DoeLee456

profile(:

tên : gọi mếnh vanz hoặc vannie:3

tuổi : mếnh năm nay đc 0 tủi^^

bff của mếnh lè changg

pồ của mếnh là saa

ai thì bí ẩn đó tên hoi(:

lè mí bẹn in tóp tóp ak<3

sở thích edit vd, lướt tóp tóp, chat vs team><

idul mếnh lè : lee sú và dẹo=))

mếnh siu ghét simmy hoặc hẻo team=)))

nếu xúc phạm cho mếnh xl):

mếnh hong thích rep tin nhắn^^

trừ vs huali_team(:

bài hát mếnh iu thích : váy cưới, toxic

mếnh cũng đã từng rất iu seri nhưng seri lại phản bội vanz^^

acc tiktok : annyeong_vanniedayy

ng trên ảnh is not mếnh

khá là flop

mếnh đã học kiểu j đó trong giới edit(: bassic hoi biết mỗi thía):

công nhận velo, show, soft tik khói thậy

mếnh thuộc dayy và annyeong nhoo

mếnh là blink nhaa 

mún đổi cái tên mà ko đổi đc-_-

annyeong_vanniedayy sẽ tốt hưn(:

fan winx bp and gãy(: