, uključujući istragu o mogućem kršenju istih, (iii) kako bi se uočili, spriječili ili razriješili problemi prijevara, sigurnosti ili tehnički problemi, (iv) kako bi se odgovorilo na zahtjeve za korisničkom podrškom, ili (v) kako bi se zaštitilo prava, vlasništvo ili sigurnost Chess.com-a, njegovih korisnika i javnosti.

Shvaćaš da usluga i softver unutar nje mogu uključivati sigurnosne sastavnice koje dopuštaju zaštitu digitalnih materijala te da korištenje tih materijala podliježe pravilima korištenja koje su odredili Chess.com i/ili pružatelji usluga koji omogućavaju sadržaj na usluzi. Ne smiješ nastojati zanemariti ili zaobići bilo koje od pravila korištenja uključenih u uslugu. Svaka neovlaštena izvedba, objava, daljnja distribucija ili javno izlaganje materijala koji su omogućeni na usluzi, bilo u cijelosti ili djelomično, strogo su zabranjeni.

Chess.com ne polaže pravo na vlasništvo nad sadržajem koji postaviš ili učiniš dostupnim za uvrštenje na Uslugu. Međutim, s obzirom na sadržaj koji postaviš ili učiniš dostupnim za uvrštenje na javno dostupna područja Usluge, ti udjeljuješ Chess.com-u sljedeću svesvjetsku, besplatnu, trajnu, neopozivu, prenosivu i neisključivu dozvolu, s pravom poddozvole, za uporabu, distribuciju, izvođenje, mijenjanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, prenošenje, javno izvođenje i javno prikazivanje bilo kojeg sadržaja koji postaviš ili učiniš dostupnim za uvrštenje na javno dostupna područja Usluge i na unošenje takva sadržaja u druga djela u bilo kojem sada poznatom ili ubuduće razvijenom obliku ili mediju.

Naknada

Slažeš se da ćeš obeštetiti i smatrati Chess.com i njegove podružnice, članice, službenike, agente, zaposlenike, partnere i ovlaštenike izuzete od svih tužbi i zahtjeva, uključujući razumne ovjetničke naknade, koje je poduzela bilo koja treća strana zbog sadržaja ili proizišlih iz sadržaja koji si posredovao/la, objavio/la, prenio/jela ili na neki drugi način učinio/la dostupnim putem usluge, tvojim korištenjem usluge, tvojom vezom s uslugom, tvojim kršenjem uvjeta korištenja usluge ili tvojom povrjedom bilo kojeg prava nekog drugog.

Odnosi s oglašivačima

Tvoja korespondencija ili poslovni odnosi s oglašivačima pronađenim na usluzi ili putem nje, ili sudjelovanje u njihovim promocijama, uključujući plaćanje i isporuku vezanih proizvoda ili usluga, kao i bilo koje druge odredbe, uvjeti, jamstva ili predstavljanja povezana s takvim poslovima, isključivo su odnosi između tebe i takvog oglašivača. Slažeš se da Chess.com neće imati odgovornost ili obavezu za ikakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat takvih poslova ili kao posljedica prisutnosti takvih oglašivača na usluzi.

Usluga može pružiti, ili pak treće strane mogu pružiti, poveznice na druga mrežna sjedišta ili izvore na Svesvjetskoj mreži (WWW). Budući da Chess.com nema nadzor nad takvim mrežnim sjedištima i izvorima, ti priznaješ i prihvaćaš da Chess.com nije odgovoran za dostupnost takvih vanjskih sjedišta ili izvora, te ne podržava, nije obvezan niti odgovoran za bilo koji sadržaj, oglašavanje, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na takvim ili s takvih mrežnih sjedišta ili izvora. Ti nadalje potvrđuješ i slažeš se da Chess.com ne smije biti obvezan ili odgovoran, izravno ili neizravno, za bilo koju štetu ili gubitak prouzročen ili navodno prouzročen u vezi s korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robe ili usluge dostupne na ili putem bilo kojeg takvog mrežnog sjedišta ili izvora.

