Đầu tiên, là cảm ơn vì đã tham gia club làng cờ vua việt và đây là luật:

1. Không quảng cáo những thứ sàm, bậy bạ hay về CLB(cẩn thận ko là bị cho câm).

2. Không chửi bới.

3. Không sàm.

4. Tham gia tất cả các giải đấu.(Nếu có thể)

5. Ai vi phạm 3 lần sẽ bị out hoặc rớt chức.

6. Nếu muốn ai đó làm Admin hay SA thì ít nhất có sự chấp nhận của SA

7. Các bạn tham gia thi đấu cờ hàng ngày nếu đứng trong top 5 thì sẽ được  làm các chức vụ trong CLB    

     

 

      20 người vào đầu tiên sẽ đc làm admin 

      và chỉ có 10 ng đc làm SA