Kako Igrati Šah | Pravila + 7 Prvih Koraka
Učenje igranja šaha bit će zbilja lagano pomoću našeg postupnog vodiča.

Kako Igrati Šah | Pravila + 7 Prvih Koraka‎

CHESScom
CHESScom
|
29 | Za početnike

Nikad nije kasno naučiti kako igrati šah - najpopularniju igru na svijetu! Učenje šahovskih pravila je lagano:


1. korak: Kako postaviti šahovsku ploču

Na početku partije šahovska je ploča polegnuta tako da svaki igrač ima polje bijele (ili svjetle) boje na donjoj desnoj strani.

Postavljanje šahovske ploče

Šahovske su figure pak raspoređene uvijek na isti način. Drugi red (ili vrsta) je ispunjen pješacima ili pijunima. Topovi ili kule idu u kuteve, zatim skakači ili konji do njih, slijede lovci i konačno dama ili kraljica, koja uvijek ide na polje podudarno njenoj boji (bijela dama na bijelo, crna dama na crno) te kralj na preostalo polje.

Šahovska ploča

Postavljanje figura na početku partije bit će zbilja lagano.

 Preporučeno pomagalo -> Vježbaj svoj pregled ploče


2. korak: Kako se šahovske figure pomiču

Svaka od 6 različitih vrsta figura pomiče se drukčije. Figure se ne mogu kretati preko drugih (iako ih skakač može preskakati) i ne mogu se nikada postaviti na polje koje već zauzima druga figura iste boje. Međutim, one mogu uzimati protivničke figure i zauzimati njihova polja. Figure se u pravilu pomiču tako da mogu uzeti protivničke (postavljanjem na njihova mjesta), braniti svoje vlastite figure ili nadzirati važna polja u partiji.

Kako pomicati kralja u šahu

Kralj je najvažnija figura, ali jedna od najslabijih. Kralj se može kretati samo jedno polje u bilo kojem smjeru - gore, dolje, u stranu i dijagonalno. Kralj se nikada ne može pomaknuti na napadnuto polje (gdje bi mogao biti uzet). Kada je kralj napadnut od strane druge figure, to se zove "šah".

Kretanje kralja u šahu

Kako pomicati damu u šahu

Dama ili kraljica je najjača figura. Ona se može kretati u bilo kojem pravcu - naprijed, natrag, bočno ili dijagonalno - toliko daleko dok se ne kreće preko neke od vlastitih figura. Kao u slučaju ostalih figura, ako dama uzme protivničku figuru, njeno je kretanje gotovo. Obrati pozornost kako bijela dama uzima crnu i kako je crni kralj tada prisiljen na kretanje.

Kretanje dame u šahu

Kako pomicati topa u šahu

Top se može kretati daleko koliko želi, ali jedino naprijed, natrag i u stranu. Topovi su posebno jake figure kada štite jedan drugoga i surađuju!

Kretanje topa u šahu

Kako pomicati lovca u šahu

Lovac se može kretati cijelom dužinom, ali samo dijagonalno. Svaki lovac uvijek se mora kretati po svojoj početnoj boji (svjetloj ili tamnoj). Lovci dobro surađuju jer si međusobno pokrivaju slabosti.

Kretanje lovca u šahu

Kako pomicati skakača u šahu

Skakači ili konji se kreću jako različito od ostalih figura – idu dva polja u jednom smjeru i zatim još jedno polje pod kutem od 90 stupnjeva, poput oblika slova "L". Skakači su također jedine figure koje mogu preskakati druge figure.

Kretanje skakača u šahu

Kako pomicati pješaka u šahu

Pješaci ili pijuni su neobični jer se kreću i uzimaju na različiti način: idu naprijed, ali uzimaju dijagonalno. Pješaci se mogu pomicati prema naprijed samo jedno polje odjedanput, osim u njihovu prvom potezu, kada mogu ići naprijed dva polja. Pješaci mogu uzimati protivničke figure samo dijagonalno na jednom od polja neposredno ispred njih. Nikad se ne mogu kretati niti uzimati unatrag. Ako je druga figura izravno ispred pješaka, on ne može preći ili uzeti tu figuru.

Kretanje pješaka u šahu

 Preporučeno pomagalo -> Solo šah (uzmi sve svoje figure)


3. korak: Otkrij posebna šahovska pravila

U šahu postoji par posebnih pravila koja se isprva mogu činiti nelogičnima. Ona su stvorena kako bi igru učinila zabavnijom i zanimljivijom.

Kako promovirati pješaka u šahu

Pješaci imaju još jednu posebnu sposobnost, a ta je da kad pješak dođe do druge strane ploče, on može postati bilo koja druga figura (ovo se zove promocija).

Promocija pješaka

Pješak može biti promoviran u bilo koju figuru. Uobičajena zabluda jest da pješak može biti zamijenjen samo za figuru koja je već uzeta. Ovo NIJE točno. Pješak se obično promovira u damu. Samo pješaci mogu biti promovirani.

Kako promovirati pješaka u šahu

Kako odigrati "en passant" u šahu

Posljednje pravilo o pješacima zove se "en passant", što je francuski izraz koji znači "u prolazu". Ako pješak pređe dva polja u svom prvom potezu i pritom stane sa strane protivničkog pješaka (zapravo preskoči polje na kojem ga drugi pješak može uzeti), tada drugi pješak ima mogućnost uzimanja prvog pješaka u prolazu.

Captura al paso ajedrez

Ovaj posebni potez mora se povući odmah nakon prolaza prvog pješaka, u suprotnom mogućnost uzimanja nije više raspoloživa. Klikni niže na priloženi primjer za bolje razumijevanje ovog čudnog, ali važnog pravila.

Šahovski en passant (u prolazu)

Cómo se hace un enroque

Još jedno posebno šahovsko pravilo zove se rokada. Ovaj potez dopušta ti postići dvije važne stvari u samo jednom potezu: premještanje kralja na sigurno (u nadi da je tako) i povlačenje topa iz kuta u igru. Kada je na redu za potez, igrač može pomaknuti svoga kralja preko dva polja na jednu od bočnih strana, a potom topa iz kuta na toj strani prebaciti do kralja sa suprotne strane. (Vidi primjer dolje.) Međutim, kako bi se moglo rokirati, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • to mora biti prvi potez toga kralja
 • to mora biti prvi potez toga topa
 • za potez ne smije biti figura između kralja i topa
 • kralj ne može biti u šahu ili proći kroz šah

Zapazi da je pri rokadi na jednu stranu kralj bliži rubu ploče. To se zove rokada na kraljevom krilu ili mala rokada. Ona na drugu stranu, prema daminom položaju, zove se rokada na daminom krilu ili velika rokada. Bez obzira o kojoj strani se radi, kralj se pri rokadi uvijek pomiče samo dva polja.

Kako napraviti rokadu u šahu


4. korak: Saznaj tko poteže prvi potez u šahu

Igrač s bijelim figurama uvijek je prvi na potezu. Stoga igrači općenito odlučuju tko će biti bijeli slučajem ili srećom poput bacanja novčića ili tako da jedan igrač pogađa boju pješaka skrivenog u ruci drugoga igrača. Bijeli tada povlači potez, slijedi ga crni, onda opet bijeli pa crni i tako dalje sve do kraja partije. Biti u mogućnosti odigrati prvi je malena prednost koja pruža bijelome igraču priliku da odmah napadne.


5. korak: Proučavaj smjernice pobjeđivanja u šahovskoj partiji

Postoji nekoliko načina za završetak šahovske partije: šah-matom, remijem, predajom, porazom zbog isteka vremena...

Kako zadati šah-mat u šahu

Cilj igre jest matirati protivničkoga kralja. To se događa kada je kralj šahiran i ne može izići iz šaha. Postoje samo tri načina kojima se kralja može izvući iz šaha:

 • skloniti ga potezom (ali ne može rokirati!),
 • blokirati šah drugom figurom
 • ili uzeti figuru koja prijeti kralju.

Ako kralj ne može pobjeći od šah-mata, tada je partija gotova. Uobičajeno se kralj ne uzima niti uklanja s ploče, nego se partija jednostavno proglašava gotovom.

Budalin mat

Primjer "Budalinog mata".

Kako remizirati u šahovskoj partiji

Katkad šahovske partije ne završe pobjednikom, već remijem. Postoji 5 razloga zašto šahovska partija može završiti neriješeno:

 • Pat-pozicija nastaje kada je jedan od igrača na potezu, ali njegov kralj NIJE u šahu, a njemu ipak nije preostao nijedan drugi pravilan potez.

Pat u šahu

Crni nije ugrožen potezom Qc7, a ne može se pomjerati. Partija se proglašava remijem zbog pata.

 • Igrači se jednostavno mogu složiti s remijem i prestati igrati
 • Nema dovoljno figura na ploči da se zada šah-mat (primjer: kralj i lovac protiv kralja)
 • Igrač proglašava remi ako se potpuno ista pozicija ponovi tri puta (premda ne nužno tri puta za redom)
 • Pedeset uzastopnih poteza je odigrano bez da je ijedan igrač pomaknuo pješaka ili uzeo figuru

6. korak: Proučavaj osnovne šahovske strategije

Postoje četiri jednostavne stvari koje svaki šahist treba znati:

Zaštiti vlastitog kralja

Pomakni svoga kralja u kut ploče, gdje je obično sigurniji. Ne odgađaj rokadu. U pravilu, trebaš rokirati što je brže moguće. Zapamti, nije bitno koliko si blizu matiranju svoga protivnika ako tvoj kralj bude matiran prvi!

Nemoj poklanjati figure

Nemoj neoprezno gubiti svoje figure! Svaka je figura vrijedna i ne možeš pobijediti u partiji bez figura za šah-mat. Postoji jednostavni sustav koji većina igrača koristi za praćenje relativne vrijednosti svake šahovske figure. Koliko vrijede šahovske figure?

 • Pješak vrijedi 1
 • Skakač vrijedi 3
 • Lovac vrijedi 3
 • Top vrijedi 5
 • Dama vrijedi 9
 • Kralj je neprocjenjive vrijednosti

Na kraju partije ovi bodovi ne znače ništa - to je samo sustav koji ti može olakšati donošenje odluka dok igraš, pomažući ti da znaš kada uzeti figuru, napraviti izmjenu ili povući neki drugi potez.

vrijednost šahovskih figura

Nadziri središte šahovske ploče

Pokušaj steći nadzor nad središtem ploče svojim figurama i pješacima. Ako nadzireš središte, imat ćeš više prostora za kretanje svojih figura, a protivniku će biti teže pronaći dobra polja za njegove figure. U gornjem primjeru bijeli povlači dobre poteze za nadzor nad središtem dok crni igra loše poteze.

Koristi sve svoje šahovske figure

U gornjem primjeru bijeli je uključio sve svoje figure u igru! Nemaš nikakve koristi od svojih figura ako one stoje straga u prvom redu. Isprobavaj i razvijaj sve svoje figure tako da ih imaš više na raspolaganju dok napadaš kralja. Nećeš uspjeti protiv nijednog pristojnog protivnika koristeći jednu ili dvije figure za napad.


7. korak: Vježbaj igrajući mnoštvo partija

Najvažnija stvar koju možeš poduzeti za napredak u šahu jest ta da što više igraš šah! Nije bitno igraš li kod kuće s prijateljima ili obitelji, ili pak igraš na mreži; za napredovanje je bitno da igraš puno partija. Danas je lako pronaći protivnika za partiju šaha na mreži!

Kako igrati šahovske varijante

Dok većina ljudi igra šah po standardnim pravilima, pojedinci vole igrati šah s izmijenjenim pravilima. To se naziva "šahovskim varijantama". Svaka varijanta ima svoja vlastita pravila.

 • Šah 960: U šahu 960 (Fischerov nasumični šah) figure su postavljene u nasumičnu početnu poziciju. Pješaci zadržavaju uobičajenu početnu poziciju, no ostale su figure raspoređene nasumično.
 • Kralj u centru (na brdu): U ovom obliku šaha cilj je dovesti svoga kralja do središta ploče odnosno "na vrh brda".
 • Tandemski šah: Ovaj oblik igra se u parovima. Kada jedan igrač uzme figuru protivnika, ona postaje dostupna njegovu ili njenu suigraču. Na primjer: ako ja igram kao bijeli, a moj suigrač, koji je crni, uzme bijelog skakača od svog protivnika, ja ću na svom potezu imati skakača kojeg mogu postaviti na bilo koje slobodno polje na svojoj ploči. To mogu učiniti u bilo kojem od mojih budućih poteza.
 • Ludi šah: Ovo je jako uzbudljiv oblik šaha jer ti omogućava da koristiš figure koje osvojiš od svog protivnika. Dakle, ako ja igram kao bijeli i uzmem crnog pješaka od protivnika, on će se pretvoriti u bijelog pješaka kojeg mogu vratiti na ploču pridruženog mojoj vojsci. To mogu učiniti u bilo kojem od mojih budućih poteza.
 • Trostruki šah: U ovom obliku pobjeđuje onaj igrač koji prvi tri puta šahira protivničkoga kralja.

sahovske varijante

Uživaj u šahu uz ove sjajne šahovske varijante.

 Preporučeni članak -> 5 sjajnih šahovskih varijanti


Kako igrati šah 960

Šah 960 slijedi sva pravila klasičnog šaha, s izuzetkom pozicije figura u početnom redu, koje se postavljaju nasumično u jednu od 960 mogućih pozicija. Rokiranje se izvodi baš kao u klasičnom šahu, s kraljem i topom koji dolaze na svoje normalne pozicije u rokadi (g1 i f1 ili c1 i d1). Šah 960 se igra kao klasični šah, ali s više varijacija u otvaranju.

šah 960

Preporučeno pomagalo -> Igraj šah 960 protiv računala

 Preporučeno pomagalo -> Igraj šah 960 s prijateljima


Kako igrati uz pravila šahovskog turnira

Mnogi turniri slijede skup uobičajenih, sličnih pravila. Ta se pravila ne moraju nužno primjenjivati pri igranju kod kuće ili na mreži, no možda ćeš htjeti vježbati po njima bez obzira na to.

 • Taknuto - maknuto - Ako igrač dotakne jednu od svojih figura, mora igrati njome dok god je u pitanju pravilan potez. Ako igrač dotakne protivničku figuru, mora je uzeti. Igrač koji želi dodirnuti figuru samo kako bi je namjestio na ploči mora prije najaviti namjeru, obično izgovarajući "popravljam".
 • Satovi i kronometri - Većina turnira koristi šahovske satove kako bi regulirali vrijeme potrošeno po partiji, a ne po potezu. Oba igrača dobivaju jednaku količinu vremena i sami odlučuju kako će iskoristiti to vrijeme tijekom partije. Nakon odigranog poteza, igrač pritiskom na dugme pokreće protivnikov sat. Ako igraču istekne vrijeme i protivnik se pozove na vrijeme, tada igrač kojemu je isteklo vrijeme gubi partiju (osim ako protivnik nema dovoljno figura za šah-mat, pa je tada remi).

Često postavljana šahovska pitanja (FAQ)

Možda će ti ovo biti malo previše podataka. Zbog toga ti stavljamo na raspolaganje ova česta pitanja koja uglavnom postavljaju ljudi koji počinju ulaziti u svijet šaha. Nadamo se da su ti korisna!

Često postavljana šahovska pitanja

Kako da napredujem u šahu?

Poznavanje pravila i osnovnih strategija samo je početak - u šahu imaš toliko toga za učiti da ni za cijeli život ne možeš uspjeti sve naučiti! Za napredak moraš poduzeti tri stvari:

 1. Igraj što više šaha — samo nastavljaj igrati! Igraj koliko god možeš. Iz svake partije možeš nešto naučiti – i iz one koju dobiješ i iz one koju izgubiš.
 2. Uči uz šahovske poduke — ako doista želiš brzo poboljšati svoju igru, tada trebaš proći nekoliko mrežnih šahovskih poduka. Mrežne šahovske poduke možeš pronaći ovdje.
 3. Zabavljaj se — nemoj se obeshrabriti ako odmah ne pobijediš u svakoj partiji. Svi gube - čak i svjetski prvaci. Dok god se nastavljaš zabavljati i učiti iz izgubljenih partija, možeš uživati u šahu zauvijek!

Koji je najbolji prvi potez u šahu?

Iako u šahu ne postoji jedan općeprihvaćeni najbolji potez, važno je odmah pokušati steći nadzor nad središtem ploče. Radi toga većina igrača obično pomiče jednog od svojih središnjih pješaka (ispred kralja ili dame) dva polja unaprijed na 1. d4 ili 1. e4. Pojedini drugi igrači izabiru 1. c4 ili 1. Nf3. Većina ostalih poteza nije toliko dobra. Bobby Fischer smatrao je kako je najbolji potez pomicanje kraljevog pješaka na 1. e4.


Koja boja započinje igru u šahu?

Igrač s bijelim figurama uvijek odigrava prvi.


Može li se pješak pomicati unazad?

Pješaci se ne mogu pomicati unazad. Međutim, kada pješak dođe do druge strane ploče, moraš ga promovirati u drugu figuru (poput dame). Nakon toga se pomiče baš poput te figure, a može se pomicati i unazad.


Možeš li u šahu istodobno pomicati više od jedne figure?

Istodobno smiješ pomicati samo jednu šahovsku figuru kad si na potezu - s jednom iznimkom! Kada odigravaš rokadu, u jednom potezu pomičeš i kralja i topa.


Koja je najvažnija šahovska figura?

Kralj je najvažnija šahovska figura. Ako izgubiš kralja, gubiš partiju. No najmoćnija figura u šahu jest dama.


Kada je izumljen šah?

Podrijetlo šaha nije baš jasno, premda većina vjeruje da se razvio iz starijih igara sličnih šahu koje su se igrale u Indiji prije gotovo dvije tisuće godina. Šahovska igra kakvu danas znamo pojavljuje se od 15. stoljeća, kada je postala popularna u Europi.


Koja je najduža partija u povijesti šaha?

Najduža turnirska šahovska partija ikada (po broju poteza) jest ona između Nikolića i Arsovića odigrana 1989. godine u Beogradu u Jugoslaviji (danas Srbija).


Što je šahovska notacija?

Notacija je osmišljena kako bismo mogli analizirati šahovske partije nakon što su odigrane. Zahvaljujući notaciji možemo zabilježiti čitavu partiju u pisanom obliku i reproducirati je koliko god puta hoćemo. Jedino je bitno da točno zapišemo svoje i protivnikove poteze.

Šahovska notacija

Šahovska notacija će ti omogućiti pohranjivanje svih tvojih partija...

Svako polje ima svoje koordinate, a svaka je figura predstavljena početnim slovom (S za skakača, L za lovca, D za damu, T za topa i K za kralja).

 Preporučeni članak -> Šahovska notacija - jezik igre


Što je cilj šaha?

Šah je igra između dvaju protivnika na suprotnim stranama ploče koja se sastoji od 64 kvadrata naizmjenične boje. Svaki igrač ima 16 figura: 1 kralja, 1 damu, 2 topa, 2 lovca, 2 skakača i 8 pješaka.

Šahovski materijal

Ploča, dva igrača i 32 figure su sve što ti treba za početak partije.

Cilj igre je matirati protivnikova kralja. Šah-mat se događa kada je kralj u položaju da bude uzet (u šahu) i ne može pobjeći od uzimanja.

Igraj šah

Želiš početi igrati šah? Besplatno pristupi Chess.com-u i započni uživati u igri!

Više od CHESScom
10 najboljih šahovskih zamki

10 najboljih šahovskih zamki

Koliko ima igrača šaha na svijetu?

Koliko ima igrača šaha na svijetu?