დასრულებული მატჩები

მოთამაშეები: 11 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
5.5
16.5
მოთამაშეები: 22 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
22.5
21.5
მოთამაშეები: 12 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
5
19
მოთამაშეები: 11 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
6
16
მოთამაშეები: 19 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
7
31
მოთამაშეები: 13 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
6
20
მოთამაშეები: 10 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
4
16
მოთამაშეები: 17 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
10.5
23.5
მოთამაშეები: 7 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
2
12
მოთამაშეები: 21 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
17.5
24.5
მოთამაშეები: 11 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
10
12
მოთამაშეები: 12 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
13.5
10.5
მოთამაშეები: 12 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
12.5
11.5
მოთამაშეები: 8 რეიტინგი: > 1600 5 დღე/სვლა
10
6
მოთამაშეები: 16 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
21.5
10.5
მოთამაშეები: 14 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
13.5
14.5
მოთამაშეები: 12 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
11.5
12.5
მოთამაშეები: 10 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
12.5
7.5
მოთამაშეები: 11 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
14
8
მოთამაშეები: 12 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
8.5
15.5
მოთამაშეები: 10 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
13.5
6.5
მოთამაშეები: 14 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
13
15
მოთამაშეები: 12 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
16
8
მოთამაშეები: 12 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
12.5
11.5
მოთამაშეები: 12 რეიტინგი: ღია 3 დღე/სვლა
15
9