CKC Rapid Tourney!

Értékszám: Nyílt 16 játékos 2020. nov. 19. 7:00
Játékos R1 R2 R3 R4 R5
#1
Safinsafar
1s 1v 1s 1v 1s
5
8
#2
erikgray
erikgray
(1424)
1v .5v 1s 0s 1v
3.5
6.25
#3
shreeya2110
0s 0s 1v 1s 0s
2
2.5
#3
Kaison04
0s 1v 1s 0s 0v
2
2.5
#3
videcv
videcv
(1465)
- 0v 0s 1v 1v
2
2.5
#6
cacopreviero
.5v 1s 0v - -
1.5
2.25
#7
GMcoldhonesstmelon
1bye 0s - - -
1
0
#8
neetha0102
.5s - 0v 0v 0s
0.5
0.75
#9
JotaroKujo
- - - - -
0
0
#9
Kitten544
- - - - -
0
0
-
chessinine
1v .5s 0v - -
1.5
0.75
-
1g61-0
1g61-0
(1020)
- - - - -
0
0
-
Egor1590
Egor1590
(1253)
0v - - - -
0
0
-
Salokin1
- - - - -
0
0
-
Sergio_009
- - - - -
0
0
-
dharsanratnakarp
- - - - -
0
0
Párosítás
Világos Eredmény Sötét
0 - 1
1 - 0
videcv
videcv
(1465)
1 - 0