dung2011nds11-1677hello,mình là Mai Tiến Dũng,sinh ngày 12/6/2011
Ở Hà Nội
Thích phim One Punch Man
Bạn thân(chỉ là số đếm thôi nhé)
3. @EsperanzaWright
Trường Tiểu học gì đó ở HN(Đoán đúng được tăng 30 danh hiệu)
Đang học lớp 4
Đợi 3,000 follow rồi khoe mặt
Số điện thoại của mình:0968821665
Cảm ơn các bạn!