მომსახურების პირობები

შემდეგი ტექსტი გამოქვეყნებულია მხოლოდ გასაცნობად. იურიდიულად მნიშვნელოვანი ვერსია არის მხოლოდ ტექსტი ინგლისურ ენაზე.

მოქმედებს: May 25, 2018

მოკლედ რომ ვთქვათ: პატივი ეცით სხვებს, დაიცავით კანონები, და ისიამოვნეთ!

Chess.com გაგიწევთ თქვენ მომსახურებას შემდეგი პირობებით (მომსახურების პირობები'').

სერვისის გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ თანხმობას კონფიდენციალური პოლიტიკის ყველა პირობაზე და მომსახურების მოცემულ პირობებზე და აცხადებთ, რომ თქვნ ხართ 18 და მეტი წლის, და, თანხმდებით რა ყველა პირობაზე კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და მომსახურების მოცემულ პირობებზე, თქვენ ხართ უნარიანი, ან წარმოადგენთ მშობელს ანდა 18 წლამდე პირის რწმუნებულ ზედამხედველს, რომლისთვისაც თქვენ შექმენით აკაუნტი. თუ თქვენ არ ეთანხმებით კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებს და მომსახურების მოცემულ პირობებს, თქვენ გეკრძალებათ გამოიყენოთ სერვისი.

THESE TERMS OF SERVICE INCLUDE (1) AN ARBITRATION PROVISION; (2) A WAIVER OF RIGHTS TO BRING A CLASS ACTION AGAINST US; AND (3) A RELEASE BY YOU OF ALL CLAIMS FOR DAMAGE AGAINST US THAT MAY ARISE OUT OF YOUR USE OF THE SERVICES. BY USING THE SERVICE, YOU HEREBY AGREE TO THESE PROVISIONS.

მომსახურება

Chess.com წარმოადგენს მასალების, რესურსების, ინსტრუმენტების და ტექნოლოგიების ერთობლიობას, რომლებიც საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს მიიღონ სიამოვნება ჭადრაკის თამაშით და საჭადრაკო კულტურით ("სერვისი''). თქვენ თანხმდებით მასზედ, რომ საიტზე შეიძლება განთავსდეს რეკლამა. Chess.com იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს ან პერიოდულად, დროებით ან მუდმივად, შეცვალოს ან შეწყვიტოს სერვისის მიწოდება (ან მისი ნებისმიერი ნაწილის) შეტყობინებით ან მის გარეშე. თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ Chess.com არაა ვალდებული თქვენს წინაშე ან მესამე პირთა წინაშე ნებისმიერი ცვლილების, შეყოვნების ან სერვისის შეწყვეტის გამო.

რეგისტრაცია

სერვისის გამოყენების თანხმობის მისაღებად, თქვენ ეთანხმებით: (a) მიუთითოთ მართალი, ზუსტი, აქტუალური და სრული მონაცემები საკუთარ თავზე რეგისტრაციის ფორმის შესაბამის სივრცეში და დამატებით სივრცეებზე თქვენი სურვილის შესაბამისად; და (b) ოპერატიულად განაახლოთ სარეგისტრაციო მონაცემები, რათა ისინი დარჩნენ მართალი, ზუსტი, აქტუალური და სრული. თუ მითითებული მონაცემები აღმოჩნდებიან ცრუ, არაზუსტი, მოძველებული ან არასრული, Chess.com უფლებამოსილია შეაყოვნოს ან შეწყვიტოს თქვენი აკკაუნტის მოქმედება და უარი გითხრათ თქვენ სერვისის გამოყენებაზე ამჟამად ან მომავალში.

არასრულწლოვნები და ბავშვები

Chess.com ზრუნავს ყველა თავის მომხმარებლის, განსაკუთრებით ბავშვების უსაფრთხოებაზე და პირადი ცხოვრების დაცვაზე. ამიტომაც13 წლამდე ბავშვების მშობლებმა ან მეურვეებმა, რომლებსაც სურთ ნება დართონ საკუთარ ბავშვებს ისარგებლონ სერვისით, ვალდებული არიან შექმნან აკაუნტი არანაკლებ 18 წლამდე კანონიერი მეურვის ზედამხედველობით და თვალი ადევნოს იმას, თუ როგორ სარგებლობს ბავშვი საიტით. გთხოვთ გახსოვდეთ, რომ სერვისი გათვლილია მომხმარებელთა ფართო აუდიტორიაზე. კანონიერი მეურის ხარისხში, პირადად თქვენ ხართ პასუხისმგებელი სერვისის განყოფილებების და/ან მასალების შესაბამისობას საკუთარი ბავშვის ასაკობრივ შეზღუდვებთან.

წევრთა აკაუნტები

მართალია სერვისის ბევრი განაკვეთი არ მოითხოვს რეგისტრაციას, თქვენ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ როგორც Chess.com-ის მომხმარებელი, რომ მიიღოთ გაფართოებული წვდომა ან დამატებითი შესაძლებლობანი. თუ თქვენ დათანხმდებით რეგისტრაციაზე, მაშინ სერვისზე დარეგისტრირების შემდეგ მოგენიჭებათ მომხმარებლის სახელი და პაროლი. თქვენ გეკისრებათ კონფიდენციალურობის შენახვის სრული პასუხისმგებლობა თქვენი პაროლის და მომხმარებლის სახელის მხრივ, ასევე ყველა მოქმედებებზე, რომლებიც ხორციელდება მათი გამოყენებით. თქვენ თანახმა ხართ (a) დაუყოვნებლივ აცნობოთ Chess.com-ს საკუთარი აკაუნტის და პაროლის ყველა არაავტორიზირებული გამოყენების შესახებ და ნებისმიერი სხვა უსაფრთხოების დარღვევის შესახებ, და (b) არ დაგავიწყდეთ აკაუნტიდან გამოსვლა სარგებლობის დამთავრების შემდეგ. Chess.com-ს ვერ და არ აგებს პასუხს ნებისმიერი ზარალის და ზიანის გამო, გამოწვეულს იმით, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ დაიცვათ საკუთარი აკაუნტი.

თქვენ აღიარებთ და თანხმდებით, რომ Chess.com-ს შეუძლია განახორციელოს წვდომა თქვენი აკაუნტის მონაცემებზე და მასალებზე, ასევე შეინახოს და გახსნას ისინი კანონებთან შესაბამისობაში ან კეთილსინდისიერი წინასწარი განზრახვით მასზედ, რომ შენახვა ან გახსნა აუცილებელია: (a) კანონთა მოთხოვნის დაცვისათვის; (b) მომსახურების პირობების შესასრულებლად; (c) პასუხებისათვის საჩივრებზე მასზედ, რომ მასალები (ქვემდებარე განსაზღვრების შესაბამისად) არღვევენ კანონებს ან სხვა პირთა უფლებებს; (d) პასუხებისათვის მომხმარებელთა მომართვებზე მხარდაჭერის სამსახურში; (e) Chess.com-ის საიტის, მისი მომხმარებლებისა და ფართო საზოგადოების უფლებების, საკუთრების ან უსაფრთხოების დასაცავად.

აკაუნტის შეზღუდვები

თქვენ აღიარებთ, რომ Chess.com-ს შეუძლია განსაზღვროს საერთო პრაქტიკები და შეზღუდვები სერვისის გამოყენებასთან მიმართებაში, მათ რიცხვში, საფოსტო შეტყობინებების შენახვის მაქსიმალური დრო, შეტყობინებები ფორუმზე ან სხვა ჩატვირთული მასალები სერვისზე, მაქსიმალური რაოდენობა საფოსტო გზავნილებისა, რომლებიც შეიძლება გაგზავნილ ან მიღებულ იქნენ სერვისზე აპლიკაციით, მაქსიმალური ზომა საფოსტო შეტყობინებისა, რომელიც შეიძლება გაიგზავნოს ან მიღებულ იქნეს აპლიკაციით სერვისზე, მაქსიმალური ზომა დისკური არესი, გამოყოფილი თქვენთვის Chess.com-ის სერვერებზე, მაქსიმალური რაოდენობა (და ხანგრძლივობა) სერვისზე წვდომის სესიებისა დროის განსაზღვრულ პერიოდში. თქვენ თანხმდებით, რომ Chess.com არაა პასუხისმგებელი გაძევების ან შეტყობინების, გზავნილების ან სხვა მასალების შენახვის შეუძლებლობაზე, რომლებიც ინახება ან გადაიცემა სერვისის დახმარებით. თქვენ აღიარებთ, რომ Chess.com-ს უფლება აქვს გამორთოს აპლიკაციები, რომლებიც რჩებოდნენ არააქტიურებად ხანგრძლივი დროით. ასევე თქვენ აღიარებთ, რომ Chess.com-ს შეუძლია პერიოდულად შეცვალოს საკუთარი პრაქტიკები და შეზღუდვები.

შეწყვეტა

თქვენ თანახმა ხართ, რომ Chess.com-ს შეუძლია საკუთარი შეხედულებისამებრ მიზეზის მითითებით ან მითითების გარეშე და წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს თქვენი აკაუნტის მოქმედება Chess.com-ზე, მასთან დაკავშირებული ფოსტის მისამართებით და ჩამოგართვათ თქვენ სერვისზე წვდომა. შეწყვეტის მიზეზი შეიძლება გამოიხატოს, მათ რიცხვში: (a) მომხმარებლის მიერ მოცემული პირობების მომსახურების ან სხვა თანმდევი შეთანხმებების ან ინსტრუქციების არშესრულება ან დარღვევა, (b) კანონდამცველი ორგანოების ან სხვა სამთავრობო სააგენტოების მოთხოვნები, (c) თქვენი საკუთარი მოთხოვნა (აკაუნტის გაუქმება მომხმარებლის მოთხოვნით), (d) სერვისის შეწყვეტა ან მნიშვნელოვნად შეცვლა (ან ნებისმიერი მისი ნაწილის), (e) გაუთვალისწინებელი პრობლემები ტექნიკური განხრით ან უსაფრთხოების კუთხით, (f) აკაუნტის დიდი ხნით არ გამოყენება, (g) თქვენი მონაწილეობა თაღლითურ ან კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებებში და/ან (h) ნებისმიერი გადასახადების არგადახდა, რომლებიც თქვენ უნდა გადაიხადოთ სერვისთან დაკავშირებით. Chess.com-ის აკაუნტის მოქმედების შეწყვეტა შეიცავს: (a) წვდომის შეწყვეტას ნებისმიერ შეთავაზებებზე სერვერთან დაკავშირებით. (b) თქვენი პაროლის და ნებისმიერი სხვა შესაბამისი მონაცემის, ფაილების და მასალების, დაკავშირებული ან განთავსებული თქვენ აკაუნტში (ან ნებისმიერ მის ნაწილში) გაუქმება და (c) სერვისის შემდგომი გამოყენების აკრძალვა. ამასთან ერთად თქვენ ეთანხმებით, რომ ნებისმიერი აკაუნტის გაჩერება სრულდება Chess.com-ის შეხედულებისამებრ, და Chess.com-ი არავითარ პასუხს არ აგებს თქვენი აკაუნტის მოქმედების, მასთან დაკავშირებულ ფოსტის მისამართების ან სერვერთან წვდომაზე შეწყვეტისთვის თქვენს ან მესამე პირთა წინაშე.

წევრთა საქციელი

თქვენ თანახმა ხართ არ გამოიყენოთ სერვისი, რომ:

 • ატვირთვა, გამოქვეყნება, ფოსტით გაგზავნა, გადაცემა ან წვდომის სხვა გზით გახსნა ნებისმიერ მასალებზე, რომლებიც წარმოჩინდებიან არაკანონიერი, დამაზიანებელი, ცილისწამებრივი, ვულგარული, უწესო, პორნოგრაფიული, სხვა პირთა პირადი ცხოვრების დამრღვევი, სიძულვილის პროპაგანდის, რასობრივი ან ეთნიკური შეურაცხყოფის შემცველი;
 • განთავსება ფორუმებზე ან სხვა საჯარო კომენტარებში ნებისმიერი გამონათქვამის, ტექსტის, შეტყობინების ან ბმულის რომელიც შეიცავს განცხადებას, რელიგიური და პოლიტიკურის ჩართვით, Chess.com-ის ჯგუფების, კლუბების და ბლოგების ან Chess.com-ის სხვა მასალების და მის ფარგლებს გარეთ განთავსებული ობიექტების რეკლამას;
 • განთავსება ფორუმებზე ან სხვა საჯარო კომენტარებში გამონათქვამების, ტექსტების, შეტყობინებების ან ბმულების, რაც არაა თემის, კომენტირებული მასალის შინაარსის ან მიზნების, პარტიის, სტატიის, ბლოგის ან ფორუმის თემის შესატყვისი;
 • ძალადობრივი დამუქრება სხვა პირების მიმართ ან საკუთარი თავისადმი ზიანის მიყენების პროპაგანდა;
 • "დევნა'' ანუ სხვა მომხმარებლების შევიწროება;
 • წარდგეთ სხვა პირების ან ორგანიზაციების, მათ შორის Chess.com-ის წარმომადგენლების სახელით, და არ შემოიფარგლოთ მათი, ტყუილი განაცხადოთ ან სხვაგვარად გამოხატოთ თქვენი კავშირები პირებთან ან ორგანიზაციებთან;
 • სათაურების გაყალბება ან შემეცნებითი საშუალებების სხვა სახით მანიპულირება, ნებისმიერი სერვისის დახმარებით გადმოცემული მასალის წარმომავლობის დასამალად;
 • ატვირთვა, გამოქვეყნება, ფოსტით გაგზავნა, გადაცემა ან წვდომის სხვა გზით გახსნა ნებისმიერ მასალებზე, რომლების გავრცელების უფლება თქვენ არა გაქვთ სამართლის, მოლაპარაკებების ან ტრასტული ურთიერთობების საფუძველზე;
 • ატვირთვა, გამოქვეყნება, ფოსტით გაგზავნა, გადაცემა ან წვდომის სხვა გზით გახსნა ნებისმიერ მასალებზე რომლებიც შეიცავენ სხვა პირთა პირად მონაცემებს მათი ნებართვის გარეშე, და არღვევენ ნებისმიერი პირების პატენტებს, სავაჭრო ნიშნებს, სავაჭრო საიდუმლოებებს, საავტორო უფლებებს, საჯარო უფლებებს და სხვა ქონებრივ უფლებებს;
 • ატვირთვა, გამოქვეყნება, ფოსტით გაგზავნა, გადაცემა ან წვდომის სხვა გზით გახსნა არასასურველ ან შეუთანხმებელ განცხადებებზე, სარეკლამო მასალებზე, "არასასურველ წერილებზე", "სპამზე", "ერთობლივ წერილებზე", "პირამიდულ სქემებზე", და თავსმოხვეული მომსახურების სხვა სახეობებზე, სპეციალური დანიშნულების ამ საიტის განყოფილებების გამოკლებით;
 • ატვირთვა, გამოქვეყნება, ფოსტით გაგზავნა, გადაცემა ან წვდომის სხვა გზით გახსნა ნებისმიერ მასალებზე რომლებიც შეიცავენ კომპიუტერულ ვირუსებს ან სხვა კოდს, ფაილებს ან პროგრამებს, გამიზნულებს შეწყვიტონ, გაანადგურონ ან შეზღუდონ კომპიუტერული პროგრამების და მოწყობილობების ან ტელესაკომუნიკაციო სისტემის შრომისუნარიანობა;
 • ნორმალური ურთიერთობის ხელის შეშლა ან სხვა მოქმედება, რეალურ დროში სხვა მომხმარებლების მიერ შეტყობინებების გადაცემის საწინააღმდეგოდ;
 • სერვისის ან სერვერების და სერვისზე შეერთებული ქსელების მუშაობის დარღვევა ან მასში ჩარევა, ან სერვისზე შეერთებული ქსელების ნებისმიერი მოთხოვნის, წესის ან რეგლამენტის არ შესრულება;
 • წვდომის მიღება ან მიმართვა სერვისის შეზღუდული წვდომის განყოფილებებზე, Chess.com-ის კომპიუტერულ სისტემებზე ან Chess.com-ის პროვაიდერების ტექნიკურ სისტემებზე, ან მათი გამოყენება;
 • გასინჯვა, სკანირება ან ნებისმიერი სისტემის სისუსტეების გამოცდა, უსაფრთხოების ნებისმიერი ზომების და იდენტიფიკაციის გვერდის ავლა ან დარღვევა;
 • გამოიყენოთ ბოტები, ობობები, აპლიკაციები მონაცემთა ძებნის და შეგროვებისათვის, ან სხვა ხელით მართვადი ან ავტომატური ხელსაწყოების დახმარებით მიიღოთ, დააინდექსოთ და გაანალიზოთ მონაცემები, ან სახვა ხერხით აღადგინოთ ან გვერდი აუაროთ ნავიგაციურ სტრუქტურას ან სერვისის და მისი მასალების წარდგენას;
 • კანონიერი ძალის მქონე ნებისმიერი მისალები ადგილობრივი, რეგიონალური, ნაციონალური და საერთაშორისო კანონების და დადგენილებების შეგნებულად ან შეუგნებლად დარღვევა და/ან
 • სხვა მომხმარებლების შესახებ პირადი მონაცემების შეგროვება ან შენახვა, წინამდებარე პარაგრაფებში მითითებული აკრძალული ქმედებების ჩასადენად.

თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ არ დაუშვებთ საიტის ნებისმიერი ნაწილის (მათ შორის თქვენი აკაუნტის სახელის Chess.com-ზე) ასევე საიტის გამოყენების უფლების ან საიტზე წვდომის აღწარმოებას, გამრავლებას, კოპირებას, გაყიდვას, გადაყიდვას ან გამოყენებას სხვა კომერციული მიზნებისათვის. თქვენ თანხმდებით მასზედ, რომ Cess.com-ზე თქვენი აკაუნტის გადაცემა მესამე პირებზე აკრძალულია.

კონტენტი

თქვენთვის გასაგებია, რომ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი ამბების, მონაცემების, ტექსტების, პროგრამების, მუსიკალური ნაწარმოებების, ხმების, ფოტოსურათების, გამოსახულებების, ვიდეოსი, შეტყობინებების, თეგების და სხვა მასალების ("მასალები"), განლაგება სახალხოდ ან გადაცემა პრივატულად, ეკისრება მხოლოდ ამ მასალების ავტორს. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ და არა Chess.com, ხართ პასუხისმგებელი ნებისმიერ ინფორმაციაზე რომელსაც თქვენ ატვირთავთ, ასაჯაროებთ, აგზავნით ფოსტით, გადასცემთ ან სხვა საშუალებებით ავრცელებთ სერვისის გამოყენებით. Chess.com არ აკონტროლებს მასალებს, რომლებიც ქვეყნდება სერვისზე, და არ იძლევა გარანტიას სიზუსტეზე, პატიოსნებაზე ან ამ მასალათა ხარისხზე. გასაგებია, რომ სერვისის გამოყენებისას თქვენ უნებლიედ შეიძლება ნახოთ შეურაცხმყოფელი, უგვანო ან პრობლემატური მასალები. Chess.com არავითარ შემთხვევაში არ აგებს პასუხს არავითარ მასალებზე, მათ შორის შეცდომებზე ან მასალების სიმცირეზე და ნებისმიერ დანაკლისზე ან დაზიანებებზე, წარმოშობილს ნებისმიერი მასალის გამოყენების შედეგად, გამოქვეყნების, გაგზავნილს ფოსტით, გადაცემულს ან სხვა გზით გამოქვეყნებულს სერვისის დახმარებით.

თქვენ აღიარებთ, რომ Chess.com-ს უფლება აქვს განახორციელოს ან არ განახორციელოს მასალების წინასწარი შერჩევა, და Chess.com და მისი თანამშრომლები უფლებამოსილი არიან (მაგრამ არავალდებული) საკუთარი შეხედულებისამებრ შეარჩიონ, უარყონ ან შეურიონ ნებისმიერი მასალები, გამოქვეყნებული სერვისზე. შეზღუდვის გარეშე ზემოთქმულთან შესაბამისად, Chess.com და მისი თანამშრომლები უფლებამოსილი არიან გააუქმონ ყველა მასალა, რომელიც არღვევს მომსახურების პირობებს ან არასასურველი არის სხვა მიზეზთა გამო. Chess.com-ს შეუძლია გააუქმოს ნებისმიერი მასალა სერვისზე, ნებისმიერი მიზეზით, დროებით შეზღუდოს, შეწყვიტოს ან განაახლოს აკაუნტების მოქმედება ნებისმიერ დროს, რაც არ მიმართავს პასუხისგებისკენ თქვენს წინაშე. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ წვდომის, წაკითხვის, შენახვის და ნებისმიერი ინფორმაციის გახსნის უფლებას, ჩვენი გააზრებით, საჭირო ნებისმიერი მიღებული კანონის, დადგენილებების, სასამართლოს გადაწყვეტილებების ან სამთავრობო მოთხოვნების (i) შესრულებისათვის, გამოყენების პირობების (ii) შესრულებისათვის, მათი პოტენციური დარღვევების გამოძიების ჩათვლით, თაღლითობოს გამოვლინებისთვის, აღკვეთისათვის ან თაღლითობასთან ბრძოლის სხვა ზომების (iii) მიღებისათვის, უსაფრთხოების და ტექნიკური სანდოობის უზრუნველყოფისათვის, მხარდაჭერის სამსახურში მომხმარებელთა მიმართვებზე (iv) პასუხისათვის, ან Chess.com-ის საიტის ან პირადი საკუთრების, მისი მომხმარებლების და ფართო საზოგადოების უსაფრთხოების უფლებათა (v) დაცვისათვის.

თქვენთვის გასაგებია, რომ სერვისი და სერვისთან დაკავშირებული კომპიუტერული პროგრამები შეიძლება შეიცავდეს უსაფრთხოების სისტემის კომპონენტებს, ციფრული მასალების დაცვის დანიშნულებით, და სარგებლობა ამ მასალებით რეგულირდება წესებით, დადგენილი Chess.com-ის და/ან მასალების ავტორთა მიერ, რომლებიც აქვეყნებენ მათ სერვისის დახმარებით. თქვენ არ უნდა ცდილობდეთ გვერდი აუაროთ ან დაარღვიოთ სერვისით სარგებლობის წესები. მკაცრად აკრძალულია სერვისზე განლაგებული მასალების ნებისმიერი სრული ან ნაწილობრივი არასანქცირებული ამოკრეფა, გავრცელება, გახმოვანება ან სახალხოდ გამოფენა.

Chess.com არ აცხადებს პრეტენზიას უფლებაზე ფლობდეს მასალებს, რომლებსაც თქვენ გამოაქვეყნებთ ან აქცევთ მისაწვდომად სერვისზე გამოსაქვეყნებლად. თუმცა, სერვისზე მასალის გამოქვეყნებით ან აქცევთ მათ მისაწვდომად გამოსაქვეყნებლად სერვისის საყოველთაო წვდომის განყოფილებებში, თქვენ გადასცემთ Cess.com-ს საყოველთაო, უსასყიდლო, დროში შეუზღუდავი, არა გამოხმაურების, გადაცემითი, არაგანსაკუთრებული, უფლება, სუბლიცენზირების უფლების ჩართვით, გამოიყენოს, გაავრცელოს, შეცვალოს, ადაპტირება მოახდინოს, გამოაქვეყნოს, თარგმნოს, გადასცეს, სახალხოდ შეასრულოს და გამოაქვეყნოს ნებისმიერი მასალა მატერიალურად, რომლებსაც თქვენ განათავსებთ ან აქცევთ მისაწვდომად სერვისის საყოველთაო წვდომის განყოფილებებში, და ჩართოს ასეთი მასალები სხვა ნაშრომებში ცნობილი ან ჯერჯერობით არარსებული ფორმატის ან მტარებლების გამოყენებით.

სადაზღვევო ანაზღაურება

თქვენ ვალდებულებას იღებთ აანაზღაუროთ ზარალი და გაანთავისუფლოთ კომპანია Chess.com და მისი შვილობილი საწარმოები, ფილიალები, ხელმძღვანელები, თანამშრომლები, პარტნიორები და ლიცენზირებული დაწესებულებები ნებისმიერი პრეტენზიებისა და მოთხოვნებისაგან, ადვოკატთა ჰონორარების ჩათვლით, წარმოდგენილი მესამე პირების მიერ იმ მასალებთან დაკავშირებით, რომლებიც თქვენ განათავსეთ, გამოაქვეყნეთ ან გადაეცით სერვისიდან, თქვენს მიერ სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებით, სერვისის გამოყენების პირობების დარღვევით ან თქვენგან მესამე პირთა უფლებების დარღვევით.

საქმიანი ურთიერთობა რეკლამის მომწოდებლებთან

თქვენი მიმოწერა, საქმიანი მოლაპარაკებები, ან მონაწილეობა რეკლამის მომწოდებელთა კამპანიებში, ვის განცხადებებსაც თქვენ გაეცანით სერვისზე ან მისი დახმარებით, გადახდის და საქონლის მოწოდების ან მომსახურების ან სხვა პირობების ჩათვლით, ვალდებულებები და პირობები, დაკავშირებული ასეთ საქმიან ურთიერთობებთან, იწარმოება მხოლოდ თქვენსა და რეკლამის მომწოდებელს შორის. თქვენ თანხმდებით მასზედ რომ Cess.com არაა პასუხისმგებელი დანაკლისებზე და ზიანზე, მიღებული მოცემული საქმიანი ურთიერთობების შედეგად ან სერვისზე რეკლამის მომწოდებელთა ყოფნასთან დაკავშირებით.

The Service may provide, or third parties may provide, links to other World Wide Web sites or resources. Because Chess.com has no control over such sites and resources, you acknowledge and agree that Chess.com is not responsible for the availability of such external sites or resources, and does not endorse and is not responsible or liable for any Content, advertising, products or other materials on or available from such sites or resources. You further acknowledge and agree that Chess.com shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such Content, goods or services available on or through any such site or resource.

საკუთრების უფლება

ყველა საკუთრებრივი და არასაკუთებრივი უფლება მოცემული მომსახურების მიმართ, მიღებული საავტორო უფლებები, სასაქონლო ნიშნები და სხვა საკუთრებრივი უფლებები, წარმოადგენენ და დარჩებიან კომპანია Chess.com-ის და მისი მფლობელების განსაკუთრებულ საკუთრებად. ყველა გამოყენებული სასაქონლო ნიშანი, მომსახურების ნიშანი, ლოგოტიპი, სავაჭრო მარკა და Chess.com-ის სხვა აღნიშვნები წარმოადგენენ Chess.com-ის სასაქონლო ნიშნებს ან რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებს. პროდუქტების და კომპანიების სხვადასხვა სახელწოდებები, მოხსენიებული მომსახურებაში, შეიძლება წარმოადგენდნენ მათი შესაბამისი მფლობელების სავაჭრო მარკას. Chess.com იტოვებს თავისთვის ყველა უფლებას, თქვენდამი შემოთავაზებული მომსახურების მოცემული პირობების გამოკლებით.

Chess.com-ი გაძლევთ თქვენ პირად, გადაცემას არადაქვემდებარებულ და არაგამორჩეულ უფლებას და ლიცენზიას გამოყენოთ თქვენი პროგრამული უზრუნველყოფის ობიექტის კოდი ერთ კომპიუტერზე იმ პირობით, რომ თქვენ არ მოახდენთ (და ნებას არ მისცემთ სხვა პირებს) კოპირებას, შეცვლას, არ შექმნით წარმოებულ სამუშაოს მის საფუძველზე, არ ჩაატარებთ უკუგებით პროექტირებას და ასემბლირებას და არ ეცდებით გაიგოთ საწყისი კოდი სხვა საშუალებებით, არ გაყიდით, გადასცემთ, გაავრცელებთ ლიცენზიით, დატვირთავთ გირაოთ ან არ გასცემთ ულებებს პროგრამულ უზრუნველყოფაზე სხვა მეთოდებით. თქვენ პირობას სდებთ რომ არ შეიტანთ ცვლილებებს პროგრამულ უზრუნველყოფაში არავითარი სახით და არცერთი ფორმით და არ ისარგებლებთ პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის ცვლილებით, მათ რიცხვში სერვისზე არაავტორიზებული წვდომის მისაღებად. თქვენ ვალდებულებას იღებთ არ გამოიყენოთ სერვისი სხვაგვარად, ვიდრე ინტერფეისის მეშვეობით, წარმოდგენილი Chess.com-ის მიერ სერვისის მოხმარებისა და მასზე წვდომისათვის.

ინფორმაცია სავაჭრო მარკის შესახებ

CHESS.COM-ის ყველა სასაქონლო ნიშანი და მომსახურების ნიშანი და სხვა ლოგოტიპები, Chess.com-ის პროდუქტი და სერვისების სახელწოდებები წარმოადგენენ Chess.com, LLC-ს სასაქონლო ნიშანს. თქვენ აცხადებთ თანხმობას არ აწარმოოთ და არ გამოიყენოთ მოცემული სასაქონლო ნიშნები Chess.com-თან წინასწარი შეთანხმების გარეშე.

Chess.com პატივს ცემს სხვების უფლებას ინტელექტუალურ საკუთრებაზე და მოელის, რომ სერვისის მომხმარებლები იზიარებენ ამ მიდგომას. Chess.com მხარს უჭერს ფედერალურ კანონს საავტორო უფლების შესახებ ციფრულ ეპოქაში ("DMCA''), რომლის ტექსტიც შეიძლება ნახოთ აშშ-ს საავტორო უფლებების სამმართველოს საიტზე - http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. ჩვენ ვეხმაურებით შეტყობინებებს საავტორო უფლებათა დარღვევების შესახებ, რაც რეგულირებულია DMCA და სხვა მიღებული კანონებით, გამოგზავნილს ჩვენთან დადგენილი სახით. თუ თქვენ თვლით, რომ რომელიმე მასალათაგანი იყო კოპირებული ან გამოყენებული საავტორო უფლებების დარღვევით, გთხოვთ, გვაცნობოთ ჩვენ შემდეგი მონაცემები:

 • სავაჭრო მარკის მფლობელის ან პირის, რომელიც რწმუნებულია იმოქმედოს მისი სახელით ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა;
 • საავტორო უფლებით დაცული ნამუშევრების იდენტიფიცირება, რომლის დარღვევაზეც მიღებულ იქნა განაცხადი;
 • საავტორო უფლებების დამრღვევი ან მათი დარღვევის სუბიექტი მასალების იდენტიფიცირება, შეტყობინებები უნდა იყოს აზრობრივად საკმარისი, რომ ჩვენ შეგვეძლოს დავადგინოთ მასალების ადგილმდებარეობა (მაგალითად url მისამართი);
 • თქვენი საკონტაქტო მონაცემები, თქვენი მისამართის, ტელეფონის ნომერის და ელ. ფოსტის ჩართვით;
 • თქვენი წერილობითი განცხადება, რომ თქვენ გულრწფელად მიგაჩნიათ, რომ მასალების გამოყენება, რაზედაც თქვენ ჩივით, არ იყო ნებადართული საავტორო უფლების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ; და
 • განცხადება რომ შეტყობინებაში მითითებულია ზუსტი მონაცემები, და თქვენ წინასწარგანზრახული არასწორი გზავნილების წარდგენისათვის პასუხისგების გათვალისწინებით, გაქვთ უფლება იმოქმედოთ საავტორო უფლების მფლობელის სახელით.

თუ თქვენ თვლით, რომ თქვენგან ჩატვირთული მასალები, რომლებიც გაუქმებულ იქნა, არ არღვევენ საავტორო უფლებას, ან თუ გაქვთ მასალათა გამოქვეყნებისთვის საჭირო უფლება, გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ შემხვედრი შეტყობინება, შემდეგი ინფორმაციით:

 • სავაჭრო მარკის მფლობელის ან პირის, რომელიც რწმუნებულია იმოქმედოს მისი სახელით ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა;
 • თქვენი ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა (თქვენი სრული ოფიციალური სახელით);
 • მასალების, რომლებიც ამოღებულ იქნა ან მათზე წვდომა შეწყვეტილ იქნა და მათი ადგილმდებარეობის (ამოღებამდე ან გათიშვამდე) იდენტიფიცირება;
 • განცხადება, რომ თქვენ გულწრფელად მიგაჩნიათ, პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით წინასწარგანზრახვით ცრუ ცნობების წარდგენისათვის, რომ მასალები იყო წაშლილი ან დაფარული შეცდომით ან მასალების შეცდომით განსაზღვრებაში; და
 • თქვენი სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელ. ფოსტის მისამართი, და განცხადება, რომ თქვენ მზად ხართ დაიწყოთ სასამართლო გარჩევა პირთან, რომელმაც შეგვატყობინა ჩვენ საავტორო უფლების შესაძლო დარღვევის შესახებ.

შემხვედრი შეტყობინების მიღებისას, ჩვენ შეგვიძლია გადავუგზავნოთ შემხვედრი შეტყობინების ასლი იმ პირს, რომელმაც განაცხადა საავტორო უფლებების დარღვევის შესახებ, და შევატყობინოთ მას, რომ ამოღებული მასალები შეიძლება აღდგენილ იქნეს. თუ პირი, რომელმაც განაცხადა საავტორო უფლების დარღვევის შესახებ, არ შეიტანს სასამართლოში სარჩელს მომხმარებელზე, რომელმაც განათავსა მასალები, Chess.com-ს ექნება უფლება აღადგინოს მასალები 10-დან 14-მდე ან მეტი დღის განმავლობაში თავისი შეხედულებისამებრ.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემხვედრმა შეტყობინებამ შეიძლება გამოიწვიოს სასამართლო დავა ავტორობის დასადგენად თქვენსა და საჩივრის შემომტან მხარეს შორის. გაითვალისწინეთ, რომ ცრუ ან არაკეთილსინდისიერმა ჩვენებებმა გარჩევის პროცესში შეიძლება გამოიწვიოს ნეგატიური სამართლებრივი შედეგები თქვენს ქვეყანაში.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დავიწუნოთ მასალები, რომლებსაც ვთვლით საავტორო უფლებების დარღვევად, წინასწარი შეტყობინების გარეშე და საკუთარი შეხედულებისამებრ. განსაზღვრული გარემოებებისას Chess.com-ს შეუძლია დახუროს მომხმარებლის აკაუნტი, რომელიც მუდამ არღვევს საავტორო უფლებებს. ჩვენი აგენტი საავტორო უფლებების განხრით, რწმუნებულია შეისწავლოს საავტორო უფლებების დარღვევები მასალებში, რომლებიც განთავსებულია სერვისზე:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

საერთაშორისო გამოყენება

ეს სერვისი წარმოდგნილა Chess.com-ის მიერ მისი ოფისიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Chess.com-ი არ ამტკიცებს, რომ სერვისი გამოდგება ან მისაწვდომი იქნება სხვა ქვეყნებში. ისინი ვინც ირჩევს სერვისის გამოყენებას სხვა ქვეყნებში, აკეთებენ ამას საკუთარი ინიციატივით და თვითონ აგებენ პასუხს ადგილობრივი კანონების შესაძლო დარღვევებზე, თუ და იმ ზომით, რომელშიც ისინი მოქმედებენ. თქვენ ადასტურებთ და გარანტიას იძლევით, რომ არა ხართ იმ ქვეყნიდან, რომელიც ექვემდებარება ემბარგოს აშშ-ს მთავრობისაგან, და თქვენი ქვეყანა არაა დასახელებული აშშ-ს მთავრობისაგან "ტერორიზმის მხარდამჭერად", და თქვენ არ შედიხართ იმ პირთა რიცხვში, რომლებზეც აშშ-ს მთავრობას გამოცხადებული აქვს აკრძალვა ან შეძღუდვები.

გარანტიაზე უარის თქმა

თქვენ აშკარად აღიარებთ და თანხმდებით, რომ:

 • მოცემული სერვისის გამოყენება ხორციელდება თქვენი პირადი რისკით. სერვისი მოგეწოდებათ პრინციპით "როგორც არის" და "რაც მისაწვდომია" რაიმე გარანტიების გარეშე. ზემოთჩამოთვლილი მითითებების შეზღუდვის გარეშე, Chess.com აშკარად უარყოფს პირდაპირ მითითებულ ან ნაგულისხმევ გარანტიებს, მათ შორის უფლებრივი ტიტულის გარანტიის შეზღუდვის გარეშე, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა დარღვევის, სასაქონლო ხარისხის ან კონკრეტული მიზნისათვის შესატყვისობის გარეშე.
 • Chess.com და მისი შვილობილი დაწესებულებები, ფილიალები, ხელმძღვანელები, თანამშრომლები, აგენტები, პარტნიორები და ლიცენზირებული დაწესებულებები ვერ იძლევიან გარანტიებს, რომ (i) სერვისი უპასუხებს თქვენს მოთხოვნებს; (ii) სერვისი მიეწოდება ჩავარდნების გარეშე, თავის დროზე, უსაფრთხოთ და შეცდომების გარეშე; (iii) შედეგები, მიღებული სერვისის გამოყენებით, იქნება ზუსტი ან საიმედო; (iv) ხარისხი საქონლის, მომსახურების, მითითებები ან სხვა სიკეთეები, შეძენილი ან მიღებული თქვენს მიერ სერვისის დახმარებით, შეესაბამებიან თქვენს მოლოდინებს; და (v) ნებისმიერი შეცდომა პროგრამულ უზრუნველყოფაში, რომელიც გამოიყენება სერვისზე წვდომის ან მისი წარმოდგენისთვის, იქნება გამოსწორებული.
 • ნებისმიერი მასალების ჩამოტვირთული ან მიღებული სხვა გზით სერვისის გამოყენებით, გახსნისას, თქვენ საკუთარი შიშისა და რისკის ფასად თვითონვე აგებთ პასუხს თქვენს კომპიუტერულ სისტემაზე მიყენებულ ნებისმიერ დანაკარგებსა და ზარალზე, ან მონაცემთა დაკარგვაზე ასეთი მასალების ჩამოტვირთვის გამო.
 • არავითარი რჩევები ან ინფორმაცია, მიღებული თქვენს მიერ ზეპირი ან წერილობითი ფორმით CESS.COM-ისაგან ან სერვისის გამოყენებით, არ გიქმნით ვალდებულებებს, იმის გარდა რაც მითითებულია მომსახურების პირობებში.
 • ზოგიერთმა მომხმარებელმა შეიძლება განიცადოს ეპილეფსიური შეტევები განსაზღვრული განათების ეფექტების, ან კომპიუტერის ეკრანზე გამოსახულებების ან სერვისის გამოყენების ცქერის დროს. განსაზღვრული პირობებისას ეპილეფსიური სიმპტომები შეიძლება შეეყაროთ იმ მომხმარებლებსაც კი, რომლებსაც ადრე არ აღენიშნებოდათ ეპილეფსიური შეტევები. თუ თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები განიცდით ხოლმე ეპილეფსიურ შეტევებს, მოეთათბირეთ საკუთარ ექიმს მანამდე, სანამ დააპირებთ სერვისის გამოყენებას.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

თქვენ აშკარად აღიარებთ და თანხმდებით, რომ Chess.com და მისი შვილობილი კომპანიები, ფილიალები, ხელმძღვანელები, თანამშრომლები, აგენტები, პარტნიორები და ლიცენზირებული საწარმოები არ იღებენ თქვენს წინაშე პასუხისმგებლობას დაკარგული სარგებელის, დაკარგული მონაცემების, ნდობის დაკარგვის, მოწყობილობათა მოცდენის ან ნებისმიერი პირდაპირი, ირიბი, შემთხვევითი, სპეციალური, შემდგომი ან საჯარიმო დანაკარგების, თუნდაც Chess.com-ისთვის ყოფილიყო ცნობილი დანაკარგების შესაძლებლობებზე, დაკავშირებული Chess.com-თან, სერვისთან ან ნებისმიერ სერვისზე გამოქვეყნებულ ან ატვირთულ მასალებთან.

თუ რაიმე მიზეზებით, ზემოთაღნიშნულის მიუხედავად, სასამართლო აღიარებს Chess.com-ს ვალდებულად ზიანისათვის, Chess.com-ის პასუხისმგებლობის ზომა წარმოქმნილი მომსახურების პირობებთან ან სერვისის გამოყენებასთან ან სერვისის ან მასზე ან მისი დახმარებით მისაწვდომი ნებისმიერი მასალების გამოყენების შეუძლებლობასთან დაკავშირებით, არ შეიძლება აღემატებოდეს აშშ-ს ას დოლარს (100$).

მოცემული სექციის შეზღუდვები მისაღებია ნებისმიერი პასუხისმგებლობითი თეორიისადმი, დაფუძნებული გარანტიებზე, შეთანხმებებზე, წესდებაზე, სამართალდარღვევაზე (უპასიხისმგებლობის ჩათვლით), მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონზე ან სხვა წყაროებზე, მიუხედავად იმისა, რომ საშუალებები, მითითებული აქ, იქნებიან ჩათვლილი არასაკმარისად მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

გამონაკლისები და შეზღუდვები

ზოგიერთი იურისდიქციის კანონმდებლობით არ დაიშვება განსაზღვრული გარანტიების გამორიცხვა, შეზღუდვა ან გამორიცხვა ნაგულისხმევი გარანტიების ან ნაგულისხმევი გარანტიების მოქმედების ხანგრძლივობის შეზღუდვა, ამ შემთხვევაში შესაბამისი შეზღუდვები არ ვრცელდება თქვენზე.

არბიტრაჟი, მოქმედი კანონმდებლობა და იურისდიქცია

ნებისმიერი დავების წარმოშობის შემთხვევაში Chess.com-თან ნებისმიერი სახით მომსახურების პირობების, ან სერვისზე წვდომის, ან მისი გამოყენების გამო თქვენი ვალდებულებაა, პირველ რიგში მოგვმართოთ ჩვენ და ეცადოთ არაფორმალურად დაარეგულიროთ დავა. შეუძლებლობის შემთხვევაში დავის, უთანხმოების ან წინააღმდეგობის არაფორმალურად დარეგულირებისა (იმ დავების გამოკლებით, რომლებიც დაკავშირებულია უზრუნველყოფის ზომებთან, ან სხვა საშუალებებთან უფლებათა დაცვისა სამართლიანობის მოთხოვნით) გამომდინარე მოცემულობებიდან გამოყენების პირობებისა ან დაკავშირებული მათთან, ისინი ექვემდებარებიან რეგულირებას ამერიკის საარბიტრაჟო ასოციაციაში (AAA) თანახმად კომერციული არბიტრაჟის წესებისა და სამომხმარებლო დავების განხილვის დამატებითი პროცედურებისა, მოქმედი AAA-ში, გამოკლებით მითითებულს მოცემულ პირობებში. მოცემული პირობები მომსახურებისა რეგულირდება ფედერალური კანონით არბიტრაჟის შესახებ (FAA) და ფედერალური კანონმდებლობით არბიტრაჟის შესახებ. თუ თქვენ და AAA ვერ მოილაპარაკებთ სხვანაირად, არბიტრაჟი ჩატარდება იმ საგრაფოში, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. არბიტრაჟში მიმართვისათვის, თქვენ უნდა წინასწარ გაგზავნოთ Chess.com-ში წერილობითი შეტყობინება საკუთარ მიზანზე არბიტრაჟისადმი მიმართვის შესახებ (,,შეტყობინება''). შეტყობინება Chess.com-ში გაგავნილ უნდა იქნეს დაზღვეული წერილით აშშ-ს საფოსტო სამსახურში მისამართზე: Chess.com, [address]. შეტყობინებაში აუცილებელია (I) აღწეროთ შინაარსი და საფუძველი დავისა და წინააღმდეგობისა; და (ii) და მიუთითოთ სასურველი მათი გადაჭრა. თითოეული მხარე დავისა პასუხისმგებელია საურავის გადახდაზე, ადმინისტრაციულ ან საარბიტრაჟო ხარჯებზე AAA თანახმად AAA-ს მოთხოვნებისა. Chess.com გადაიხდის თქვენს საურავებს, ადმინისტრაციულ ან საარბიტრაჟო ხარჯები, თუ თქვენი ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნა არ აღემატება 75,000 $-ს და არ გამოიყურება არასერიოზულად (სტანდარტების საფუძველზე, მითითებული ფედერალური წესით წარმოებულ სამოქალაქო პროცესში 11(b)). არბიტრაჟის თითოეული გადაწყვეტილება უნდა შეიცავდეს არბიტრაჟის ხარჯებს, ადვოკატის მისაღებ ჰონორარს და ექსპერტების და სხვა მოწმეთათვის მისაღებ მომსახურეობის გადასახადებს. არბიტრაჟის ნებისმიერი გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამისი იურისდიქციის სასამართლოში. არაფერი ამ განაკვეთში არ უშლის ხელს ნებისმიერ მხარეს წარმოადგინონ საჩივრები, დაკავშირებული უზრუნველყოფის ზომების ან სხვა საშუალებებით უფლებათა დაცვისა სამართლიანობის უფლებისა მონაცემთა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა ან სერვისზე არასანქცირებულ წვდომაზე. მხარეების ყველა პრეტენზია უნდა წარედგინოს მათ პირად ხარისხში, და არა პირთა ჯგუფის სახელით, და, თუ ჩვენ ვერ შევთანხმდებით სხვანაირად, არბიტრაჟს არ შეუძლია გააერთიანოს პრეტენზიები სხვადასხვა პირებისა ერთ საქმეში. თანხმდებით რა მოცემულ პირობებს, თქვენ და Chess.com ერთობლივად უარს ამბობთ განხილვის უფლებაზე დავების ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოში ან კოლექტიური საჩივრების ჩარჩოებში.

თუ ზემოთაღნიშნული კოლექტიურ საჩივართა და მესამე პირთა სხვა საჩივართა აკრძალვა აღიარებული იქნება გაუქმებულად, ამ სექციის ყველა მოცემულობა აგრეთვე გაუქმდება.

თუ რაიმე მიზეზის გამო საჩივარი განიხილება სასამართლოში და არა არბიტრაჟში, დავა დარეგულირებულ იქნნება კალიფორნიის შტატის და FAA-ს ს კანონებით, მიუხედავად არჩევნისა ან თქვენი ქვეყნის ან თქვენი ადგილსამყოფელი ქვეყნის კანონების გამოყენებისა, და განხილულ იქნება გამორჩეულად სანტა კლარას საგრაფოს, კალიფორნია, აშშ, ფედერალურ ან სახელმწიფო სასამრთლოში. თქვენ ეთანხმებით მოცემული სასამართლოების გამორჩეულ იურისდიქციას და უარს ამბობთ პრეტენზიებზე განსახილველი საქმის არასათანადო ადგილმდებარეობის მიმართ.

მომსახურების პირობების შეცვლა

ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს შევიტანოთ ცვლილებები ჩვენს პირობებში და გამოვაქვეყნოთ მათი ყველაზე ბოლო ვერსია www.chess.com-ზე. თუ ჩავთვლით ცვლილებებს არსებითად, მაშინ შეგატყობინებთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, მითითებულს თქვენს მიერ აკაუნტის რეგისტრციის დროს, ან შეტყობინებაში სერვისზე. აგრძელებთ რა ჩვენი სერვისის გამოყენებას მას შემდეგ, რაც მითითებული ცვლილებები შედიან ძალაში, თქვენ გამოხატავთ თანხმობას მომსახურების პირობების შეცვლილი ვერსიისადმი.

ზოგადი ინფორმაცია

The Terms of Service constitutes the entire agreement between you and Chess.com and governs your use of the Service, superseding any prior agreements between you and Chess.com with respect to the Service. These Terms of Service are the entire and exclusive agreement between Chess.com and you regarding the Service, and these Terms of Service supersede and replace any prior agreements between Chess.com and you regarding the Service (excluding any services for which you have a separate agreement with Chess.com that is explicitly in addition or in place of these Terms of Service). If any provision of these Terms of Service is held invalid, the remainder of the Terms of Service shall continue in full force and effect. These Terms of Service and the rights granted and obligations undertaken hereunder may not be transferred, assigned, or delegated in any manner by you. Chess.com may freely assign these Terms of Service, and you expressly agree that any intellectual property rights licensed to Chess.com hereunder, including any rights to Content, are transferable to Chess.com’s assignee without your consent. The failure of Chess.com to exercise or enforce any right or provision of the TOS shall not constitute a waiver of such right or provision.