Sau1503

hi 

best friend 

@kudoshinichivskid : mặc dù ko quen nhưng chẳng ai tốt bằng người này đâu