Vlasnička prava

Svako pravo, vlasništvo i korist od usluge i za nju, uključujući i primjenjiva autorska prava, zaštitne znakove i sva druga vlasnička prava, jesu i ostat će isključivo vlasništvo Chess.com-a i njegovih ovlaštenika. Svi zaštitni znakovi, oznake usluga, logotipi, trgovinski nazivi i sva druga ovdje korištena vlasnička obilježja Chess.com-a njegovi su zaštitni odnosno registrirani zaštitni znakovi. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke navedeni u usluzi mogu biti zaštitni znakovi njihovih dotičnih vlasnika. Chess.com zadržava sva prava koja nisu izričito dodijeljena u ovim Uvjetima korištenja usluge.

Chess.com ti daje osobno, neprenosivo i neisključivo pravo i dozvolu za korištenje objektnog koda njegova softvera na jednom računalu, pod uvjetom da osobno (ili dozvoljavajući to bilo kojoj trećoj strani) ne preslikavaš, mijenjaš, niti stvaraš izvedeni proizvod; da ne izvodiš obratni inženjering, obratno sklapaš, niti na drugi način pokušavaš otkriti bilo koji izvorni kod; da ne prodaješ, udjeljuješ, podlicenciraš, niti odobravaš sigurnosnu korist ili na drugi način prenosiš bilo koje pravo na softver. Slažeš se da nećeš ni na koji način ili bilo kojem obliku mijenjati softver, niti koristiti izmijenjene inačice softvera, uključujući (bez ograničenja) korištenje u svrhu stjecanja neovlaštenog pristupa usluzi. Slažeš se da nećeš pristupati usluzi ni na koji drugi način osim preko sučelja koji omogućuje Chess.com za pristup usluzi.

Informacije o zaštitnom znaku

Svi zaštitni znaci i oznake usluge CHESS.COM-a te ostali Chess.com-ovi logotipi i nazivi proizvoda i usluga su zaštitni znaci tvrtke Chess.com, LLC. Pristaješ na to da, bez prethodne dozvole Chess.com-a, nećeš prikazivati ili na bilo koji način koristiti ove zaštitne znakove.

Chess.com poštuje intelektualna vlasnička prava drugih i očekuje od korisnika Usluge da čine isto. Chess.com poštuje savezni zakon Digital Millenium Copyright Act ("DMCA"), čiji se tekst može pronaći na mrežnom sjedištu Američkoga saveznog ureda za autorska prava http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Odgovorit ćemo na propisno nam dostavljene obavijesti o mogućem kršenju autorskih prava koje podliježe pod DMCA i druge primjenjive zakone. Ako smatraš da je određeni sadržaj preslikan ili uporabljen na neki drugi način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo proslijedi nam sljedeće podatke:

 • fizički ili elektronički potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlaštene da djeluje u njegovo ime;
 • identifikaciju djela zaštićenog autorskim pravom za koje se tvrdi da je prekršeno;
 • identifikaciju materijala za koji se tvrdi da krši autorska prava ili da je predmet aktivnosti kršenja, kao i informacije koje su s razlogom dostatne da nam dozvole locirati materijal (kao što je url);
 • tvoje kontaktne podatke, uključujući tvoju adresu, broj telefona i adresu e-pošte;
 • tvoju pisanu izjavu o tvom uvjerenju u dobroj vjeri da korištenje materijala na prigovoreni način nije ovlašteno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili predstavnika zakona; te
 • izjavu da je informacija u obavijesti točna te - pod kaznenom odgovornošću za moguće krivokletstvo - da si ovlašten/a djelovati u ime vlasnika autorskih prava.

Ako smatraš da tvoj uklonjeni sadržaj zapravo ne krši nikakva pravila ili da imaš potrebna prava da objaviš svoj sadržaj, pošalji nam povratnu obavijest koja sadrži sljedeće informacije:

 • fizički ili elektronički potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlaštene da djeluje u njegovo ime;
 • tvoj fizički ili elektronički potpis (s tvojim punim zakonskim imenom);
 • identifikaciju sadržaja koji je uklonjen ili kojem je pristup onemogućen, kao i mjesto na kojem se sadržaj pojavio prije nego je uklonjen ili onemogućen;
 • izjavu o tvom uvjerenju u dobroj vjeri - pod kaznenom odgovornošću za moguće krivokletstvo - da je sadržaj uklonjen ili onemogućen kao rezultat pogreške ili krive identifikacije sadržaja; te
 • tvoje ime, adresu, broj telefona i adresu e-pošte, kao i izjavu da ćeš prihvatiti postupovnu uslugu od osobe koja je dostavila izvornu obavijest o navodnom prekršaju.

Ako zaprimimo upozorenje, mogli bismo poslati presliku upozorenja osobi za koju se navodi da krši autorska prava i obavijestiti tu osobu da se uklonjeni sadržaj može vratiti. Po diskrecijskom pravu Chess.com-a, uklonjeni sadržaj može se vratiti u roku od 10 do 14 ili više radnih dana nakon potvrđenog upozorenja, osim ako osoba koja je upozorila na navodno kršenje autorskih prava ne zatraži sudsko postupanje protiv pružatelja sadržaja, člana ili korisnika.

Molimo te da imaš na umu da podnošenje pritužbe može dovesti do pravnog postupka između tebe i stranke koja se žali kako bi se ustvrdilo vlasništvo. Imaj u vidu da u tvojoj zemlji mogu nastati štetne pravne posljedice ako koristeći ovaj postupak daš lažnu tvrdnju ili tvrdnju u lošoj vjeri.

Zadržavamo pravo uklanjanja sadržaja za koji se ustvrdi da krši autorska prava, i to bez prethodne najave i po našem vlastitom nahođenju. U odgovarajućim okolnostima Chess.com također može ukloniti račun korisnika ako ustvrdimo da isti ponavlja prekršaje. Naš ovlašteni agent za autorska prava koji je zadužen za obavještavanje o navodnom kršenju autorskih prava na ovoj usluzi je:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Međunarodna uporaba

Ovu uslugu Chess.com pruža iz svojih ureda u Sjedinjenim Američkim Državama. Chess.com ne tvrdi da je usluga odgovarajuća ili dostupna na drugim lokacijama. Oni koji se odluče na pristup usluzi s drugih lokacija, to čine na svoju inicijativu te su odgovorni za poštivanje mjesnih zakona ako su i u mjeri u kojoj su mjesni zakoni primjenjivi. Ti izjavljuješ i jamčiš da se ne nalaziš u zemlji koja je pod embargom vlasti SAD-a, odnosno koju je američka vlada označila kao državu "koja podržava terorizam", te da se ne nalaziš na bilo kojem popisu stranaka sa zabranom ili ograničenjem vlasti SAD-a.

ODRICANJE OD JAMSTAVA

IZRIČITO POTVRĐUJEŠ I SLAŽEŠ SE DA:

