TruongminhKc8


hello tui tên là Vũ Trương Minh lớp 2 tôi là người nhỏ tuổi nhất có bạn @conalyna bằng tuổi tôi mà bị khóa @nguyentosonanh là bạn tốt với tui @nguyentrivata cũng giống @nguyentosonanh bạn bè của tui khóa dần đi nều tôi khóa tôi sẽ tạo cái mới mọi người đừng lo ko bao giờ chat với tui nha

nếu muốn vào clb cửa tui

https://www.chess.com/club/doraemon-nobita-fan-club ai muốn vào thì vào nha

ủng hộ mình nữa nha