Szolgáltatási feltételek

Az alábbi szövegezés csupán egy informatív fordítás. Az egyetlen jogilag hiteles változat angol nyelven érhető el.

Hatályba lépés: March 27, 2020

Egyszerűen fogalmazva: tarts tiszteletben másokat, tartsd be a törvényt és érezd jól magad!

A Chess.com a szolgáltatások használatát az alábbi feltételekhez és körülményekhez köti ("felhasználási feltételek").

A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL KIJELENTED, HOGY BETÖLTÖTTED A 18. ÉLETÉVEDET ÉS JOGI FELELŐSSÉGED TUDATÁBAN ELFOGADOD A FELHASZNÁLÁSI ÉS ADATVÉDELMI FELTÉTELEKET - ILLETŐLEG SZÜLŐKÉNT VAGY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐKÉNT VÁLLALOD A FELELŐSSÉGET A KISKORÚ SZÁMÁRA LÉTREHOZOTT FIÓKÉRT. AMENNYIBEN NEM FOGADOD EL A FENT LEÍRTAKAT, ÚGY NEM VAGY JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁRA.

JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK TARTALMAZZÁK (1) A SZOLGÁLTATÁS-ELLÁTÁS KERETEIT (2) AZ EGYÉN CSOPORTOS KERESET BENYÚJTÁSI JOGÁNAK LEMONDÁSÁT; (3) A KÁRTÉRÍTÉSI JOG LEMONDÁSÁT A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL KÖVETKEZŐ ESETLEGES KÁRESETEKBEN. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL ELFOGADOD EZEKET A FELTÉTELEKET.

Szolgáltatások

A Chess.com tartalmait, forrásait, eszközeit és technológiáját a felhasználói élmény érdekében alkottuk meg (lásd: "szolgáltatás"). A használattal elfogadod, hogy a szolgáltatás hirdetéseket is tartalmazhat. A Chess.com fenntartja a jogot a szolgáltatás tetszőleges részének vagy egészének módosítására, átmeneti- vagy tartós felfüggesztésére, akár előzetes értesítés hiányában is. A használattal elfogadod, hogy a Chess.com-ot nem teheti felelőssé sem a felhasználó, sem egy harmadik fél a szolgáltatásban bekövetkezhető változások miatt.

Csatlakozás

A szolgáltatás használatával elfogadod az alábbi feltételeket: (a) a regisztráció során a kötelezően kitöltendő (és választható) mezőkben valós, pontos és teljes adatokat tüntetsz fel; (b) a regisztrációs adatokat pontosan, a valóságnak megfelelően naprakészen tartod és változás esetén azonnal frissíted. Ha bármelyik információ hamis, pontatlan, részleges, elavult, vagy okkal feltételezhető, hogy nem felel meg a valóságnak, úgy a Chess.com-nak jogában áll felfüggeszteni vagy zárolni a fiókodat, valamint megtagadni a jelenlegi és jövőbeni szolgáltatást.

Kiskorúak és gyermekek

A Chess.com elkötelezett a felhasználók biztonsága és adataik védelme mellett, különösképpen a fiatalkorú felhasználók esetén. Ezért a 13 év alatti felhasználók számára kizárólag a szülő, vagy a 18. életévét betöltött törvényes képviselő hozhat létre fiókot, ellenőrizve a kiskorú tevékenységét és felelősséget vállalva annak cselekedeteiért. A szülői engedéllyel a szolgáltatás minden eleme teljességgel elérhető. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a tartalom széles közönség számára készül! Ennek megfelelően a törvényes képviselő felelőssége, hogy a gyerek milyen szolgáltatásokat és tartalmakat érhet el.

Felhasználói fiókok

Bár a szolgáltatás számos részének használata nem igényel regisztrációt, a Chess.com bővebb hozzáférést és nagyobb szolgáltatási élményt nyújt a regisztrált felhasználók számára. A regisztrációs folyamat során megadható a felhasználónév és a jelszó. Ezek biztonságáért és a fiók teljes tevékenységéért a felhasználó a felelős. A használattal elfogadod, hogy (a) azonnal jelzed a Chess.com felé, amennyiben a fiókodhoz illetéktelen hozzáférés történt, és (b) kilépsz a profilodból minden használat után. A Chess.com nem vállal felelősséget a felhasználó hibájából, vagy fiókja biztonságának gondatlan kezeléséből származó esetleges károkért.

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a Chess.com jogosult a fiókodhoz tartozó információk és tartalmak elérésére, tárolására és kiadására a meghatározott törvényi esetekben, valamint akkor, ha az információ: (a) hatósági eljárást segít; (b) a felhasználási szabályzat betartatását segíti; (c) szerzői jogokkal, vagy harmadik fél jogsérelmével kapcsolatos; (d) ügyfélszolgálati megkereséshez tartozik; (e) segítik a jog- és tulajdonvédelmet, valamint a Chess.com működését és felhasználóinak biztonságát.

Fiók korlátozások

Tudomásul veszed, hogy a Chess.com a szolgáltatás során az általános gyakorlatnak megfelelően korlátozhatja az e-mail üzenetek, megosztott hozzászólások és feltöltött tartalmak hozzáférési és tárolási idejét, az egy fiókhoz köthető be- és kimenő e-mail üzenetek számát, az elektronikus levelek maximális méretét, a fiókhoz tartozó maximális tárhelyet és a szolgáltatás felhasználásának mennyiségét (a szolgáltatással eltöltött időt) egy adott perióduson belül. Elfogadod, hogy a Chess.com nem felelős a itt tárolt tartalmak és üzenetek megőrzéséért a szolgáltatás során. Tudomásul veszed, hogy a Chess.com jogosult a hosszabb ideje inaktív fiókok visszaléptetésére. A Chess.com fenntartja a jogot az általános eljárási gyakorlatának megváltoztatására.

Lejárat

Elfogadod, hogy a Chess.com bármely időben önálló döntési hatáskörében jogosult a fiók, vagy a társított e-mail cím azonnali zárolásához és a szolgáltatáshoz való hozzáférés megtagadásához a felhasználónak adott indoklás, vagy további tájékoztatás nélkül, a felhasználási szabályzatot megsértő eseteken túlmenően is. A törlés okai - egyebek mellett - az alábbiak lehetnek: (a) a szabályzatokat és irányelveket sértő magatartás, (b) hatósági megkeresés, (c) felhasználói kérés (a fiók önkezű bezárása), (d) a szolgáltatás egészének vagy részének folytonosságában, vagy tartalmában bekövetkező változás, (e) váratlan biztonsági vagy technikai probléma, (f) hosszas inaktivitás, (g) tervezett törvénysértő cselekedet megvitatása, (h) a szolgáltatáshoz köthető díjfizetés megtagadása. A Chess.com fiók törlése magában foglalja: (a) a szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó tartalmak elérésének azonnali tiltását, (b) a jelszó, valamint a fiókhoz tartozó információk és tartalmak tetszőleges részeinek törlését, (c) a szolgáltatás későbbi használatának megtagadását. Elfogadod, hogy a törlés a Chess.com önálló döntési jogköréhez tartozik, így nem vonható felelősségre a fiókod, vagy a társított e-mail cím törléséért, illetve a szolgáltatás megtagadásáért.

Díjak

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Az itt közzétett versenyeken való részvétellel kijelented, hogy semmilyen követelést nem támasztasz (és rajtad keresztül harmadik fél sem) a cégünk, jogi képviselőnk, leányvállalatunk, segítőink, partnereink, alkalmazottaink, vezetőségünk felé a versenyeken való részvétel miatt esetlegesen keletkező kiadási költségekért, anyagi károkért, valamint versenydíjazásokért. A Chess.com-ot nem terheli felelősség ilyen követelések esetén.

A Chess.com nem vállal felelősséget a versenyeknél vagy a díjazásoknál esetlegesen fellépő olyan hibákért, melyek fölött a Chess.com nem rendelkezik, így ésszerű határokon belül ráhatása nincs.

Elfogadod, hogy kártérítési kötelezettséged keletkezhet a cégünk, jogi képviselőnk, leányvállalatunk, segítőink, partnereink, alkalmazottaink, vezetőségünk felé, amennyiben szabályszegés miatt, vagy hozzád köthetően anyagi hátrány, károkozás történik (ide értve a jó hírnév megsértését és a hitelrontás helyreállításához köthető tanácsadói díjakat). Elfogadod ezeket a kitételeket, a Chess-com felhasználási feltételeit, a versenyszabályokat és egyéb a csapatodat érintő kiegészítő utasításokat a versenyek ideje alatt.

A verseny bármely részletét érintő vitás esetben (ide értve egyebek mellett a díjazást, a játékjogot, az elvárt magatartást, jelen kitételeket, a Chess.com felhasználási feltételeit, a versenyszabályokat és egyéb feltételeket) a döntés joga kizárólag a Chess.com-ot illeti: a határozat végleges, kötelező érvényű és megfellebbezhetetlen.

Tagsági állapot

Elfogadod, hogy a használat során tilos:

 • törvénybe ütköző, ártalmas, félelemkeltő, megalázó, zaklató, gyalázkodó, közönséges, trágár, szexuális témájú, pornográf, becsületsértő, gyűlöletkeltő, rasszista, személyiségi jogokat sértő, vagy egyéb módon kifogásolható tartalom feltöltése, megosztása vagy közzététele;
 • a Chess.com csoportjain, klubjain, blogjain, fórumain vagy bármely tartalmán belül történő toborzási, hirdetési vagy reklámcélú, vallási vagy politikai meggyőződésű hozzászólások, szövegek, üzenetek, linkek megosztása;
 • az eredeti tartalomhoz, játszmához, bloghoz vagy fórumtémához nem köthető hozzászólások, szövegek, üzenetek, linkek megosztása;
 • erőszakos cselekedettel való fenyegetőzés, illetve javaslattétel az önbántalmazásra;
 • becsmérlés vagy egyéb zaklatás;
 • más ember, vagy élőlény megszemélyesítése, ide értve egyebek mellett a Chess.com alkalmazottait, illetőleg a más felhasználók megtévesztésére szánt önazonosítás;
 • a szolgáltatás során közölt tartalmak eredeti forrásának rejtegetése, álcázása, az azonosíthatóság manipulálása;
 • megfelelő meghatalmazás vagy engedély hiányában nem jogtiszta tartalmak feltöltése, megosztása vagy közzététele;
 • mások személyes adatainak, vagy erre utaló tartalmaknak a jogosulatlan feltöltése, megosztása vagy közzététele, valamint bármilyen üzleti titoktartást, vagy szabadalmi-, szerzői- és tulajdonjogokat sértő tevékenység;
 • kéretlen, vagy jogosulatlan hirdetések és reklámanyagok, "levélszemét", "spam", "lánclevél", "csaló szándékú üzenet",, vagy egyéb megszólítások és kérések feltöltése, megosztása vagy közzététele (kivételt képeznek az engedélyezett esetek);
 • fájlokat támadó, számítógépes vagy telekommunikációs eszköz vagy program működését megzavaró vagy akadályozó ártalmas programsorok, kódok vagy vírusos tartalom feltöltése, megosztása vagy közzététele;
 • a társalgás normál menetének félbeszakítása, szabotálása, vagy a másik felhasználót szándékosan negatívan érintő viselkedés;
 • a szolgáltatás és az ahhoz tartozó hálózat és szerverek működésének akadályozása vagy szabotálása, továbbá a felhasználás feltételeként meghatározott szabályok megsértése;
 • a Chess.com és partnerei által biztosított szolgáltatás, számítógépes rendszerek és szolgáltatás ellátó rendszerek nem nyilvános felhasználásra szánt részeinek illetéktelen elérése, feltörése, rongálása;
 • a rendszer és a hálózat esetleges hibáinak keresése, sebezhetőségének tesztelése és bármely biztonsági vagy azonosítási elem kijátszása;
 • robot, pók, vagy egyéb automatizált "adatbányász" alkalmazások használata, illetve a szolgáltatást, annak tartalmait és szerkezeti felépítését akadályozó, vagy másolását célzó tevékenység;
 • a helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények és hatályos jogszabályok szándékos, vagy akaratlan megsértése;
 • a fentiek értelmében más felhasználók személyes adatainak gyűjtése vagy tárolása tilos.

Kijelented, hogy a szolgáltatás használatát és annak részeit (ide értve magát a fiókot) nem másolod, nem sokszorosítod, nem árusítod, nem cseréled el és nem használod semmilyen egyéb kereskedelmi célra. Elfogadod, hogy a Chess.com fiókod nem átruházható.

Tartalom

Elfogadod, hogy bármely nyilvános, vagy magán céllal megosztott információért, szövegért, programért, zenéért, hanganyagért, fényképért, grafikáért, videóért, üzenetért, sablonért, stb. ("tartalom") kizárólagosan a forrásfiók tulajdonosa a felelős. Ennek értelmében tehát nem a Chess.com, hanem a felhasználó felel a szolgáltatás használata során általa feltöltött, megosztott, továbbküldött tartalmakért. A Chess.com-nak nincs ráhatása a felhasználók által megosztandó tartalmakra, így nem felelős azok helyénvalóságáért, pontosságáért és minőségéért. A használattal elfogadod, hogy akaratlanul is találkozhatsz sértő, illetlen vagy kifogásolható tartalmakkal. Az ilyen tartalmakért a Chess.com nem vállal felelősséget, ide értve egyebek mellett a tartalmi hibákat és a használatból, közzétételből, továbbadásból eredő káreseteket.

Tudomásul veszed, hogy a Chess.com rendelkezik a tartalmak megjelenítése felett, így a szolgáltatás során felmerülő tartalmak megjelenítése vagy annak megtagadása, törlése vagy áthelyezése a Chess.com illetékeseinek egyéni döntési jogköre (de nem kötelessége). A fentieken felül a Chess.com és megbízottai fenntartják a jogot a kifogásolható, vagy a felhasználási feltételeket sértő tartalmak törléséhez. A Chess.com-nak joga van a tartalomtörléshez, a felhasználói fiókok felfüggesztéséhez, törléséhez és a felhasználónevek kiosztásához a felhasználó beleegyezése, vagy további tájékoztatása nélkül. Fenntartjuk a jogot, hogy elérjük, elolvassuk, megőrizzük, vagy kiadjuk az általunk őrzött információkat, amennyiben megítélésünk szerint azok (i) sértik a hatályos törvényeket vagy segítik az igazságszolgáltatást, illetve amennyiben hivatalos szerv kötelez minket az adatszolgáltatásra, (ii) segítenek érvényt szerezni a felhasználási feltételekben rögzített szabályoknak, illetőleg megelőzni a további visszaéléseket, (iii) segítenek felderíteni, megelőzni, vagy megakadályozni a csaló szándékú, biztonsági, vagy technikai problémákat, (iv) ügyfélszolgálati megkereséssel vannak kapcsolatban, (v) segítik a jog- és tulajdonvédelmet, valamint a Chess.com működését és felhasználóinak biztonságát.

Elfogadod, hogy a szolgáltatás és annak részét képező program olyan biztonsági elemeket tartalmazhat, amelyek a Chess.com, illetőleg egyéb szolgáltatás ellátók adatkezelési és adatvédelmi szabályozásának hatálya alá tartoznak. A felhasználó nem próbálhatja meg kijátszani, feltörni, vagy átírni a szolgáltatás egyetlen elemét sem. A program részének vagy egészének jogosulatlan felhasználása, másolása, megosztása szigorúan tilos!

A Chess.com nem gyakorol tulajdonosi jogokat a használat során általad feltöltött tartalmak felett. Ugyanakkor a szellemi tulajdonod tiszteletben tartása mellett a feltöltéssel megadod a jogot az általad itt nyilvánossá tett tartalmak örökös és visszavonhatatlan, átruházható, szabad felhasználására, megosztására, módosítására, átformálására, adaptálására, lefordítására, továbbadására, közzétételére világszerte, szabadalmi jogoktól mentesen.

Jótállás

Kijelented, hogy általad közzétett tartalomra, a szolgáltatás használatára, a felhasználási feltételek megsértésére, vagy egyéb jogsértésre hivatkozva nem támasztasz követelést a Chess.com, illetve leányvállalatai, tulajdonosai, alkalmazottai és partnerei felé, ideértve az ügyvédi költségeket és bármelyik esetleges harmadik fél költségeit.

Hirdetői kapcsolatok

A felhasználó kereskedelmi vagy egyéb jellegű kapcsolata a szolgáltatásunk során megismert hirdetőkkel, ide értve a termékek vagy szolgáltatások vásárlását, szállítását, állapotát, szavatosságát, egyéb részletét, kizárólag a felhasználóra és a hirdetőre tartozik. Elfogadod, hogy a Chess.com nem vállal felelősséget a szolgáltatás során megjelenő hirdetésekért és az ezekhez kapcsolódó esetleges káresetekért.

A szolgáltatás más világhálós oldalakra mutató linkeket tartalmazhat. A felhasználó a használattal tudomásul veszi, hogy a Chess.com nem tulajdonosa ezen oldalaknak, nincs ráhatása, így nem terheli felelősség az ott megjelenő tartalmakért, hirdetésekért, termékekért. A felhasználó a használattal tudomásul veszi, hogy a Chess.com közvetlen és közvetett módon sem felelős a kapcsolódó oldalak használatából adódó, vagy a használatukkal összefüggésbe hozható esetleges káresetekért.

Tulajdonjogok

A szolgáltatás minden részletének - ide értve a címeket, védjegyeket, szerzői- és szabadalmi jogokat - kizárólagos jogtulajdonosa a Chess.com. A felhasznált védjegyek, szolgáltatási ikonok, logók és elnevezéseik a Chess.com regisztrált tulajdonai. A szolgáltatás során megjelenő egyéb cégnevek és logók a jogtulajdonosok beleegyezésével kerültek felhasználásra. A Chess.com a felhasználási feltételekben szereplő összes jogot fenntartja.

A Chess.com személyre szóló, át nem ruházható jogot ad a felhasználónak a Chess.com tulajdonát képező kódsor személyi számítógépen történő futtatásához azzal a kitétellel, hogy a felhasználó (vagy rajta keresztül egy harmadik fél) azt semmilyen módon nem másolja, nem használja fel, nem másítja meg, nem vágja meg, nem állítja össze, vagy próbálja visszafejteni a forráskódot; a kódsor biztonsági védelmét nem töri fel, nem árusítja és a program tulajdonjogát tiszteletben tartja. A használattal (örökösen) elfogadod, hogy nem módosítod az eredeti programot és nem használsz módosított verziót. Elfogadod, hogy a szolgáltatást csak és kizárólag a Chess.com által biztosított elérhetőségen keresztül veszed igénybe.

Védjegy információ

A CHESS.COM védjegyek, szolgáltatási ikonok, egyéb Chess.com logók és elnevezéseik kizárólagos jogtulajdonosa a Chess.com kft. A Chess.com közvetlen hozzájárulása nélkül a felhasználásuk tilos.

A Chess.com tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát és ugyanezt várja el a felhasználóktól. A Chess.com összhangban van a szövetségi Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) szerzői jogtörvénnyel, amely megtalálható a U.S. Copyright hivatalos weboldalán: http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Minden DMCA szabályozás, vagy a rendelkezésünkre bocsátott egyéb törvény szerint felmerülő jogsértés-gyanút kivizsgálunk. Amennyiben olyan tartalmat találsz, ami véleményed szerint megsérti a szerzői-, szabadalmi-, vagy szellemi tulajdonjogot, kérjük írd meg nekünk az alábbi részleteket:

 • a szerzői jogtulajdonos kézi vagy elektronikus aláírással ellátott engedélye;
 • a bizonyítottan szerzői jogokat sértő tartalom azonosítása;
 • a sértő, vagy kifogásolt tartalom leírása és az ehhez köthető szabálysértő tevékenység azonosításához szükséges információk megadása (pl.: URL-cím);
 • az elérhetőségedet: lakcím, telefonszám, e-mail cím;
 • írásos nyilatkozat arról, hogy szerzői jog tulajdonosa, annak megbízottja, vagy a hatályos jogszabályok nem engedik a szóban forgó tartalom engedély nélküli felhasználását;
 • büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, miszerint a közlésben szereplő információk hitelesek és a felhasználó rendelkezik a szerzői jog tulajdonosának engedélyével.

Amennyiben úgy érzed, hogy a törölt tartalom nem sért szerzői jogokat, vagy birtokában vagy ezen jogoknak, kérjük válaszüzenetben add meg az alábbi információkat:

 • a szerzői jogtulajdonos kézi vagy elektronikus aláírással ellátott engedélye;
 • saját kezű, vagy elektronikus aláírás (teljes név);
 • a felfüggesztett vagy eltávolított tartalmak leírása, illetve a tartalom törlés előtti helyének meghatározása;
 • jogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, miszerint a jóhiszemben jársz el, amennyiben a tartalom téves azonosítás, vagy hiba következtében került eltávolítása vagy felfüggesztése;
 • saját név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, valamint egy nyilatkozat, miszerint fogadod az állítólagos jogsértést bejelentő fél keresetét.

Amennyiben jogsértésről szóló értesítést kapunk, az értesítés másolatát továbbküldhetjük a szerzői jogokat állítólagosan megsértő félnek és a tartalmat eltávolíthatjuk. Ha a valódi jogtulajdonos bírósági keresetet nyújt be a tartalom megosztója ellen, úgy a Chess.com az értesítés kézhezvételét követő 10-14 munkanapon belül a vitatott tartalmat a saját mérlegelési jogkörében módosíthatja, vagy törölheti.

Fontos kiemelni, hogy a viszont-értesítés elküldésével bírósági procedúra kezdődhet közted és a másik fél között a tulajdonjog megítéléséről. Ne feledd, hogy az alaptalan keresetnek és rosszindulatú vádaskodásnak jogi következményei lehetnek, függően az érintett országok törvényeitől!

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogsértő, vagy vélhetően jogsértő tartalmakat saját döntésünk alapján, további értesítés nélkül eltávolítsuk. Bizonyos esetekben a Chess.com zárolhatja a szabályokat ismételten megsértő felhasználói fiókokat. A szolgáltatás során az alábbi szerzői jogi irányelveket tekintjük mérvadónak:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Nemzetközi felhasználás

A szolgáltatást a Chess.com alkalmazottai biztosítják az Amerikai Egyesült Államok területén. Máshol nem rendelkezünk kirendeltséggel. A szolgáltatást más országból igénybe vevők elfogadják, hogy a felhasználás az itteni törvények hatálya alá tartozik. A használattal kijelented, hogy nem olyan országból játszol, amely jelenleg USA embargó alatt áll, vagy amelyet az USA "terroristákat támogató" országnak tart, illetőleg nem vagy tagja illegális szervezetnek az amerikai törvények szerint.

JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYTELENSÉGE

KIJELENTED, HOGY MEGÉRTETTED ÉS ELFOGADOD AZ ALÁBBIAKAT:

 • A SZOLGÁLTATÁST A SAJÁT FELELŐSSÉGEDRE HASZNÁLOD. A KITÉTELEK A SZOLGÁLTATÁS JELENLEGI ÁLLAPOTRA ÉRTENDŐEK, A VONATKOZÓ JOGÁLLÁSOK VÁLTOZHATNAK. A CHESS.COM SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL A WEBOLDALHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HASZNÁLATÉRT, A JOGOT NEM SÉRTŐ MEGJELENŐ VAGY BEÉPÜLŐ TARTALMAKÉRT, ÉRTÉKESÍTÉSEKÉRT ÉS A RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSÉRT.
 • A CHESS.COM ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI ÉS PARTNEREI NEM SZAVATOLHATJÁK, HOGY: (i) A SZOLGÁLTATÁS MINDENBEN MEGFELEL A TE ELVÁRÁSAIDNAK; (ii) A SZOLGÁLTATÁS MINDENKORON, IDŐBEN ÉS BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL IS HIBA MENTESEN, ZAVARTALANUL FENNÁLL; (iii) A SZOLGÁLTATÁS SORÁN KIMUTATOTT ÉRTÉKEK ÉS EREDMÉNYEK A HASZNÁLATON KÍVÜL IS PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK; (iv) A HASZNÁLAT SORÁN VÁSÁROLT BÁRMILYEN ELŐFIZETÉS, SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ VAGY TERMÉK MINŐSÉGE BIZTOSAN ELNYERI A TETSZÉSEDET; (v) A SZOLGÁLTATÁSNÁL ESETLEGESEN FELMERÜLŐ HIBÁK A PROGRAMBAN JAVÍTÁSRA KERÜLNEK.
 • BÁRMILYEN LETÖLTÉS, VAGY A HASZNÁLAT SORÁN SZERZETT TARTALOM A FELHASZNÁLÓ HATÁSKÖRE, ÍGY EGYEDÜLIKÉNT FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN A LETÖLTÉS OKÁN ESETLEGESEN KELETKEZŐ, VAGY ADATVESZTÉSSEL JÁRÓ KÁROKÉRT.
 • A CHESS.COM-TÓL SZÁRMAZÓ, VAGY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN SZERZETT SZÓBELI, VAGY ÍROTT INFORMÁCIÓ ALAPJÁN NEM KEZDEMÉNYEZHETŐ KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS A FELHASZNÁLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN NEM SZEREPLŐ ESETEKBEN.
 • A FELHASZNÁLÓK KIS SZÁZALÉKA A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ FÉNY- ÉS KÉPI HATÁSOKRA, ILLETŐLEG A HASZNÁLAT SORÁN EPILEPSZIÁS ROHAMOT KAPHAT. EZ A FELHASZNÁLÓ KORÁBBI KÓRTÖRTÉNETÉTŐL FÜGGETLENÜL ELŐFORDULHAT. AMENNYIBEN ÖNNÉL, VAGY A CSALÁDJÁBAN MÁR FORDULT ELŐ EPILEPSZIÁS MEGBETEGEDÉS, KÉRJÜK, KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL A HASZNÁLAT BIZTONSÁGOSSÁGÁT ILLETŐEN! AZONNAL HAGYJA ABBA A HASZNÁLATOT, HA A KÖVETKEZŐ TÜNETEK BÁRMELYIKÉT TAPASZTALJA: SZÉDÜLÉS, MEGVÁLTOZOTT LÁTÁS, SZEM- VAGY IZOMRÁNGÁS, EMLÉKEZETKIESÉS, FIGYELEMZAVAR, BÁRMILYEN AKARATLAN MOZDULAT, GÖRCS VAGY RÁNDULÁS.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

A HASZNÁLATTAL TUDOMÁSUL VESZED, HOGY A CHESS.COM ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI, SEGÍTŐI, PARTNEREI ÉS TULAJDONOSAI NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A CHESS.COM SZOLGÁLTATÁSÁNAK VAGY TARTALMAINAK HASZNÁLATA ALATT ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ ANYAGI KÁROKÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, TERMÉKMINŐSÉGI PROBLÉMÁKÉRT, BÁRMILYEN EGYSZERI VAGY ISMÉTLŐDŐ, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN KÁRESEMÉNYEKÉRT, AKKOR SEM, HA EZEK ESHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSUNK LENNE.

AMENNYIBEN A FENTIEK ELLENÉRE HATÁLYOS BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ÁLLAPÍTJA MEG A CHESS.COM FELELŐSSÉGÉT, JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRE VALÓ HIVATKOZÁSSAL A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA (IDEÉRTVE ANNAK TARTALMI ELEMEIT), VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGA OKÁN FELMERÜLHETŐ KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A SZÁZ AMERIKAI DOLLÁRT (USD $100.00).

AZ ITT EMLÍTETT KITÉTELEK VONATKOZNAK A FELELŐSSÉGJOGRA, JÓTÁLLÁSRA, EGYEZSÉGRE, SZABÁLYOZÁSRA, KÁRESETEKRE (IDE ÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), FELHASZNÁLÓI JOGOKRA ÉS EGYEBEKRE, OLYAN ESETEKBEN IS, AMIKOR A KITÉTELEK NEM KÉPESEK TELJES KÖRŰEN BETÖLTENI A SZÁNT JOGORVOSLATI SZEREPÜKET.

KIVÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ SZÁMUNKRA A JÓTÁLLÁS MEGTAGADÁSÁT, VAGY A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁST A VÉLETLEN BEKÖVETKEZHETŐ KÁRESETEKBEN. ELŐFORDULHAT, HOGY ENNEK MEGFELELŐEN A FENTI KITÉTELEK EGY RÉSZE NEM VONATKOZIK RÁD.

Jogrendszer, eljárás, hatáskör

Kijelented, hogy amennyiben a szolgáltatás használatához, vagy felhasználás feltételeihez köthetően vitatod valamely rendelkezésünk jogosságát, úgy először minket értesítesz, hogy előremozdíthassuk a probléma megoldását. Amennyiben a békéltetés meghiúsul, úgy mindkét fél elfogadja, hogy a szolgáltatáshoz köthető (jelen rendelkezésekben és felhasználási feltételekben nem rögzített) követelés, vita, vagy benyújtott kereset eljáró hatósága az amerikai bíróság (American Arbitration Association, "AAA"), amely a felhasználói jogok, valamint a szolgáltatások és kereskedelmi tevékenységek hatályos szabályozásainak megfelelően jár el. A szolgáltatás használatához feltételként megszabott esetek kivételt képeznek. Jelen szabályzat megfelel a szövetségi bíróság (Federal Arbitration Act, "FAA") vonatkozó szabályozásának. Egyéb az AAA és a felhasználó között kötött megegyezés hiányában a tárgyalásra a felhasználó országában kerül sor. Amennyiben keresetet kívánsz benyújtani a Chess.com ellen, úgy erről a szándékodról írásban tájékoztatnod kell minket ("értesítés"). Az értesítést postai úton, tértivevényesen kell feladni a Chess.com részére, [address]. Az értesítésnek tartalmaznia kell: (i) a kereset részletes leírását, valamint a vita tárgyát, (ii) az ellentételezésként várt követelést. Az AAA rendelkezéseinek megfelelően a hatóság által kiszabott eljárási és adminisztrációs költségeket a felek közösen viselik, kivéve, ha a kereset (a szövetségi szabálysértési jog 11(b) alapján) megalapozott, jogosnak bizonyul és a vitatott összeg nem haladja meg a $75,000 amerikai dollárt, mely esetben a perköltség a Chess.com-ot terheli. A bírósági döntésnek meg kell állapítania az eljárói-, ügyvédi- és perköltségeket, a résztvevők és tanúk bizonyított többletköltségeit, valamint el kell juttatniuk az ítéletet az érintett joghatóságok felé. Jelen szabályozás mindkét fél számára lehetővé teszi bírósági kereset benyújtását, amennyiben adatbiztonsági visszaélés, szabadalmi jogsértés vagy jogosulatlan felhasználás történik. AZ ELJÁRÁS SORÁN MINDKÉT FÉL SZEMÉLYESEN KÉPVISELI ÖNMAGÁT, ÍGY NEM NYÚJTHATÓ BE CSOPORTOS KERESET ÉS A FELPEREST SEM KÉPVISELHETI ÉRDEKCSOPORT, HACSAK ERRŐL A FELEK KÜLÖN MEGÁLLAPODÁST NEM KÖTNEK. AZ ÍTÉLET EGYEDI ÜGYBEN SZÜLETIK, ÍGY MÁS KÖVETELÉS ALAPJÁUL NEM SZOLGÁLHAT. AZ ITT KÖZZÉTETT SZABÁLYOZÁS ELFOGADÁSÁVAL A FELHASZNÁLÓ ÉS A CHESS.COM KÖLCSÖNÖSEN KIJELENTIK, HOGY JELEN FELTÉTELEK NEM KÉPEZHETIK BÍRÓSÁGI VITA TÁRGYÁT.

Amennyiben egy harmadik féltől származó bizonyos tevékenység tiltása érvényesíthetetlen, úgy a korábban megjelenő kiírás érvénytelen és üres lesz.

Amennyiben a békítő eljárás meghiúsul és a jogvita bíróságra kerül, az eljárás a kaliforniai állami törvények szerint zajlik le, függetlenül a másik fél lakó-, vagy tartózkodási helyén lévő hatályos rendelkezésektől. A tárgyalás kizárólagos helyszíne a Santa Clara megyei állami bíróság (Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok). A beleegyezéssel elfogadod az igazságszolgáltatásra vonatkozó fenti kitételeket és lemondasz ennek vitatási jogáról.

Változások a szolgáltatási feltételekben

A feltételek módosításának jogát fenntartjuk. A hatályban lévő szabályzatot megtalálod a www.chess.com webcímen. Amennyiben lényegi változás történik, úgy arról a felhasználókat a szolgáltatáson belül értesítjük, vagy üzenetet küldünk a regisztrált fiókhoz tartozó e-mail címre. A szolgáltatás további használatával a felhasználó automatikusan elfogadja a módosított szolgáltatási és felhasználási feltételeket.

Általános információ

Jelen szolgáltatási és felhasználási feltételek képezik a megegyezést a felhasználó és a Chess.com között és rögzítik a szolgáltatás tartalmát, helyettesítve minden további megállapodást. Jelen szabályozás tekintendő a kizárólagos és teljes körű egyezségnek a felhasználó és a Chess.com, mint szolgáltató között (kivételt képeznek azok az esetek, melyekben a jelen feltételektől eltérő, külön megállapodás köttetik a felek között). Amennyiben a szabályozás bármely részlete érvényét veszíti, a megmaradó feltételek továbbra is teljes jogerővel hatályban maradnak. Az itt tárgyalt jogok és kötelezettségek a nem adhatók tovább és nem ruházhatók át. A felhasználó elfogadja, hogy a Chess.com módosíthatja a szolgáltatási és felhasználási feltételeket, tiszteletben tartja a Chess.com szellemi tulajdonjogait, ide értve az itt közzétett tartalmakra vonatkozó jogokat és ezek felhasználását a felhasználó további beleegyezése nélkül. Amennyiben jelen szabályozás betartása és betartatása során hiányosság merül fel, az nem jelenti a rendelkezések biztosította jogokról való lemondást.