 • USLUGU KORISTIŠ NA SVOJU ISKLJUČIVU ODGOVORNOST. USLUGA SE PRUŽA NA TEMELJU "KAKVA JEST" I "KAKVA JE DOSTUPNA", BEZ IKAKVIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. BEZ OGRANIČAVANJA GORE NAVEDENOG, CHESS.COM IZRIČITO PORIČE BILO KAKVO I SVAKO JAMSTVO, BILO IZRIČITO, PODRAZUMIJEVANO ILI PROPISANO ZAKONOM, KOJE SE ODNOSI NA MREŽNO SJEDIŠTE CHESS.COM I USLUGU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILA KAKVA JAMSTVA NASLOVA, NEKRŠENJA PRAVA, PRODAJNE POGODNOSTI ILI SPOSOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
 • CHESS.COM I NJEGOVE PODRUŽNICE, ČLANICE, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI, AGENTI, PARTNERI I OVLAŠTENICI NE JAMČE DA ĆE (i) USLUGA ISPUNITI TVOJE ZAHTJEVE; (ii) USLUGA BITI NEPREKIDNA, PRAVOVREMENA, SIGURNA ILI BEZ GREŠAKA; (iii) ISHODI KOJI MOGUĆE NASTANU UPORABOM USLUGE BITI TOČNI ILI POUZDANI; (iv) KAKVOĆA BILO KOJEG PROIZVODA, USLUGE, INFORMACIJE ILI DRUGOG MATERIJALA KUPLJENOG ILI STEČENOG PUTEM USLUGE S TVOJE STRANE ISPUNITI TVOJA OČEKIVANJA; TE DA ĆE (v) BILO KAKVE GREŠKE U SOFTVERU KORIŠTENOM ZA PRISTUP ILI PRUŽANJE USLUGE BITI ISPRAVLJENE.
 • BILO KOJEM PREUZETOM ILI NA DRUGI NAČIN PRIBAVLJENOM MATERIJALU TIJEKOM UPORABE USLUGE PRISTUPAŠ NA VLASTITU ODGOVORNOST I RIZIK, TE ĆEŠ SNOSITI ODGOVORNOST ZA MOGUĆU ŠTETU NA SVOM RAČUNALNOM SUSTAVU ILI ZA GUBITAK PODATAKA USLIJED PREUZIMANJA TAKVOG MATERIJALA.
 • NIJEDAN SAVJET ILI INFORMACIJA, USMENA ILI PISANA, KOJA JE S TVOJE STRANE PRIMLJENA PUTEM CHESS.COM-a ILI USLUGE ILI PAK OD USLUGE, NEĆE STVORITI NIKAKVO JAMSTVO KOJE NIJE IZRIČITO NAVEDENO U UVJETIMA KORIŠTENJA.
 • MANJI POSTOTAK KORISNIKA MOŽE ISKUSITI EPILEPTIČKE NAPADAJE KADA SU IZLOŽENI ODREĐENIM SVJETLOSNIM UZORCIMA ILI POZADINAMA NA RAČUNALNOM ZASLONU, ILI PAK PRI KORIŠTENJU USLUGE. ODREĐENI UVJETI MOGU PROUZROČITI RANIJE NEPREPOZNATE EPILEPTIČKE SIMPTOME ČAK I U KORISNIKA KOJI NEMAJU POVIJEST PRETHODNIH NAPADAJA ILI EPILEPSIJE. AKO TI ILI NETKO IZ OBITELJI IMA EPILEPTIČKU DIJAGNOZU, POSAVJETUJ SE SA SVOJIM LIJEČNIKOM PRIJE KORIŠTENJA USLUGE. ODMAH PRESTANI KORISTITI USLUGU AKO ISKUSIŠ NEKI OD SLJEDEĆIH SIMPTOMA DOK KORISTIŠ USLUGU: VRTOGLAVICA, POREMEĆENI VID, TRZANJE OČIJU ILI MIŠIĆA, GUBITAK SVJESNOSTI, DEZORIJENTACIJA, BILO KOJI NEHOTIČNI POKRETI ILI GRČENJA.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

TI IZRIČITO SHVAĆAŠ I SLAŽEŠ SE DA SE CHESS.COM I NJEGOVE PODRUŽNICE, ČLANICE, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI, AGENTI, PARTNERI I OVLAŠTENICI NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA BILO KAKVU TVOJU IZGUBLJENU DOBIT, IZGUBLJENE PODATKE, GUBITAK DOBRE VOLJE, PRIVREMENU NEDOSTUPNOST OPREME ILI BILO KAKVU NEPOSREDNU, POSREDNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI PRIMJERNU ŠTETU, ČAK I KAD JE CHESS.COM UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA POVEZANIH S NJIME, USLUGOM ILI BILO KAKVIM SADRŽAJEM KOJI SE POJAVLJUJE ILI PODIŽE NA USLUGU.

AKO, IZ BILO KOJEG RAZLOGA, SUD ZAKLJUČI DA JE BEZ OBZIRA NA PRETHODNO CHESS.COM ODGOVORAN ZA ŠTETE, UKUPNA ODGOVORNOST CHESS.COM-a KOJA BI PROISTEKLA IZ ILI U VEZI S TIM UVJETIMA USLUGE, ILI ZBOG UPORABE ILI NEMOGUĆNOSTI UPORABE USLUGE ILI BILO KOJEG SADRŽAJA DOSTUPNOG NA USLUZI ILI PREKO NJE, NI U JEDNOM SLUČAJU NE MOŽE PREĆI STO AMERIČKIH DOLARA (100.00 US$).

OGRANIČENJA OVE SEKCIJE IMAJU SE PRIMJENJIVATI NA SVAKU TEORIJU ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA JE LI TEMELJENA NA JAMSTVU, UGOVORU, UREDBI, KRŠENJU PRAVA (UKLJUČUJUĆI NEMAR), ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA ILI NEČEMU DRUGOM, ČAK I AKO SE USTVRDI DA PRAVNO SREDSTVO, NAVEDENO OVDJE, NIJE ISPUNILO TEMELJNU NAMJENU.

ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA

NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ODREĐENIH JAMSTAVA ILI OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA NENAMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE. U SKLADU S TIME, NEKA OD GORNJIH OGRANIČENJA MOGUĆE NISU PRIMJENJIVA NA TEBE.

Arbitraža, zakonski nadzor i jurisdikcija

Slažeš se da ćeš se, ako budeš imao/la kakav prijepor s Chess.com-om koji je na bilo koji način u vezi s ovim Uvjetima korištenja usluge ili sa samim pristupom ili korištenjem usluge, najprije obratiti nama i pokušati riješiti prijepor neslužbenim putem. Ako ne budemo mogli riješiti prijepor na taj način, slažemo se da ćemo bilo kakvo potraživanje, prijepor ili proturječje (isključujući traženja sudskog ili drugog istovrijednog posredovanja), proizašlo iz ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja, razriješiti uz pomoć obvezujuće arbitraže Američke arbitražne asocijacije ("AAA"), na temelju Pravila o komercijalnoj arbitraži i Dodatnih postupaka za prijepore potrošačke prirode koji tada budu na snazi za AAA, osim kako je navedeno ovdje. Savezni zakon o arbitraži ("FAA") i savezno zakonodavstvo o arbitraži će se primijeniti na ove Uvjete korištenja usluge. Arbitraža će se provesti u državi u kojoj prebivaš, osim ako se ti i AAA ne dogovorite drukčije. Ako namjeravaš tražiti arbitražu, moraš najprije pisano obavijestiti Chess.com o svojoj namjeri za arbitražu ("Obavijest"). Obavijest za Chess.com trebala bi biti poslana putem Poštanske službe Sjedinjenih Država na: Chess.com, [address]. Obavijest mora (i) opisati prirodu i temelj potraživanja ili prijepora; te (ii) navesti traženje za specifično posredovanje. Svaka će stranka biti odgovorna za plaćanje bilo koje pristojbe Američke arbitražne asocijacije za podnošenje, uredovanje i arbitriranje u skladu s pravilima AAA, s tim da će Chess.com platiti tvoje razumne troškove za pristojbe za podnošenje, uredovanje i arbitriranje ako tvoje potraživanje za štete ne prelazi $75,000 te nije neozbiljno (kako to određuju standardi koje postavlja Savezno pravilo o građanskom postupku 11(b)). Bila koja dodjela koju odredi arbitar treba uključiti troškove arbitraže, razumne odvjetničke pristojbe i razumne troškove za stručnjaka i druge svjedoke, a bilo koja prosudba o dodjeli koju je odredio arbitar može se iznijeti pred bilo koje sudište mjerodavne jurisdikcije. Ništa navedeno u ovoj sekciji ne treba spriječiti nijednu stranku da zatraži sudsko ili drugo istovrijedno posredovanje od sudova za pitanja vezana za sigurnost podataka, intelektualno vlasništvo ili neovlašteni pristup usluzi. SVA POTRAŽIVANJA MORAJU BITI SAMOSTALNO IZNESENA OD STRANKE, A NE DA ONA NASTUPA KAO TUŽITELJ ILI ČLAN STALEŽA U BILO KOJEM SKUPNOM ILI PREDSTAVNIČKOM POSTUPKU, PA, AKO SE NE DOGOVORIMO DRUGAČIJE, ARBITAR NE MOŽE KONSOLIDIRATI POTRAŽIVANJA VIŠE OD JEDNE OSOBE. SLAŽEŠ SE DA SE, UKLJUČENJEM U OVE UVJETE KORIŠTENJA, TI I CHESS.COM ODRIČETE PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM ILI NA SUDJELOVANJE U SKUPNOJ RADNJI.

