Copa Interclubes
Group formed to organize tournaments where groups representing American football teams. Grupo formado para organizar torneos donde participen grupos que representan a los equipos de fútbol de América. Grupo formado para organizar torneios onde grupos representando equipes de futebol de America.