მატჩები

645
ჯამური ქულები
40%
მოგებული მატჩი
#0
დღევანდელი რანგი
დასრულებული მატჩები
მოთამაშეები: 11 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
5.5
16.5
მოთამაშეები: 22 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
22.5
21.5
მოთამაშეები: 12 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
5
19
მოთამაშეები: 11 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
6
16
მოთამაშეები: 19 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
7
31
მოთამაშეები: 13 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
6
20
მოთამაშეები: 10 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
4
16
მოთამაშეები: 17 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
10.5
23.5
მოთამაშეები: 7 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
2
12
მოთამაშეები: 21 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
17.5
24.5