x
Շախմատ - Խաղա և Սովորիր

Chess.com

ԱՆՎՃԱՐ - Google Play-ում

ԱՆՎՃԱՐ - Win Phone Store-ում

ՏԵՍՆԵԼ

Խաղեր

235
Ընդհանուր Միավորներ
69%
Հաղթած Խաղեր
#2107
Այսօրվա Դիրքը

Ավարտված ։Խաղեր

Brighton and Hove Chess Club 2.5
5.5 Uckfield Chess Club
Խաղացողներ: 4 Վարկանիշ: < 2000 5 օր/քայլ
Hastings & St. Leonards Chess Club. 12.5
5.5 Uckfield Chess Club
Խաղացողներ: 9 Վարկանիշ: Բաց 3 օր/քայլ
Uckfield Chess Club 7
7 Team Sussex
Խաղացողներ: 7 Վարկանիշ: Բաց 5 օր/քայլ
Uckfield Chess Club 8
8 TURK CHESS PLAYERS
Խաղացողներ: 8 Վարկանիշ: 1000 - 2000 7 օր/քայլ
Uckfield Chess Club 8.5
3.5 Total Random Team
Խաղացողներ: 6 Վարկանիշ: 1200 - 2000 7 օր/քայլ
TheBlindTigers 3
7 Uckfield Chess Club
Խաղացողներ: 5 Վարկանիշ: Բաց 3 օր/քայլ
Central Division Chess Club 7
3 Uckfield Chess Club
Խաղացողներ: 5 Վարկանիշ: < 1950 3 օր/քայլ
Orkney 0
4 Uckfield Chess Club
Խաղացողներ: 2 Վարկանիշ: Բաց 3 օր/քայլ
Parkhall Chess Club 1
7 Uckfield Chess Club
Խաղացողներ: 4 Վարկանիշ: Բաց 5 օր/քայլ
Open Heart Open Mind 3.5
4.5 Uckfield Chess Club
Խաղացողներ: 4 Վարկանիշ: < 2000 5 օր/քայլ

Այժմ Առցանց