Ծառայության Պայմանները

Հետեւյալ տեքստը միայն տեղեկատվական թարգմանությունը է: Միակ օրինական վավեր տարբերակը հասանելի է Անգլերեն:

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը։ May 25, 2018

Պարզապես հարգեք ուրիշներին, հարգեք օրենքը և վայելեք ինքներդ:

Chess.com-ը տրամադրում է իր ծառայությունը հետևյալ պայմանների և պահանջների համաձայն («Ծառայությունների Մատուցման Պայմաններ»):

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՎ, ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՈԼՈՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅՍ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ ՄԵԶ, ՈՐ ԴՈՒՔ 18 ՏԱՐԵԿԱՆԻՑ ԲԱՐՁՐ ԵՔ ԵՎ ԼԻՈՎԻՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ԵՔ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ, ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ԿԱՄ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ԵՔ 18 ՏԱՐԵԿԱՆԻՑ ՑԱԾՐ ԱՆՁԻ ԾՆՈՂ ԿԱՄ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ԽՆԱՄԱԿԱԼ ԵՔ, ՈՒՄ ՀԱՄԱՐ ՍՏԵՂԾԵԼ ԵՔ ՀԱՇԻՎ: ԵԹԵ ԴՈՒՔ ՉԵՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ԱՊԱ ԴՈՒՔ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՉԵՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ։

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՆ (1) ԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹ. 2) ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՎ ՄԵՐ ԴԵՄ ԿԱՐԳԻ ՀԱՅՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵՎ (3) ՁԵԶԱՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԵՐ ԲՈԼՈՐ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՀԱՅՑԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒՑ: ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՎ, ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ ԱՅԴ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻՆ:

Ծառայություններ

Chess.com-ը տրամադրում է պարունակության հավաքածու, ռեսուրսներ, գործիքներ և տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս օգտատերերին վայելել շախմատը և շրջակա մշակույթը («Ծառայություն»): Դուք ընդունում եք, որ Ծառայությունը կարող է ներառել գովազդ: Chess.com-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ և ժամանակ առ ժամանակ փոփոխելու կամ դադարեցնելու, ժամանակավորապես կամ մշտապես, Ծառայությունը (կամ դրա որևէ մասը) ծանուցելով կամ առանց ծանուցման: Դուք համաձայնվում եք, որ Chess.com-ը պատասխանատվություն չի կրում Ձեզ կամ որևէ երրորդ կողմին Ծառայության ցանկացած փոփոխության, կասեցման կամ դադարեցման համար:

Գրանցում

Ծառայությունից օգտվելու թույլտվություն ստանալու համար դուք համաձայնվում եք, ա) ապահովել ձեր մասին ճշմարիտ, ճշգրիտ, ընթացիկ և ամբողջական տեղեկատվություն, ինչպես նաև լրացնել Ծառայության գրանցման ձևի պահանջվող դաշտերը և ընտրովի ընտրության դաշտերը, եթե այդպիսին եք ընտրել: և (բ) պահպանել և ծամանակին թարմացնել Գրանցման Տվյալները ճշտորեն, ճշգրիտ, ընթացիկ և ամբողջական ձևով: Եթե դուք տրամադրում եք որևէ տեղեկատվություն, որը սխալ է, ոչ ճիշտ, ոչ ընթացիկ կամ ոչ լիարժեք, կամ եթե Chess.com-ը ողջամիտ հիմքեր ունի կասկածելու, որ նման տեղեկատվությունը սխալ է, ոչ ճշգրիտ, ոչ ընթացիկ կամ ոչ լիարժեք, Chess.com-ը իրավունք ունի կասեցնել կամ դադարեցնել ձեր հաշիվը և մերժել Ծառայության ցանկացած ընթացիկ կամ ապագա օգտագործումը:

Անչափահասներ և Երեխաներ

Chess.com-ը մտահոգված է իր բոլոր օգտատերերի, մասնավորապես, երեխաների անվտանգության և գաղտնիության մասին: Այդ պատճառով ծնողները կամ 13 տարեկանից ցածր երեխաների խնամակալները, ովքեր ցանկանում են թույլ տալ իրենց երեխաներին ծառայություն մատուցել, պետք է հաշիվ ստեղծեն, որը վարում է առնվազն 18 տարեկան օրինական խնամակալը և վերահսկում է երեխայի օգտագործումը: Երեխային թույլ տալով մուտք գործել ձեր հաշիվ, դուք նաև թույլ եք տալիս ձեր երեխային մուտք գործել ծառայության բոլոր տարածքները: Խնդրում ենք հիշել, որ ծառայությունը նախատեսված է լայն լսարանի համար: Հետևաբար, որպես օրինական խնամակալ, ձեր պատասխանատվությունն է որոշելու, թե արդյոք Ծառայություններից որևէ տարածքներից մեկը և/կամ բովանդակությունը համապատասխանում են ձեր երեխայի համար:

Անդամի Հաշիվներ

Չնայած Ծառայության բազմաթիվ բաժիններ չեն պահանջում գրանցում, դուք կարող եք գրանցվել որպես Chess.com-ի օգտատեր, օգտվելու ավելի մեծ հնարավորությունից կամ արտոնություններից: Եթե դուք ընտրում եք գրանցումը, ապա Ծառայության գրանցման գործընթացը ավարտելուց հետո կստանաք օգտատերի անուն և գաղտնաբառ: Դուք պատասխանատու եք գաղտնաբառի և հաշվի գաղտնիության պահպանման համար և լիովին պատասխանատու եք ձեր գաղտնաբառը կամ հաշվի տակ կատարվող բոլոր գործողությունների համար: Դուք համաձայնում եք (ա) անմիջապես տեղեկացնել Chess.com-ին ձեր գաղտնաբառի կամ հաշվի ցանկացած չարտոնված օգտագործման կամ անվտանգության որևէ այլ խախտման մասին և (բ) ապահովել, որ դուք դուրս կգաք ձեր հաշվից, յուրաքանչյուր շրջանի վերջում: Chess.com-ը չի կարող և պատասխանատվություն չի կրում ձեր հաշիվը պաշտպանելու ձախողման հետեւանքով առաջացած որևէ կորստի կամ վնասի համար:

Դուք ընդունում, թույլատրում և համաձայնում եք, որ Chess.com-ը կարող է մուտք գործել, պահպանել և հրապարակել ձեր հաշվի տեղեկությունները և Բովանդակությունը, եթե դա պահանջվում է օրենքով կամ բարեխիղճ համոզմամբ, որ նման մուտքի պահպանումը կամ բացահայտումը ողջամտորեն անհրաժեշտ է, ա) իրավական գործընթաց; բ) կիրառել այդ Ծառայությունների մատուցման պայմանները; գ) պատասխանել այն պահանջներին, որ ցանկացած բովանդակություն (ինչպես սահմանված է ստորև) խախտում է օրենքը կամ երրորդ անձանց իրավունքները; (դ) արձագանքել հաճախորդների սպասարկման ձեր պահանջներին; կամ (ե) պաշտպանել Chess.com-ի, նրա օգտատերերի և հանրության իրավունքները, գույքն ու անձնական անվտանգությունը:

Հաշվի Սահմանափակումներ

Դուք ընդունում եք, որ Chess.com-ը կարող է հիմնել ընդհանուր գործելակերպ և սահմանափակումներ Ծառայության օգտագործման վերաբերյալ, ներառյալ առանց սահմանափակման, այն էլփոստի հաղորդագրությունները, հաղորդագրությունների տախտակների տեղադրումները կամ այլ վերբեռնված բովանդակությունը կպահպանվի ծառայության կողմից, առավելագույն թվով էլեկտրոնային հաղորդագրությունների քանակը, որը կարող է ուղարկվել կամ ստանալ Ծառայության հաշվին, ցանկացած էլփոստի հաղորդագրության առավելագույն չափը, որը կարող է ուղարկվել կամ ստանալ Ծառայության հաշվին, առավելագույն սկավառակի տարածքը, որը կվճարվի ձեր Chess.com-ի սերվերներում ձեր անունից և առավելագույն ժամկետը (և առավելագույն տևողությունը), որը կարող է մուտք գործել Ծառայություն տվյալ ժամանակահատվածում: Դուք համաձայնում եք, որ Chess.com-ը պատասխանատվություն և պատասխանատու չէ Ծառայության կողմից պահպանվող կամ փոխանցված ցանկացած հաղորդագրությունների և այլ կոմունիկացիանների կամ այլ Բովանդակության ջնջման կամ չկատարման համար: Դուք գիտակցում եք, որ Chess.com-ը իրավունք է վերապահում հեռացնել հաշիվները, որոնք անգործունակ են երկար ժամանակով: Դուք հետագայում ընդունում եք, որ Chess.com-ն պահպանում է ժամանակ առ ժամանակ այդ ընդհանուր գործելակերպը և սահմանները փոփոխելու իրավունքը:

Դադարեցում

Դուք համաձայնում եք, որ Chess.com-ը կարող է առանց պատճառի և առանց նախնական ծանուցման, անմիջապես դադարեցնել ձեր Chess.com-ի հաշիվը, նրա հետ կապված էլեկտրոնային փոստի հասցեն և Ծառայության հասանելությունը: Chess.com-ը կարող է դադարեցնել կամ առանց պատճառի անհապաղ և անմիջապես ուժի մեջ թողնել Chess.com-ի բացառիկ հայեցողությամբ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով անդամի անհամաձայնությունը Համաձայնագրի պահանջներին և պայմաններին: Նման դադարեցման պատճառ կարող է լինել, բայց չսահմանափակվել, ա) սույն Ծառայությունների Մատուցման Պայմանների պատռման կամ խախտման կամ այլ համաձայնագրերի կամ ուղեցույցների խախտումները, բ) իրավապահ մարմինների կամ այլ պետական ​​մարմինների պահանջները, գ) ձեր կողմից պահանջը (կամ դրա որևէ մասը) (դ) Ծառայության դադարեցումը կամ նյութական փոփոխությունը, (ե) անսպասելի տեխնիկական կամ անվտանգության հարցերը կամ խնդիրները, (զ) անգործության երկարաձգման ժամանակահատվածները, (ը) ձեր կողմից ներգրավվածությունը խարդախության կամ անօրինական գործունեության ընթացքում և/կամ (է) Ծառայությունների հետ կապված ձեր կողմից պարտավորված ցանկացած վճարների չվճարումը: Ձեր Chess.com-ի հաշվի դադարեցումը ներառում է (ա) Ծառայության շրջանակներում բոլոր առաջարկներին հասանելիության հեռացումը, (բ) ձեր գաղտնաբառի և ձեր հաշվի (կամ դրա որևէ մասի) հետ հաշվի հետ կապված բովանդակության բոլոր համապատասխան տեղեկությունների և ֆայլերի հեռացումը: գ) Ծառայության հետագա օգտագործման արգելումը: Բացի այդ, դուք համաձայնվում եք, որ բոլոր դադարեցումները կատարվում են Chess.com-ի բացառիկ հայեցողությամբ և Chess.com-ը պատասխանատվություն չի կրում ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի ձեր հաշվի դադարեցման, որևէ համակապված էլեկտրոնային փոստի հասցեի կամ Ծառայության մատչելիության համար:

Անդամի Վարվելակերպը

Դուք համաձայնում եք չօգտագործել Ծառայությունը հետևյալի համար.

 • ներբեռնումը, էլեկտրոնային փոստ ուղարկելը, փոխանցելը կամ այլ կերպ տարածելը ցանկացած բովանդակություն, որը անօրինական է, վնասակար, վտանգավոր, վիրավորական, զրպարտող, խայտառակ, անբարոյական, սեռական հստակ, պոռնոգրաֆիկ, զրպարտող, գաղտնիությունը խախտող, ատելության կամ ռասայական, էթնիկ կամ հակառակ դեպքում անցանկալի է;
 • հրապարակել որևէ ցանկացած մեկնաբանություն, տեքստ, հաղորդագրություն կամ հղում ֆորումներում կամ ցանկացած հրապարակային մեկնաբանություններում, պարունակող ցանկացած դիտողություններ, ներառյալ կրոնական, քաղաքական կամ հավաքագրման հաղորդագրություններ Chess.com-ի ակումբներում, բլոգներում կամ ցանկացած այլ բովանդակության մեջ ներգրավող կամ չներգրավող Chess.com-ին;
 • գրառել ֆորումներում ցանկացած մեկնաբանություն, տեքստային հաղորդագրություններ, հղումներ կամ հղումներ կամ որևէ հրապարակային մեկնաբանություն, որը դուրս է թեմայից կամ չի համապատասխանում բուն բովանդակության, խաղի, հոդվածի, բլոգի կամ ֆորումի թեմայի նպատակին և բովանդակությանը;
 • սպառնալ բռնություն որևէ մեկի դեմ կամ պաշտպանել ինքդ քեզ;
 • "որսալ" կամ այլ կերպ խանգարել մեկին։
 • որևէ անձի կամ կազմակերպության կեղծ անձնավորում, ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակած, Chess.com-ի ներկայացուցիչ, կամ կեղծել պետականորեն կամ այլ կերպ ներկայացրել ձեր անձի և մեկ ուրիշ անձի հետ փոխկապվածությունը.
 • կեղծել վերնագրեր կամ այլ կերպ խարդախել նույնականացնողներին, Ծառայության միջոցով փոխանցված ցանկացած բովանդակության ծագումը քողարկելու համար,
 • ներբեռնումը, գրառումը, էլեկտրոնային փոստի ուղարկումը, փոխանցումը կամ այլ կերպ մատչելի դարձնելը ցանկացած Բովանդակություն, օրենքի կամ պայմանագրային կամ ֆիդուցիարական հարաբերություններով մատչելի դարձնելու իրավունք դուք չունեք;
 • ներբեռնել, գրառել, էլեկտրոնային փոստ ուղարկել, փոխանցել կամ այլ կերպ մատչելի դարձնել որևէ Բովանդակություն, որը ներառում է որևէ մեկի անձնական տեղեկությունները, առանց նրանց թույլտվության կամ որը խախտում է որևէ արտոնագիր, ապրանքային նշանի, առևտրային գաղտնիքի, հեղինակային իրավունքի, հրապարակայնության իրավունքի կամ որևէ այլ գույքային իրավունքների նկատմամբ:
 • ներբեռնել, գրառել, էլփոստ ոևղարկել, փոխանցել կամ այլ կերպ մատչելի դարձնել ցանկացած անբարոյական կամ չարտոնված գովազդ, գովազդային նյութեր, «անպարկեշտ փոստ», «սպամ», «շղթայական տառեր», «բուրգի սխեմաներ», կամ ցանկացած այլ ձև բացառությամբ այն վայրերում, որոնք նախատեսված են այդ նպատակով.
 • ներբեռնել, գրառել, էլփոստ ոևղարկել, փոխանցել կամ այլ կերպ մատչելի դարձնել այնպիսի նյութեր, որոնք պարունակում են ծրագրային վիրուսներ կամ որևէ այլ համակարգչային կոդ, ֆայլեր կամ ծրագրեր, որոնք նախատեսված են ցանկացած համակարգչային ծրագրակազմի կամ ապարատային կամ հեռահաղորդակցության սարքավորումների գործառույթը ընդհատելու, ոչնչացնելու կամ սահմանափակելու համար;
 • խանգարել երկխոսության նորմալ հոսքը կամ այլ կերպ վարվել այնպիսի ձևով, որը բացասաբար է անդրադառնում այլ օգտատերերի իրական ժամանակում փոխանակում իրականացնելու ունակությանը,
 • միջամտել կամ խանգարել Ծառայությանը կամ սերվերներին կամ ցանցերին միացած Ծառայությանը , կամ չկատարել Ծառայությանը միացած ցանցերի պահանջները, ընթացակարգերը, քաղաքականությունները կամ կանոնակարգերը,
 • մուտք գործել, կեղծել կամ օգտագործել Ծառայության ոչ հրապարակային տարածքները, Chess.com-ի համակարգչային համակարգերը կամ Chess.com-ի մատակարարների տեխնիկական մատակարարման համակարգերը,
 • ստուգել, ստուգել կամ թեստավորել ցանկացած համակարգի կամ ցանցի խոցելիությունը կամ խախտել կամ շրջանցել որևէ անվտանգության կամ վավերացման միջոցառումներ;
 • օգտագործել ցանկացած ռոբոտ, սպայդեռ, կայք որոնող/գտնող հավելված կամ այլ մեխանիկական կամ ավտոմատ սարք կամ գործընթաց գտնող, ինդեքսի, «տվյալների հանքի» կամ որևէ կերպ վերարտադրել կամ շրջանցել նավիգացիոն կառուցվածքը կամ Ծառայության կամ դրա բովանդակության ներկայացումը;
 • միտումնավոր կամ ոչմիտումնավոր խախտել ցանկացած կիրառելի տեղական, պետական, ազգային կամ միջազգային իրավունք և օրենքի ուժ ունեցող ցանկացած կանոնակարգ. և/կամ
 • հավաքում կամ պահում է այլ օգտատերերի մասին անձնական տվյալները, կապված վերը նշված պարբերություններում նշված արգելված վարքագծի և գործունեության հետ:

Դուք համաձայնում եք չի իրականացնել Ծառայության օգտագործում կամ Ծառայության մատչում, կրկնօրինակել, պատճենել, վաճառել, իրականացնել առևտուր, վերավաճառել կամ շահագործել Ծառայության որևէ մասը (ներառյալ ձեր Chess.com օգտատերի անունը): Դուք համաձայնում եք, որ ձեր Chess.com հաշիվը փոխանցելի չէ:

Պարունակություն

Դուք հասկանում եք, որ բոլոր տեղեկությունները, տվյալները, տեքստը, ծրագրաշարը, երաժշտությունը, ձայնը, լուսանկարները, գրաֆիկաները, տեսանյութերը, հաղորդագրությունները, պիտակները կամ այլ նյութերը («Բովանդակություն»), հրապարակայնորեն կամ մասնավոր փոխանցված հանդիսանում են այն անձի միանձնյա պատասխանատվությունը ումից տվյալ Բովանդակությունը կազմավորվել է: Սա նշանակում է, որ դուք, ոչ թե Chess.com-ը, լիովին պատասխանատու եք Ծառայության միջոցով վերբեռնելու, գրելու, էլեկտրոնային փոստով փոխանցելու կամ այլ կերպ ամբողջ Բովանդակության մատչելու համար: Chess.com-ը չի վերահսկում Ծառայության միջոցով տեղադրված բովանդակությունը և, որպես այդպիսին, չի երաշխավորում նման Բովանդակության ճշգրտությունը, ամբողջականությունը կամ որակը: Դուք հասկանում եք, որ Ծառայությունից օգտվելով, դուք կարող եք դիտավորությամբ ենթարկվել այն բովանդակությանը, որը վիրավորական է, անբարեխիղճ կամ արատավոր: Ոչ մի պարագայում Chess.com-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ բովանդակության համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով ցանկացած բովանդակության որևէ սխալների կամ բացթողումների կամ ցանկացած բովանդակության օգտագործման հետևանքով առաջացած ցանկացած սխալների կամ վնասների, էլեկտրոնային փոստով ուղարկված, փոխանցված կամ այլ կերպ մատչելի Ծառայություն մատուցելու միջոցով:

Դուք գիտակցում եք, որ Chess.com-ը կարող է ստուգել կամ չստուգել Բովանդակությունը, սակայն Chess.com-ը և նրա ներկայացուցիչները ունեն իրենց իրավունքը (բայց ոչ պարտականություն) իրենց հայեցողությամբ, այն նախապես ստուգելու, մերժելու կամ տեղափոխելու համար, որը մատչելի է Ծառայության միջոցով: Չսահմանափակելով վերոհիշյալը, Chess.com-ը և նրա ներկայացուցիչները իրավունք ունեն հեռացնել այն Բովանդակությունը, որոնք խախտում են Ծառայությունների Մատուցման Պայմանները կամ որևէ կերպ հակասում են դրանց: Chess.com-ը կարող է հեռացնել Ծառայությունից ցանկացած բովանդակություն ցանկացած պատճառով և կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել օգտատերերի կամ բողոքարկել օգտատիրոջ անունները ցանկացած ժամանակ, առանց ձեց տեղեկացնելու: Մենք նաև պահպանում ենք ցանկացած տեղեկություն մուտք գործելու, կարդալու, պահպանելու և հրապարակելու իրավունքը, քանի որ մենք ողջամտորեն հավատում ենք, որ անհրաժեշտ է (i) բավարարել գործող օրենքը, կանոնակարգը, իրավական գործընթացը կամ պետական ​​պահանջը, (ii) կիրառել Ծառայությունների Մատուցման Պայմանները, (iii) հայտնաբերել և կանխարգելել, խարդախության, անվտանգության կամ տեխնիկական հարցերի խախտումները (iv) արձագանքել օգտատիրոջ աջակցության պահանջներին, կամ (v) պաշտպանել Chess.com-ի իրավունքները, գույքը կամ անվտանգությունը, նրա օգտատերերին և հանրությանը:

Դուք հասկանում եք, որ Ծառայության մեջ ներառված ծառայությունը և ծրագրային ապահովումը կարող են ներառել անվտանգության բաղադրիչներ, որոնք թույլ են տալիս ապահովել թվային նյութերի պաշտպանությունը և այդ նյութերի օգտագործումը ենթակա է օգտագործման Chess.com-ին և/կամ բովանդակության տրամադրողներին, որոնք մատուցում են Ծառայություն բովանդակություն: Դուք չեք կարող փորձել անտեսել կամ շրջանցել Ծառայության մեջ ներառված օգտագործման կանոններից որևէ մեկը: Ծառայությունում մատուցվող նյութերի անօրինական վերարտադրումը, հրապարակումը, հետագա բաշխումը կամ հանրային ցուցադրումը խիստ արգելվում է:

Chess.com-ը չի պնդում, որ Ձեր կողմից ներկայացված կամ մատչելի դարձված Բովանդակությունը ներառի Ծառայության մեջ: Այնուամենայնիվ, Բովանդակության առնչությամբ դուք կամ թույլատրում եք մատչելի դարձնելու Ծառայության հանրային հասանելի տարածքներում, դուք Chess.com-ին շնորհում եք հետևյալ աշխարհահռչակ, ռոյալթից, անընդմեջ, անփոխարինելի, փոխանցելի, ոչ բացառիկ լիցենզիա, օգտագործման, տարածելու, վերարտադրելու, փոփոխելու, հարմարացնելու, հրատարակելու, թարգմանելու, փոխանցելու, հրապարակելու և հանրային դարձնելու ցանկացած Բովանդակություն, որը դուք ներկայացնում եք, կամ մատչելի եք դարձնում Ծառայության հանրային հասանելի վայրերում ներգրավելու համար և այդ Բովանդակությունը ներառելու այլ գործերում ցանկացած ձևաչափով կամ ավելի ուշ մշակված տեսքով:

Փոխհատուցում

Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել և պահպանել Chess.com-ը և նրա դուստր ընկերությունները, ստորաբաժանումները, ծաայողներին, գործակալներին, աշխատակիցներին, գործընկերներին և արտոնագրողներին անվնաս ցանկացած բողոքից կամ պահանջից, ներառյալ ողջամիտ փաստաբանների վճարները, որոնք կատարվում են ցանկացած երրորդ կողմի կողմից, Ծառայության միջոցով ներկայացնել, գրել, փոխանցել կամ այլ կերպ ի հայտ բերել, Ծառայությունից օգտվելիս, Ծառայության հետ ծեր կապը , Ծառայությունների մատուցման պայմանների խախտման կամ որևէայլ իրավունքի խախտումները:

Գործարքներ Գովազդատուների Հետ

Ծառայության միջոցով կամ դրա միջոցով հայտնաբերված գովազդատուների հետ ձեր նամակագրությունը կամ գործարքները կամ մասնակցությունը, ներառյալ համապատասխան ապրանքների կամ ծառայությունների վճարումը և առաքումը, և նման պայմանագրերի հետ կապված այլ պահանջներ, պայմաններ, երաշխիքներ կամ ներկայացումներ, բացառապես իրականացվում են ձեր և նման գովազդատուի միջև: Դուք համաձայնում եք, որ Chess.com-ը պատասխանատվություն չի կրում և պատասխանատու չէ ցանկացած նման կորուստների կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են նման գործարքների արդյունքում կամ որպես Ծառայության վրա նման գովազդատուների ներկայության արդյունք:

Ծառայությունը կարող է տրամադրել, կամ երրորդ կողմերը կարող են տրամադրել հղումներ դեպի այլ Համաշխարհային Վեբ Կայքեր կամ ռեսուրսներ: Քանի Chess.com-ը նման կայքեր և ռեսուրսների նկատմամբ հսկողություն չունի, դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Chess.com-ը պատասխանատվություն չի կրում նման արտաքին կայքերի կամ ռեսուրսների առկայության համար և չի պաշտպանում ու պատասխանատու չէ որևէ Բովանդակության, գովազդի, ապրանքների կամ այլ նյութերի համար, որոնք հասանելի են նման կայքերից կամ ռեսուրսներից: Դուք հետագայում ընդունում եք և համաձայնում եք, որ Chess.com-ը պատասխանատվություն չի կրում, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որևէ կորուստի կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են կամ ենթադրվում են, օգտագործման ընթացքում և կապված են ցանկացած այսպիսի Բովանդակության հետ, ապրանքների կամ ծառայությունների հետ ցանկացած նման կայքի կամ ռեսուրսի միջոցով:

Սեփականության Իրավունքներ

Բոլոր իրավունքներն և հատաքրքրությունը տվյալ Ծառայության, ներառյալ կիրառելի հեղինակային իրավունքը, և այլ սեփականության իրավունքը հանդիսանում են և կլինեն Chess.com- ի և նրա արտոնագրողների բացառիկ սեփականությունը: Բոլոր ապրանքանշանները, ծառայության նշանները, տարբերանշաները, ֆիրմային անվանումները և Chess.com- ի ցանկացած այլ գույքային անվանումները հանդիսանում են Chess.com-ի ապրանքային նշանները կամ գրանցված ապրանքային նշանները: Ծառայությունում նշված այլ ապրանքի և ընկերության անունները կարող են լինել իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները: Chess.com-ը պահպանում է բոլոր այդ իրավունքները, որոնք հստակորեն չեն տրամադրվել այս Ծառայություններում և Պայմաններում:

Chess.com-ը տրամադրում է ձեզ անձնական, ոչ փոխանցելի և ոչ բացառիկ իրավունք և լիցենզիա` իր Փաթեթի օբյեկտի կոդը միակ համակարգչում օգտագործելու համար, պայմանով, որ դուք չեք (և թույլ չեք տա որևէ երրորդ կողմին) պատճենի, փոփոխի, և չեք ստեղծի ածանցյալ աշխատանք, կոտրող մարտկոցի, կոտրող հավաքողի կամ այլ կերպ կփորձեք բացահայտել կոդի որևէ աղգյուր, վաճառել, սեփականաշնորհել, ենթալիցենզավորել, շնորհել անվտանգության շահագրգռվածություն կամ այլ կերպ փոխանցել Փաթեթի օգտագործման որևէ իրավունքը: Դուք համաձայնում եք չփոխել Փաթեթը որևէ ձևով կամ ոճով, ներառյալ (առանց սահմանափակման) Ծառայության օգտաործման չարտոնված մուտքի հնարավորություն ստանալը: Դուք համաձայնում եք Ծառայությունից չօգտվել որևէ այլ միջոցով, քան Ծառայությունից օգտվելու համար Chess.com-ի տրամադրած ինտերֆեյսի միջոցով:

Ապրանքանշանի տեղեկություն

Բոլոր CHESS.COM ապրանքային նշանները եւ սպասարկման նշանները եւ Chess.com- ի լոգոները եւ արտադրանքի եւ ծառայության անվանումները Chess.com, LLC- ի ապրանքային նշանն են: Առանց Chess.com- ի նախնական թույլտվության, դուք համաձայն չեք ցուցադրել կամ օգտագործել այդ ապրանքային նշանները որեւէ ձեւով:

Chess.com-ը հարգում է մյուսների մտավոր սեփականության իրավունքը և ակնկալում է, որ Ծառայությունից օգտվողները նույնն անեն: Chess.com-ը համապատասխանում է «Digital Millennium Copyright Act» («DMCA») դաշնային օրենքին, որի տեքստը կարելի է գտնել ԱՄՆ Հեղինակային Իրավունքի Գրասենյակի Կայքում `http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf: Մենք կպատասխանենք հեղինակային իրավունքի խախտման ենթադրյալ խախտումների մասին ծանուցագրերին, որոնք համապատասխանում են DMCA-ին և այլ կիրառելի օրենքներին ու պատշաճ կերպով տրամադրվում են մեզ: Եթե կարծում եք, որ որևէ Պարունակություն է պատճենվել կամ օգտագործվել հեղինակային իրավունքի խախտման միջիցով, խնդրում ենք մեզ տրամադրել հետեւյալ տեղեկությունները՝

 • հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ ֆիզիկական կամ էլեկտրոնային ստորագրությունը կամ նրանց անունից հանդես գալու լիազորված անձ;
 • խախտված հայցվորի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքի նույնականացումը,
 • նյութի նույնականացումը, որը պնդում է, որ խախտվում է կամ խախտում է գործունեության իրավունքը և բավարար չափով հասանելի տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս մեզ գտնել նյութը (օրինակ` url);
 • ձեր կոնտակտային տվյալները, ներառյալ ձեր հասցեն, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային հասցեն;
 • ձեր գրավոր հայտարարությունը, որ դուք հիմնավոր պատճառ ունեիք, կարծում եք, որ բողոքում նյութի օգտագործումը թույլատրված չէ հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ, նրա գործակալի կամ օրենքի կողմից, և
 • հայտարարությունը, որ ծանուցման տեղեկատվությունը ճշգրիտ է և պատժի ենթարկության տակ, որ դուք լիազորված եք վարվել հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ անունից:

Եթե կարծում եք, որ ձեր հեռացված Բովանդակությունը փաստացի խախտում չէ կամ ձեր Բովանդակության ներկայացման համար անհրաժեշտ իրավունքը ունեք, խնդրում ենք ուղարկել մեզ հակիրճ ծանուցում պարունակող հետեւյալ տեղեկությունները.

 • հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ ֆիզիկական կամ էլեկտրոնային ստորագրությունը կամ նրանց անունից հանդես գալու լիազորված անձ;
 • ձեր ֆիզիկական կամ էլեկտրոնային ստորագրությունը (ձեր լիարժեք իրավաբանական անունով);
 • հեռացնել այն բովանդակությունը, որը մատչելի է եղել, կամ որի հասանելությունը անջատված է, և այն վայրը, որտեղ բովանդակությունը հայտնվելուց առաջ այն հեռացվել կամ անջատվել է,
 • հայտարարություն, որ հավատում եք բարեխղճորեն, մեղադրանքի պատժի տակ, որ Բովանդակությունը հանվել կամ անջատվել է որպես սխալ կամ սխալ բովանդակության նույնականացման հետևանքով և նաև
 • ձեր անունը, հասցեն, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային հասցեն և այն հայտարարությունը, որ դուք կստանաք գործընթացի ծառայություն, այն անձից, որը տրամադրել է ենթադրյալ խախտման բնօրինակ ծանուցումը;

Եթե մենք հակադարձ ծանուցում ենք ստանում, մենք կարող ենք հակադարձ ծանուցման պատճենը ուղարկել հեղինակային իրավունքի խախտման ենթադրյալ անձին և տեղեկացնել, որ մենք կարող ենք փոխարինել հեռացված բովանդակությունը: Եթե հեղինակային իրավունքի խախտման մասին մեղադրող բնօրինակ անձը բովանդակության Մատակարարի, անդամի կամ օգտագործողի դեմ դատական հայց է տալիս, հեռացված Բովանդակությունը կարող է փոխարինվել `հակառակ ծանուցումը ստանալուց տասից տասնչորս աշխատանքային օրվա ընթացքում միայն Chess.com-ի հայեցողությամը:

Խնդրում ենք հասկանալ, որ հակադարձ բողոքի ծանուցում ներկայացնելը կարող է հանգեցնել ձեր և բողոքող կողմի միջև դատական գործի վարույթը որոշելու համար: Եղեք տեղյակ, որ ձեր երկրում բացասական իրավական հետևանքներ կարող են լինել, եթե դուք կեղծ կամ վատ կեղծ մեղադրանք կօգտագործեք այդ գործընթացում:

Մենք պահպանում ենք առանց նախնական ծանուցման և մեր հայեցողության մերժման ենթարկված բովանդակությունը հեռացնելու իրավունքը: Համապատասխան հանգամանքներում, Chess.com-ը կարող է նաև դադարեցնել օգտատիրոջ հաշիվը, եթե օգտատերը որոշում է կրկնօրինակող իրավահաջորդ լինել: Մեր կողմից նշանակված հեղինակային իրավունքի գործակալը ծանուցում է Qառայության համար հայտնված հեղինակային իրավունքի խախտման մասին.

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Միջազգային Օգտագործում

Այս Ծառայությունը տրամադրվում է Chess.com-ի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գրասենյակներից կողմից: Chess.com-ը ոչ մի հաստատում չի ենթադրում, որ Ծառայությունը համապատասխանում է կամ մատչելի է այլ վայրերում: Նրանք, ովքեր ցանկանում են ունենան Ծառայության հասանելություն այլ վայրերոմ, դա անում են սեփական նախաձեռնությամբ և պատասխանատվություն են կրում բողորքակելու տեղական օրենքների համապատասխան, եթե այդ տեղական օրենքները կիրառելի են այդ չափով: Դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ դուք չեք գտնվում այն երկրում, որը ենթարկվում է ԱՄՆ կառավարության կողմից արգելքին կամ ԱՄՆ կառավարության կողմից համդիսանում է «ահաբեկչական աջակցություն» ցուցաբերող երկիր, և դուք չեք ցուցակված որևէ ԱՄՆ կառավարության կողմից արգելված կամ սահմանափակված կուսակցություններում:

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԵՐԺՈՒՄ

ԴՈՒՔ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՐԵՆ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ,

 • ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՁԵՐ ՎՏԱՆԳԻ ՏԱԿ Է: ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ» ԵՎ «ՄԱՏՉԵԼԻ» ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ, ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ: ԱՌԱՆՑ ՎԵՐՈՀԻՇՅԱԼԻ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ, CHESS.COM-Ը ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՄԵՐԺՈՒՄ Է ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏԵՍԱԿԻ ԵՎ ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ, ԱՆԿԱԽ ԱՅՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔԻՑ, ՈՐ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ Է, ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԿԱՄ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ, CHESS.COM-Ի ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ ՏԻՏՂՈՍԻ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ԽԱԽՏՄԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:
 • CHESS.COM-Ը ԵՎ ԴՈՒՍՏՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ, ՍՊԱՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՂՆԵՐԸ ՉԵՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ (I) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՁԵՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ. (II) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԽԱՓԱՆ, ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ, ԱՊԱՀՈՎ ԿԱՄ ՍԽԱԼ ՉԻ ԼԻՆԻ; (III) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՃՇԳՐԻՏ ԿԱՄ ՀՈՒՍԱԼԻ ԿԼԻՆԵՆ. (IV) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՁԵՌՔ ԲԵՐԱԾ ԱՊՐԱՆՔԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԻ ՈՐԱԿԸ ԿՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՁԵՐ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻՆ. ԵՎ (V) ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ԿԱՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՍԽԱԼՆԵՐԸ ՇՏԿՎԵԼՈՒ ԵՆ:
 • ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՆՅՈՒԹ ՆԵՐԲԵՌՆՎԱԾ ԿԱՄ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՏՎՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ Է ՁԵՐ ԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԻՍԿԻՆ, ԵՎ ՄԻԱՅՆ ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՈՎԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԼԻՆԵՔ ՁԵՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ՎՏԱՆԳՄԱՆ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՐԴՅՈՒՆՔ ԼԻՆԵԼ ԱՅՍ ՆՅՈՒԹԻ ՆԵՐԲԵՌՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ։
 • CHESS.COM-ԻՑ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՄ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԲԱՆԱՎՈՐ ԿԱՄ ԳՐԱՎՈՐ ՈՐԵՎԷ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԵՏՔ Է ՍՏԵՂԾԵՆ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔ, ՈՐԸ ՉԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ:
 • ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՓՈՔՐ ՏՈԿՈՍԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ԷՊԻԼԵՊՏԻԿ ՆՈՊԱՆԵՐ ՈՐՈՇԱԿԻ ԼՈՒՅՍԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԷԿՐԱՆԻ ՖՈՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԱԲ: ՈՐՈՇԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՑՆԵԼ ԱՆՑՅԱԼՈՒՄ ՉՀԱՆԴԻՊՈՂ ԷՊԻԼԵՊՏԻԿ ՆՈՊԱՆԵՐ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԱՅՆ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՎՔԵՐ ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉԵՆ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼ ԷՊԻԼԵՊՏԻԿ ՆՈՊԱՆԵՐԻՆ։ ԵԹԵ ԴՈՒՔ, ԿԱՄ ՁԵՐ ԸՆՏԱՆԻՔԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԸ, ՈՒՆԵՆԱՔ ԷՊԵԼԵՊՍԻԱՅԻ ՀԱԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՎԵՔ ՁԵՐ ԲԺՇԿԻ ՀԵՏ ՄԻՆՉԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼԸ։ ԱՆՀԱՊԱՂ ԴԱԴԱՐԵՑՐԵՔ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԵՎ ԴԻՄԵՔ ՁԵՐ ԲԺՇԿԻՆ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ՈՒՆԵՔ ՍԻՄՊՏՈՄՆԵՐԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԸ՝ ԳԼԽԱՊՏՈՒՅՏ, ՎՆԱՑՎԱԾ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՃՔԻ ԿԱՄ ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՑՆՑՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍ, ԱՊԱՕՐԵՆՏԱՑԻԱ, ԻՆՔՆԱԲԵՐԱԲԱՐ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ ԿԱՄ ԿՈՆՎՈՒԼՍԻԱՆԵՐ։

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ CHESS.COM-Ը ԵՎ ՆՐԱ ԴՈՒՍՏՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ, ՍՊԱՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՂՆԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԵՆ ԿՈՐՑՐԱԾ ՇԱՀՈՒՅԹՆԵՐԻ, ԿՈՐՑՐԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ, ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ, ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՎՆԱՍՆԵՐ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ CHESS.COM-Ը ՏԵՂԵԿԱՑՎԻ CHESS.COM-Ի, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀԱՅՏՆՎԱԾ ԿԱՄ ԲԵՌՆՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՆՄԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:

ԵԹԵ ՈՐԵՎԷ ՊԱՏՃԱՌՈՎ, ԴԱՏԱՐԱՆԸ ԳՏՆՈՒՄ Է, ՈՐ CHESS.COM-Ը ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Է ԿՐՈՒՄ ՎԵՐՈՀԻՇՅԱԼԻ ՀԱՆԴԵՊ ՉԿԻՐԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՊԱ ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՉՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ CHESS.COM-Ի ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐԸ ԾԱԳՈՒՄ Է ԱՅԴ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՄԱՏՉԵԼԻ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՎԵԼԻՆ Է ՀԱՐՅՈՒՐ ԴՈԼԱՐԻՑ (U.S. $ 100.00):

ՍՈՒՅՆ ԲԱԺՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԱՆԿԱԽ ԱՅՆ ԲԱՆԻՑ, ԹԵ ԱՐԴՅՈՔ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅԱՆ), ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԸ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԵՐՊ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ՍՈՒՅՆՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՄԻՋՈՑԸ ՉԻ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ:

ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

ՈՐՈՇ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՈՐՈՇԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ԲԱՑԱՌԵԼ ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ ԿԱՄ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ: ՀԵՏԵՒԱԲԱՐ, ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՑ ՄԻ ՔԱՆԻՍԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՉԿԻՐԱՌՎԵՆ ՁԵԶ ՎՐԱ.

Արբիտրաժ, Վերահսկիչ Օրենք, և Իրավասություն

Դուք համաձայնվում եք, որ եթե դուք ունեք որևէ վեճ Chess.com-ի հետ, որը վերաբերում է որևէ կերպ այդ Ծառայությունների Մատուցման Պայմաններին, կամ Ծառայության մուտք գործելու կամ օգտագործմանը, դուք նախ պետք է կապվեք մեզ հետ և փորձեք լուծել վեճը մեզ հետ ոչ պաշտոնապես: Եթե ​​մենք չենք կարողանում լուծել վեճը ոչ պաշտոնապես, որ մեզանից յուրաքանչյուրը համաձայնում է լուծել ցանկացած պահանջ, վեճ, կամ հակասություններ (բացառությամբ հավակնությունների արգելադրման կամ այլ արդարացի ռելիեֆով) ծագող կամ դրա հետ կապված կամ վերաբերում է սույն Պայմաններին կողմից պարտադիր արբիտրաժի կողմից՝ Ամերիկայան Արբիտրաժային Ասոցիացիան («ԱԱԱ»), որը կիրառվում է Առևտրային Արբիտրաժի Կանոնների և Սպառողների հետ կապված Վեճերի Լրացուցիչ Ընթացակարգերի մեջ, ապա այն ուժի մեջ է մտնում ԱԱԱ-ի համար, բացառությամբ սույն կետի: Դաշնային Արբիտրաժային Ակտը («ԴԱԱ») ը դաշնային արբիտրաժային օրենքները կիրառվում են Ծառայությունների Մատուցման Պայմաններին: Եթե ​​դուք և ԱԱԱ- ն այլ համաձայնագիր չստանաք, արբիտրաժը կանցկացվի այն շրջանում, որտեղ դուք բնակվում եք: Եթե ​​մտադիր եք արբիտրաժի դիմել, ապա նախ պետք է գրավոր ծանուցեք Chess.com-ին արբիտրաժի ձեր մտադրության մասին («ծանուցում»): Chess.com-ին ուղարկված ծանուցումը պետք է ուղարկվի, ուղարկելով ԱՄՆ Փոստային Ծառայության սերտիֆիկացված փոստի հետևյալ հասցեով `Chess.com, [հասցե]: Ծանուցումը պետք է (i) նկարագրի պահանջի կամ վեճի բնույթը և հիմքը. և (ii) սահմանել հատուկ օգնություն: Յուրաքանչյուր կողմ պատասխանատու կլինի վճարելու որևէ ԱԱԱ ներկայացնելու, վարչական, և արբիտրին վճարները` ըստ համապատասխան ԱԱԱ-ի կանոնների, բացառությամբ, որ Chess.com-ը կվճարի ձեզ ողջամիտ ներկայացնելու, վարչական և արբիտրին վճարները, եթե ձեր պահանջը այդ վնասների համար, չի գերազանցում $75,000 և գտնվում է ոչանհիմն (ինչպես չափվում է Քաղաքացիական Դատավարության Դաշնային Կանոնակարգի 11(b)) չափորոշիչներով: Ցանկացած մրցանակ մատուցված դատավորին պետք է ներառի ծախսերը արբիտրաժի, իրավաբանների ընդունելի վճարները, և ողջամիտ ծախսերը փորձագետի և այլ վկաների, և որևէ միանձնյա արբիտրի դատողություն կարող է ընդունվել ցանկացած իրավասու դատարան: Սույն բաժնում ոչինչ չի խոչընդոտում որևէ մեկին, ապահովել տեղեկատվական անվտանգության, մտավոր սեփականության կամ Ծառայության թույլտվություն չունեցող հարցերի վերաբերյալ դատական ​​կարգադրիչ կամ այլ արդարացի ազատություն: ԲՈԼՈՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ԿՈՂՄԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵՋ, ԱՅԼ ՈՉ ԹԵ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅՑՎՈՐ ԿԱՄ ԴԱՍԻ ԱՆԴԱՄ ՈՐևԷ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻ ԿԱՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԵՋ, և ԵԹԵ ԱՅԼ ԲԱՆ ՉՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵՆՔ, ԱՊԱ ԱՐԲԻՏՐԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ՀԱՄԱԽՄԲԵԼ ՄԵԿԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ: ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՄՈՒՏՔԱԳՐԵԼՈՎ, ԴՈՒՔ և CHESS.COM- Ը ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐՆ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺՅՈՒՐԻԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ԿԱՄ ԽՄԲԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ:

Եթե դասի գործողությունների և վերը նշված երրորդ կողմի անունից բերված այլ պահանջների նկատմամբ արգելքը համարվում է անթույլատրելի, ապա սույն բաժնում նախորդող բոլոր լեզուներն զրո և անվավեր կլինեն:

Եթե ինչ-ինչ պատճառներով հայցը դատարանում է, այլ ոչ թե արբիտրաժի մեջ, ապա վեճը կարգավորվում է Կալիֆորնիայի նահանգի և FAA-ի օրենքներով, առանց հաշվի առնելու իր իրավունքի հակասության կամ ձեր պետության կամ բնակության երկրի իրավունքի դրույթները: Կներկայացվեն բացառապես ԱՄՆ-ի Կալիֆորնիա նահանգի Սանտա Կլարա նահանգի դաշնային կամ պետական դատարաններում: Դուք համաձայն եք նման դատարանների իրավասությանը և գտնվելու վայրին և ցանկացած առարկության մերժումից, որն անտեղի տվյալ համաժողովում:

Ծառայությունների Մատուցման Պայմանների փոփոխություններ

Մենք կարող ենք ցանկացած ժամանակ փոփոխել այս Պայմանները, և մենք կթարմացնենք ամենավերջին տարբերակը, www.chess.com-ում: Եթե մենք նկատում ենք, որ մենք նյութական փոփոխություններ ենք կատարել, մենք ձեզ կտեղեկացնենք` ձեր հաշիվը գրանցելու ժամանակ տրամադրված էլփոստի հասցեյով կուղարկենք նամակ կամ ծանուցում ուղարկելով Ծառայության միջոցով: Եթե դուք շարունակեք մուտք գործել կամ օգտվել Ծառայությունից այդ փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո, դուք համաձայնվում եք վերանայված Ծառայությունների Մատուցման Պայմաններին:

Հիմնական Տեղեկատվություն

Ծառայությունների Մատուցման Պայմանները կազմում են Ձեր և Chess.com-ի միջև կնքված ողջ համաձայնությունը և ղեկավարում են Ծառայության օգտագործումը` ծառայության վերաբերյալ ձեր և Chess.com-ի միջեւ ցանկացած նախնական պայմանավորվածություն փոփոխելու իրավունքով: Ծառայությունների այս Պայմանները լիովին և բացառիկ համաձայնություն են Chess.com-ի և ձեր միջև Ծառայության մասին և Ծառայությունների Մատուցման Պայմանները փոխարինվում են Chess.com-ի և ձեր միջև Ծառայությունների մասին նախնական համաձայնագրերով (բացառությամբ այն ծառայությունների, որոնց համար դուք ունեք առանձին համաձայնագիր Chess.com-ի հետ, որը հստակորեն լրացվում է Ծառայությունների Մատուցման Մայմաններին համապատասխան): Եթե ​​Ծառայությունների Մատուցման Պայմանների որևէ դրույթ անվավեր է, ապա Ծառայությունների Մատուցման Պայմանների մնացած մասը ամբողջությամբ ուժի մեջ է և մնում է ուժի մեջ: Ծառայությունների այս Պայմանները և ստացված իրավունքներն ու սույն պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները չեն կարող ձեր կողմից փոխանցվել, հանձնվել կամ փոխանցվել որևէ ձևով: Chess.com-ը կարող է ազատորեն սահմանել այդ Ծառայությունների մատուցման պայմանները, և դուք միանգամայն համաձայն եք, որ Chess.com-ի հետ համաձայնեցված ցանկացած մտավոր սեփականության իրավունք, այդ թվում, Բովանդակության ցանկացած իրավունք, փոխանցվում է Chess.com-ի իրավասու մարմնի առանց ձեր համաձայնության: Chess.com-ի անկարողությունը TOS- ի ցանկացած իրավունքի կամ դրույթի կատարման կամ իրականացման համար չի համարվում նման իրավունքից կամ դրույթներից հրաժարվելը: