pdminhhuy

Hello mọi người,Mình là Pdminhhuy.Mình lớp 6. Mình là Fan của Conan và cũng là Fan Doraemon. Và mình cũng rất thích Lê Quang Liêm. Và nếu bạn là thám tử mà hung thủ muốn tự tử và người bạn đồng hành nói có nên cho không thì bạn hãy nhớ câu này:

Nghề thám tử của chúng ta là để đưa kẻ có tội ra ánh sáng và giải oan cho người vô tội chứ không phải là để khoe tài và dồn ép họ tới con đường cùng như cậu nghĩ đâu.

Thám tử điều tra ra hung thủ mà lại để hắn chết ngay trước mắt …thì chẳng khác nào đồng phạm.

VÀ BẠN THÂN  MÀ TUI THÂN NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI TUI KẾT BẠN TRỪ MẤY THẰNG MỚI KB CHƯA TỚI 2 TUẦN VÌ NHÌN KHÁ SUS