x
Շախմատ - Խաղա և Սովորիր

Chess.com

ԱՆՎՃԱՐ - Google Play-ում

ԱՆՎՃԱՐ - Win Phone Store-ում

ՏԵՍՆԵԼ
DMV Chess Club

DMV Chess Club

Location: Fairfax, VA and other parts of the NOVA/DC area
Կազմավորվել է: 08 ապր, 2016 թ.
Անդամներ: 12
For the time being, all DMVCC events are invitational. Don't worry, it's not hard to get invited! Just text or call me (Josh Hiban) at 703-415-6600 and leave a voicemail saying you're interested in playing in future rated DMV events. Alternatively, you can email me at jhiban@gmu.edu, although I would prefer contact by phone. What you need to know about the best rated chess club in the DMV area: All DMV events are absolutely free with no prize fund whatsoever. We host our events around the DMV area in different locations each time. Most of our events are near GMU in Fairfax. We are targeting players between 1400 and 2200, although all players are welcome. If you want to play, give me a call and I will tell you about our next tournament or we can arrange a future tournament.The time controls for our events vary depending on the preferences of the players, so whatever time control you want to play can be arranged. 4400 University DriveFairfax, VA, 22030703-415-6600Contact Email:

Ադմինիստրատորներ

Այժմ Առցանց