174
Ukupni bodovi
41%
Dobiveni ogledi
#197
Današnji rang
Tekući glasački šah (1)‎

Team USA vs Team Canada 2019 Vote
Team USA protiv Team Canada

37 h
Završen glasački šah
Administratori
Ogledi
  • U tijeku:
  • Ukupni bodovi:
  • Dobiveni ogledi:
  • Prosječni rang:
  • Današnji rang:
Glasački šah
  • U tijeku:
  • Ukupni bodovi:
  • Dobiveni ogledi:
  • Današnji rang: