AFKDragonVN

██╗░░██╗███████╗██╗░░░░░██╗░░░░░░█████╗░ ██║░░██║██╔════╝██║░░░░░██║░░░░░██╔══██╗ ███████║█████╗░░██║░░░░░██║░░░░░██║░░██║ ██╔══██║██╔══╝░░██║░░░░░██║░░░░░██║░░██║ ██║░░██║███████╗███████╗███████╗╚█████╔╝

-TÔI LÀ AFKDragonVN (NHƯ CÁC BẠN ĐÃ BIẾT :>) ♙ ♟

-TÊN THẬT : PHẠM B* T**N **H

-GIỚI TÍNH : NAM (NHƯNG LÀ WIBU :v) 

-NGÀY SINH : 26/12/2009

-NGÀY MÀ TÔI BIẾT ĐẾN CHESS.COM 3/9/2017

-NICK PHỤ : AFKDragonVN_2k9

RẤT VUI KHI ĐƯỢC GẶP CÁC BẠN happy.png

-MY BEST FRIENDS (XẾP TỪ NGƯỜI ĐẦU TIÊN MÀ TÔI GẶP) nervous.png :

1. TitlePlayerInTheFuture123

2. minhquang12345c 

3. jaki8655

4. hoantranba  

5. SaitamaVN

6.  tranminhquan1

7. nguyennhatminh5

8. hehdg23414

9. hoangnguyen3540

10. phuc22102011 

   .... V.V .... (KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ 10 NGƯỜI ĐÂU........ =)) ) 

︻┳═一 ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤── ⌐╦╦═─ ︻┳デ═— ̿’̿’\̵͇̿̿\ ▄︻̷̿┻̿═━一 ╾━╤デ╦︻ Ⓞ═╦╗ _/﹋\_ (҂`_´) <,︻╦╤─ ҉ – – _/﹋\_

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               "CON NGƯỜI VIỆT NAM happy.png"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÂM TRANG CỦA TÔI LÚC NÀY NHƯ :

              (TÔI VẪN CHƯA TÌM THẤY TẤM HÌNH NÀO DIỄN TẢ TÂM TRẠNG CỦA TÔI LÚC NÀY)

- #NEW#

https://www.youtube.com/watch?v=RR7Q_BGWySo (NHẠC RAP)