Ako se pokaže da je zabrana skupnih radnji i drugih potraživanja podnesenih u ime gore navedenih trećih strana neizvršiva, onda će sve prethodno izneseno u ovom odjeljku biti ništavno i poništeno.

Ako iz bilo kog razloga potraživanje završi na sudu, a ne u arbitraži, prijepor će biti vođen po zakonima Države Kalifornije i FAA, bez obzira na sukob zakonskih odredbi ili tvoju državu ili zemlju prebivališta, te će presuda biti donesena isključivo u saveznom ili državnom sudu smještenom u Okrugu Santa Clara, Kalifornija, Sjedinjene Države. Ti pristaješ na nadležnost takvih sudova i mjesto sudovanja te se odričeš bilo kakvog prigovora zbog neprikladnosti sudišta.

Izmjene Uvjeta korištenja usluge

Mi možemo izmijeniti ove uvjete u bilo kojem trenutku, a najnoviju inačicu ćemo obnoviti na www.chess.com. Ako ustvrdimo da smo napravili značajnu promjenu, obavijestit ćemo te tako što ćemo ti poslati e-poruku na adresu e-pošte navedenu prilikom registracije tvog računa ili tako što ćemo postaviti obavijest putem usluge. Ako nastaviš pristupati ili koristiti uslugu nakon što te revizije postanu djelotvorne, slažeš se da ćeš se pridržavati izmijenjenih Uvjeta korištenja usluge.

Opći podatci

Uvjeti korištenja usluge čine cjelokupni sporazum između tebe i Chess.com-a te određuju tvoje korištenje usluge, zamjenjujući bilo koje prethodne sporazume između tebe i Chess.com-a u vezi usluge. Ovi Uvjeti korištenja usluge su cjelokupni i isključivi sporazum između Chess.com-a i tebe u vezi usluge, te ovi Uvjeti korištenja usluge zamjenjuju bilo koje prethodne sporazume između Chess.com-a i tebe u vezi usluge (isključujući bilo koje usluge za koje imaš poseban sporazum s Chess.com-om koji je izričito dodan ili zamjenjuje ove Uvjete korištenja usluge). Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja usluge bude smatrala izvan snage, ostatak Uvjeta korištenja usluge će ostati na snazi. Ovi Uvjeti korištenja usluge te prava i obaveze preuzete ovim ugovorom ne mogu se s tvoje strane prenositi, dodjeljivati ili povjeravati na bilo koji način. Chess.com može slobodno dodjeljivati Uvjete korištenja usluge, a ti se izričito slažeš da su bilo koja prava intelektualnog vlasništva koja su ovim ugovorom licencirana Chess.com-u, uključujući i bilo koja prava na sadržaj, prenosiva na opunomoćenika Chess.com-a bez tvog pristanka. Neuspjeh Chess.com-a u primjeni ili provedbi bilo kojeg prava ili odredbe Uvjeta korištenja usluge ne smije predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe.