miloVN2021

Live in FBI office of  Hóc Môn, Hồ Chí Minh city, Earth, space

Tuổi: 10+000(ai ko hiểu chết liền)

Thích: meme, cờ bullet, cờ 4 người(team), puzzle...

Ghét: Thứ tôi ghét

FAN😍

plz tặng mình danh hiệu(づ ̄ 3 ̄)づ
This is my own club:

https://www.chess.com/club/me-bong-da

and please, please, please joinn.