CKC Rapid Tourney!

Értékszám: Nyílt 14 játékos 2020. okt. 29. 7:00
Játékos R1 R2 R3 R4 R5
#1
cacopreviero
1v 1s 1v 1s 1v
5
11
#2
SOFIJA2012
1bye 1v 0s 1v 1s
4
5
#3
Notapro2612
0s 1v 1v 0s 0s
2
4
#4
videcv
videcv
(1465)
1s 0v 0s 1bye 0v
2
0
#5
ravigagne
- - - - -
0
0
#5
JotaroKujo
- - - - -
0
0
#5
Jathin2125
0s - - - -
0
0
#5
christopheprevost1
0v - - - -
0
0
-
chessPlayer11111111
1v 0s 1s 0v -
2
1
-
isjatt
isjatt
(1525)
0s 1bye 0v - -
1
0
-
AdamBChamp
- - 1s - -
1
0
-
JapanacKastro
1v 0s 0v - -
1
2
-
03zor
03zor
(1312)
- - - - -
0
0
-
BeastChessIndia
- - - - -
0
0
Párosítás
Világos Eredmény Sötét
1 - 0
videcv
videcv
(1465)
0 - 1