book-open chess-board chess-move-alt chess-move chess-pawns crossed-swords diesis privacy rook-crossed

Gyakorlás

  • Kulcshelyzetek számítógép ellen

  • Taktikai döntések fejlesztése

  • Pozíciós játék fejlesztése