Eşrefpaşalılar
Vur pençe-i alideki şemşir aşkına, Gülbangi asumani tutan pir aşkına, Ey leşker-i müfettiül-ebvab vur bugün! Feth-i mübini zamin o tebşir aşkına. Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilal içün, Gelmiş bu şehsuvar-ı cihangir aşkına, Düşsün çeleng-i Rumün, eğilsün ser-i Frenk, Vur Türk’ü gönderen yed’i takdir aşkına, Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, Fecr-i hücum içindeki tekbir aşkına!..
Amministratori
Incontri di club
  • In corso:
  • Punti totali:
  • Incontri vinti:
  • Punteggio medio:
  • Classifica di oggi: