CKC Rapid Tourney!

Értékszám: Nyílt 21 játékos 2020. nov. 12. 7:01
Játékos R1 R2 R3 R4 R5
#1
urchmaney
.5s 1v 1s 1v 1s
4.5
11.75
#2
donatasp
1s 1v 0v 1s 1s
4
6.5
#3
DaviCroBraz
1v 1v 1s 0s 0v
3
4
#3
cacopreviero
1v 1s 0v 1s 0v
3
4
#5
videcv
videcv
(1465)
1s 0v 1s 0v 1s
3
2.5
#6
Don-Quijote-de-la-ciega
- - 1bye 0v 1v
2
1
#7
Beatrichess1
.5v 0s 0v 1s 0v
1.5
2.25
#8
Youthman
Youthman
(1177)
- - 1s 0v 0s
1
1.5
#9
anthon2010
.5s - - - -
0.5
0.75
#10
Du-Xuan-Tung-Lam_NAN
- - - - -
0
0
#10
chessinine
0s - - - -
0
0
-
Dosrijan
Dosrijan
(1648)
1v 0s - - -
1
0
-
dark-frankenstein
0s 1bye 0v - -
1
0
-
maxmlynek
.5v 0s - - -
0.5
0.25
-
Vinumonz555
- - - - -
0
0
-
VIDYUTGANESH
0v - - - -
0
0
-
DukeHemanth
0s - - - -
0
0
-
Iwillcrushyourskull
0v - - - -
0
0
-
Vedantkamat2309
- - - - -
0
0
-
arabiscos-abasilio
- - - - -
0
0
-
Xiaoranguo
- - - - -
0
0
Párosítás