HOANGMILOVN

MÌNH LÀ HOÀNG

MÌNH SINH NĂM 2000

MÌNH HỌC TẠI TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN

SỞ UATHÍNH CỦA MÌNH LÀ BƠI VÀ CỜ VUA

ĐÙNG QUÊN VÀO CLB CỦA MIK https://www.chess.com/club/lien-quan-club/join