კონფიდენციაულურობის პოლიტიკა

შემდეგი ტექსტი გამოქვეყნებულია მხოლოდ გასაცნობად. იურიდიულად მნიშვნელოვანი ვერსია არის მხოლოდ ტექსტი ინგლისურ ენაზე.

მოქმედებს: May 25, 2018

Chess.com, LLC ("ჩვენ" ან "ჩვენი") მართავს საიტს chess.com და მობილურ აპლიკაციას chess.com ("სერვისს").

ეს გვერდი ინფორმაციას გაწვდით პერსონალური მონაცემების (მიღებულს თქვენგან სერვისის მოხმარებისას) შეგროვების, მოხმარების და გახსნის წესების და ამ მონაცემთა მიმართ თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს სერვისის დახმარებისა და სრულყოფისათვის. სერვისით სარგებლობით, თქვენ ეთანხმებით მონაცემთა შეგროვებას და სარგებლობას ამ პოლიტიკის თანახმად. თუ არაა სხვა განსაზღვრება, მოცემულ პოლიტიკაში ტერმინები გამოიყენება იმავე მნიშვნელობით, როგორც ჩვენი მომსახურების პირობებში.

განმარტებები

მომსახურება

სერვისი წარმოადგენს საიტს chess.com და მობილური აპლიკაციას chess.com, რომლებიც ეკუთვნიან Chess.com, LLC - ს

პირადი მონაცემები

პერსონალური მონაცემები - მონაცემები ადამიანზე, რომელთა საფუძველზე შესაძლებელია მისი ამოცნობა (ასევე სხვა ინფორმაციასთან შეთავსებით, რომელიც არის ან შეიძლება მოხვდეს ჩვენს განკარგულებაში).

მონაცემები მოხმარების შესახებ

მონაცემები მოხმარების შესახებ - მონაცემები, შეგროვილი ავტომატურად სერვისის გამოყენების დროს ან თვით სერვისის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით (მაგალითად გვერდზე ყოფნის ხანგრძლივობა).

ქუქები

ქუქები - მცირე ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს მოწყობილობაზე (კომპიუტერზე ან მობილურზე).

მონაცემთა კონტროლერი

მონაცემთა კონტროლიორი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც (მარტო ან სხვა პირებთან ერთად) განსაზღვრავს პირადი მონაცემების დამუშავების მიზნებს და წესებს. მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ჩარჩოებში ჩევნ წარმოვადგენთ თქვენი პირადი მონაცემების კონტროლიორებს.

მონაცემთა დამამუშავებლები (ან მომსახურების მიმწოდებლები)

მონაცემთა გადამამუშავებელი (საქმეთა მმართველი) - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც დაკავებულია მონაცემთა გადამუშავებით კონტროლიორის მითითებით. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვადასხვა საქმეთა მწარმოებლები, რათა უფრო ეფექტურად დავამუშაოდ თქვენი მონაცემები.

მონაცემთა სუბიექტი (ან მომხმარებელი)

მონაცემთა სუბიექტი - ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სარგებლობს ჩვენი სერვისით და წარმოადგენს პირად მონაცემთა სუბიექტს.

ინფორმაციის მოკრება და გამოყენება

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციის სხვადასხვა სახეობას სხვადასხვა მიზნებისათვის რათა წარმოგიდგინოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი მომსახურება.

შეგროვებული მასალების ტიპები

პირადი მონაცემები

სერვისის გამოყენების დროს ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ თქვენგან განსაზღვრული პირადი მონაცემები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თქვენთან კავშირისა ან თქვენი იდენტიფიკაციისათვის ("პერსონალური მონაცემები"). პირად მონაცემებს შეიძლება მიეკუთვნებოდეს:

 • საჭირო მონაცემები (chess.com მომხმარებლის სახელი და, არჩევით, საფოსტო მისამართი, Google -ს ღია იდენტიფიკატორი ან ღია Facebook იდენტიფიკატორი)
 • დამატებითი ინფორმაცია (სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, საფოსტო ინდექსი, და სხვა პირადი მონაცემი)
 • ქუქები და ინფორმაცია გამოყენების შესახებ

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომ გამოგიგზავნოთ ახალი შეტყობინებები, მარკეტინგული ან სარეკლამო მასალები და ასევე ცნობები, რომლებიც შეიძლება წარმოადგენდნენ თქვენთვის ინტერესს. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ამ ჩვენი ყველა ან ზოგიერთი შეტყობინების მიღებაზე "გამოწერის გაუქმება"-ლინკზე გადასვლით ან ჩვენი წერილიდან ინსტრუქციებზე მიყოლით.

მონაცემები მოხმარების შესახებ

ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ მონაცემები, გამოგზავნილი თქვენი ბრაუზერით ჩვენი სერვისის მონახულებისას ან სერვისზე წვდომისას მობილური მოწყობილობის მეშვეობით ("მონაცემები მოხმარების შესახებ").

მონაცემები გამოყენების შესახებ შეიძლება შეიცავდნენ თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტ-პროტოკოლის მისამართს (IP მისამაღტი), ბრაუზერის ტიპს, ბრაუზერის ვერსიას, სერვისის გვერდებს, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ, თქვენი ვიზიტის დროს და თარიღს, დრო რამდენიც გაატარეთ ამ გვერდებზე, მოწყობილობების უნიკალურ იდენტიფიკატორებს და სხვა დიაგნოსტიკურ მონაცემებს.

როდესაც თქვენ იყენებთ სერვისს მობილური მოწყობილობის მეშვეობით, მონაცემები გამოყენების შესახებ შეიძლება შეიცავდეს თქვენი მობილურის ტიპს, თქვენი მობილური მოწყობილობის უნიკალურ იდენტიფიკატორს, თქვენი მობილურის IP-მისამართს, მოწყობილობის ოპერაციულ სისტემას, მობილურ მოწყობილობაზე გამოყენებული ბრაუზერის ტიპს, მოწყობილობის უნიკალურ იდენტიფიკატორებს და სხვა დიაგნოსტიკურ მონაცემებს.

ქუქების მონაცემებისთვის თვალის დევნება

ჩვენ ვიყენებთ ქუქებს და მსგავს თვალის სადევნელ ტექნოლოგიებს რომ თვალი ვადევნოთ აქტივობას ჩვენს სერვისზე და მივიღოთ განსაზღვრული მონაცემები.

ქუქები - ფაილები მცირე მოცულობის მონაცემებით, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ანონიმურ უნიკალურ იდენტიფიკატორს. ქუქები იგზავნება თქვენს ბრაუზერში საიტიდან, და ინახება თქვენს მოწყობილობაზე. ასევე ინფორმაციის მიღების და შენახვისათვის, რომელიც საჭიროა, რომ დავხვეწოთ და შევისწავლოთ ჩვენგან წარმოდგენილი მომსახურება, გამოიყენება ისეთი ტექნოლოგიები დაკვირვებისა, როგორებიცაა ნიშნულები, თეგები და სკრიპტები.

თქვენ შეგიძლიათ აკრძალოთ ქუქების გამოყენება თქვენ ბრაუზერში ან მიიღოთ შეკითხვა ქუქის ყოველი გაგზავნის წინ. ქუქებზე უარის თქმის შემთხვევაში თქვენ ვერ შეძლებთ ისარგებლოთ ჩვენი სერვისის ზოგიერთი ნაწილით.

ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქების მაგალითები:

 • სასაეანსო ქუქები. ჩვენ ვიყენებთ სასეანსო ქუქებს, რათა თქვენ შეინარჩუნოთ ჩვენ სერვისთან ჩართვა.
 • პარამეტრების ქუქები. ჩვენ ვიყენებთ პარამეტრების ქუქებს, თქვენი პარამეტრებისა და არჩევანის დასამახსოვრებლად.
 • უსაფრთხოების ქუქები. ჩვენ უსაფრთხოების ქუქებს ვიყენებთ უსაფრთხოების დაცვის მიზნით.
 • სარეკლამო ქუქები. სარეკლამო ქუქები გამოიყენება, რათა შემოგთავაზოთ განცხადებები, რომლებიც შეესაბამებიან თქვენს მოთხოვნებს და ინტერესებს. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ამ ქუქების გამოყენებაზე, თუ ესტუმრებით Google-ს სარეკლამო განცხადებების და კონფიდიციალური პოლიტიკის საიტს დაhttp://www.privacychoice.org/companies ან http://www.aboutads.info/choices -ს. უფრო მეტის გასაგებად ქცევითი რეკლამის პრაქტიკის შესახებ, ან ამ ტიპის რეკლამის დასაბლოკად, ეწვიეთ www.networkadvertising.org-ს.

მონაცემთა გამოყენება

Chess.com, LLC იყენებს მიღებულ მონაცემებს სხვადასხვა მიზნებისათვის:

 • რეკლამების და მასალების (რომლებსაც თქვენ ხედავთ) პერსონალიზაციისათვის
 • ჩვენი სერვისის მიწოდების და მომსახურებისთვის
 • ჩვენს სერვისზე ცვლილებების შესახებ შესატყობინებლად
 • მოგცეთ ჩვენი სერვისის ინტერაქტიურ ფუნქციების გამოყენების საშუალება, როდესაც თქვენ ამას ისურებთ
 • მომხმარებელთა მხარდაჭერის მისაწოდებლად
 • ანალიტიკისა და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შესაგროვებლად, რაც დაგვეხმარება ჩვენი სერვისის გაუმჯობესობაში
 • ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგისთვის
 • ტექნიკური პრობლემების გამოვლინების, პროფილაქტის და აღკვეთისათვის
 • რომ წარმოგიდგინოთ სიახლეები, სპეციალური შემოთავაზებები და საერთო ინფორმაცია საქონელზე, მომსახურებაზე და ღონისძიებებზე, ანალოგიურ იმათზე რომლებიც თქვენ უკვე შეიძინეთ ან დაინტერესდით მათი შეძენით, თუ თქვენ აშკარა ფორმით არ თქვით უარი მოცემული ინფორმაციის მიღებაზე
 • ჩვენი მომხმარებლების საზოგადოების შესახებ გამოკვლევის და კრებითი ანონიმური ანგარიშების წარდგენისთვის, რომლებიც მოიხმარება კომპანიის შიგნით და წარედგინება კლიენტებს.

თუ თქვენ წარმოადგენთ ევროპული ეკონომიკური ზონის (EEA) რეზიდენტს, პერსონალური მონაცემების შეგროვების და სარგებლობის უფლებრივი საფუძვლები, რომლებიც მითითებულია მოცემული Chess.com, LLC-ს კონფიდიციალურობის პოლიტიკაში, დამოკიდებულ არიან პერსონალური მონაცემების სახეობაზე, რომლებსაც ჩვენ ვაგროვებთ, და კონკრეტულ პირობებზე, რომლებშიდაც ჩვენ მათ ვაგროვებთ.

Chess.com, LLC -ს შეუძლია გადაამუშაოს თქვენი პირადი მონაცემები რამეთუ:

 • ჩვენ გვჭირდება თქვენთან ხელშეკრულების დადება
 • თქვენ მოგვეცით ჩვენ შესაბამისი უფლება
 • გადასახადების დამუშავების მიზნებისათვის
 • კანონების დაცვისათვის

მონაცემთა შენახვა

Chess.com, LLC შეინარჩუნებს თქვენ პირად მონაცემებს მანამ, სანამ ეს აუცილებელია მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისათვის. ჩვენ შევინარჩუნებთ და გამოვიყენებთ თქვენ პირად მონაცემებს მანამ, სანამ ეს საჭიროა ჩვენი უფლებრივი ვალდებულებების განსახორციელებლად (მაგალიტად თუ ჩვენ მოგვეთხოვება შევინახოთ თქვენი მონაცემები მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში), დავების გადასაჭრელად, და ჩვენი უფლებრივი შეთანხმებებისა და წესების შესასრულებლად.

Chess.com, LLC ასევე შეინარჩუნებს მონაცემებს გამოყენების შესახებ კომპანიის შიგნით ანალიზის განხორციელების მიზნით. მონაცემები გამოყენების შესახებ ინახება მცირე დროის განმავლობაში, გარდა მონაცემთა გამოყენებისა უსაფრთხოების განმტკიცების ან ჩევნი სერვისის ხარისხის გაუმჯობესების ან კანონიერი ვალდებულობების არსებობისა ასეთ მონაცემთა დაცვისათვის ხანგრძლივი დროის განმვლობაში.

მონაცემთა გადაცემა

თქვენი შეტყობინებები, პერსონალური მონაცემების ჩათვლით, შეიძლება გადაიცეს და დამუშავდეს კომპიუტერებზე, რომლებიც განლაგებულია თქვენი შტატის, პროვინციის, ქვეყნის ან სხვა სახელმწიფო იურისდიქციის საზღვრებს გარეთ, სადაც კანონები მონაცემთა შესახებ შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი მოქმედი იურისდიქციისაგან.

თუ თქვენ არ იმყოფებით აშშ-ს ტერიტორიაზე და თანახმა ხართ წარმოგვიდგინოთ ინფორმაცია, გაითვალისწინეთ გეთაყვა, რომ ჩვენ ვაგზავნით პერსონალურ მონაცემებს აშშ-ში და გადავამუშავებთ მათ აქვე.

თქვენი თანხმობა მოცემულ კონფიდეციალურობის პოლიტიკაზე და საკუთარი მონაცემების წარდგენა გამოხატავენ თქვენს თანხმობას მონაცემთა გადაცემაზე.

Chess.com, LLC მიიღებს ყველა აზრობრივად აუცილებელ ზომას, რათა უზრუნველყოს თქვენი მანაცემების უსაფრთხო და მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად დამუშავება, და თქვენ პირად მონაცემთა სხვა ქვეყნის ან ორგანიზაციისადმი არგადაცემა, თუ მათ არ გააჩნიათ თქვენი მონაცემებისა და სხვა პირადი ინფორმაციის სათადარიგო უსაფრთხოების კონტროლი.

მონაცემთა გახსნა

კომპანიის სტატუსის შეცვლა

თუ Chess.com, LLC დაექვემდებარება შერწყმას ან აქტივების გაყიდვას, თქვენი პირადი მონაცემები შეიძლება გადაცემულ იქნას. ჩვენ შეგატყობინებთ ამ გადაწყვეტილების შესახებ წინასწარ, სანამ შედგება თქვენი პირადი მონაცემების გადაცემა და მათი რეგულირება სხვა კონფიდენციაულურობის პოლიტიკის მიხედვით.

ინფორმაციის გახსნა სამართალდამცავი ორგანოებისათვის

განსაზღვრულ გარემოებებში Chess.com, LLC-ს შეიძლება მოთხოვონ გაამხილოს თქვენი პერსონალური მონაცემები კანონმდებლობის ან სახელმწიფო ორგანოების (მაგალითად, სასამართლოს ან სახელმწიფო სააგენტოების) მოთხოვნით.

სამართლებრივი მოთხოვნები

Chess.com, LLC -ს შეუძლია გახსნას თქვენი პირადი მონაცემები კეთილი განზრახვის საფუძველზე, რომ ეს აუცილებელია შემდეგისთვის:

 • უფლებრივი ვალდებულებების შესრულებისათვის
 • Chess.com, LLC-ს საკუთრების უფლებათა დაცვისათვის
 • სერვისთან დაკავშირებით მოსალოდნელი დანაშაულობების წინასწარ აღკვეთა ან გამოძიება
 • სერვისის მომხმარებელთა ან საზოგადოების პირადი უსაფრთხოების დაცვისთვის
 • იურიდიული პასუხისმგებლობისგან დასაცავად

მონაცემთა უსაფრთხოება

თქვენი მონაცეების უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ მათი ინტერნეტით გადაცემის არავითარი საშუალება ან ელექტრონული სახით შენახვის მეთოდი არ ითვლება 100%-თ უსაფრთხოდ. ჩვენ ვისწრაფით გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების კომერციულად მისაღები დაცვის საშუალებანი, მაგრამ არ შეგვიძლია მოგცეთ გარანტია, რომ ისინი აღმოჩნდებიან აბსოლუტურად უსაფრთხო.

ფუნქცია "არ უთვალთვალოთ''

We do not support Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is a preference you can set in your web browser to inform websites that you do not want to be tracked.

თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ ფუნქცია "არ უთვალთვალოთ'' თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებში.

თქვენი უფლებები მონაცემთა დაცვაზე უფლებათა დაცვის საერთო რეგლამენტის შესაბამისად (GDPR)

თუ თქვენ წარმოადგენთ ევროპული ეკონომიკური ზონის (EEA) რეზიდენტს, თქვენ გაქვთ შესაბამისი უფლებები მონაცემთა დაცვისათვის. Chess.com, LLC ისწრაფვის მიიღოს გონივრული ზომები, რომ თქვენ შეძლოთ გამოასწოროთ, დააზუსტოთ და წაშალოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ან შეზღუდოთ მათი გამოყენება.

თუ გსურთ იცოდეთ რომელ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ვინახავთ და გსურთ ამოვშალოთ ისინი ჩვენი სისტემიდან, გთხოვთ, მოგვმართოთ.

თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოახდინოთ თქვენი Chess.com აკაუნტის რედაქტირება. გარემოებათა დამოკიდებულებისამებრ თქვენ გაქვთ შემდეგი უფლებები მონაცემთა დაცვაზე:

 • ჩვენს განკარგულებაში მყოფი თქვენი ინფორმაციაზე წვდომის, მისი შეცვლის ან წაშლის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება შეძლებისდაგვარად განახორციელოთ წვდომა საკუთარ პერსონალურ მონაცემებზე, განაახლოთ ისინი ან მოითხოვოთ მათი წაშლა პირდაპირ თქვენი აკაუნტის პარამეტრების სექციაში. თუ თქვენ ამას ვერ ახერხებთ დამოუკიდებლად, მოგვმართეთ ჩვენ დასახმარებლად.
 • შესწორების უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება შეასწოროთ ინფორმაცია თქვენზე, თუ ის არაზუსტი ან არასაკმარისია.
 • უარის თქმის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება უარი განაცხადოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების ჩვენს მიერ დამუშავებაზე.
 • შეზღუდვის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება, რომ ჩვენ შევამციროთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება.
 • უფლება მონაცემთა გადატანაზე. თქვენ გაქვთ ჩვენ განკარგულებაში მყოფი ინფორმაციის ასლის მიღების უფლება, სტრუქტურიზებულ და კომპიუტერში შესაყვან მდგომარეობაში და ფართოდ გამოყენებად ფორმატში.
 • თანხმობის უკან გაწვევის უფლება. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს გაიწვიოთ უკან თქვენი თანხმობა Chess.com, LLC -ის მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემხვედრმა შეტყობინებამ შეიძლება გამოიწვიოს სასამართლო დავა ავტორობის დასადგენად თქვენსა და საჩივრის შემომტან მხარეს შორის. გაითვალისწინეთ, რომ ცრუ ან არაკეთილსინდისიერმა ჩვენებებმა გარჩევის პროცესში შეიძლება გამოიწვიოს ნეგატიური სამართლებრივი შედეგები თქვენს ქვეყანაში.

თქვენ გაქვთ უფლება გაასაჩივროთ მონაცემთა დაცვის სამმართველოში ჩვენს მიერ თქვენი პერსონალურ მონაცემთა შეგროვება და გამოყენება. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ მიმართეთ ადგილობრივ მონაცემთა დაცვის მმართველობას ევროპულ ეკონომიკურ ზონაში (EEA).

მომსახურების მომწოდებლები

ჩვენ შეგვიძლია დავიქირავოთ გარე კომპანიები და ფიზიკური პირები ("მომსახურების მომწოდებლები"), იმისათვის რომ მოგაწოდოთ სერვისი ჩვენი სახელით, შევასრულოთ სამუშაოები, დაკავშირებული სერვისთან, ან ჩვენი დახმარება იმის შესასწავლად, თუ როგორ გამოიყენება ჩვენი სერვისი.

ეს მესამე მხარის კომპანიები მიიღებენ წვდომას თქვენ პერსონალურ მონაცემებზე მხოლოდ ჩვენი სახელით ამოცანების შესასრულებლად და იღებენ ვალდებულებას არ გაახმოვანონ და არ გამოიყენონ ისინი რაიმე სხვა მიზნებისათვის.

ანალიტიკა

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ გარეშე მომსახურების მომწოდებლები იმისათვის, რომ შევისწავლოთ და გავაანალიზოთ ჩვენი სერვისის მოხმარება.

Google Analytics და Amplitude

Google Analytics და Amplitude - ანალიტიკური სამსახურებია, რომლებიც ამოწმებენ და არეგისტრირებენ საიტის ტრაფიკს. მათ ესაჭიროებათ შეგროვილი მონაცემები, რათა თვალი ადევნონ და აკონტროლონ ჩვენი სერვისით სარგებლობა. Google Analytics-ს შეუძლია გამოიყენოს ეს მონაცემები Google-ს სხვა სერვისებთან ერთად. Google-ს შეუძლია გამოიყენოს შეგროვილი მონაცემები, რათა განსაზღვროს მომხმარებლის ინტერესი და შესთავაზოს საჭირო განცხადებები თავისი სარეკლამო ქსელიდან.

რეკლამა

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ გარეშე მომსახურების მომწოდებლები, რომლებიც გაჩვენებენ თქვენ რეკლამას, რომელიც გვეხმარება ჩვენ მოგაწოდოთ სერვისი.

Google AdSense DoubleClick ქუქები

Google, გარე მწარმოებლის ხარისხში, იყენებს ქუქებს იმისათვის რომ შეთავაზოს განცხადებები ჩვენ სერვისზე. Google იყენებს DoubleClick ქუქებს რათა მას და მის პარტნიორებს შეეძლოთ შეთავაზონ ჩვენს მომხმარებლებს რეკლამა იმის საფუძველზე, თუ რა აინტერესებთ მათ ჩვენ სერვისზე და სხვა საიტებზე მსოფლიო ქსელში.

შეგიძლიათ უარი თქვათ DoubleClick ქუქების გამოყენებაზე თქვენი მოთხოვნების და ინტერესების შესაბამის რეკლამისათვის, Google Ads პარამეტრების გვერდზე გადასვლით: http://www.google.com/ads/preferences.

გადახდა

ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ ფასიანი პროდუქტები და/ან მომსახურება სერვისის ჩარჩოებში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ გადასახადების გადასამუშავებლად გარეშე კომპანიების (მაგ. საგადასახადო სისიტემების) მომსახურებას.

ჩვენ არ ვაპირებთ შევინახოთ ან შევაგროვოთ მონაცემები თქვენი საგადასახადო ბარათის შესახებ. ეს ინფორმაცია გადაეცემა პირდაპირ საგადასახადო სისტემებს, რომლებიც იყენებენ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მათივე საკუთარი კონფიდენციალური პოლიტიკის შესაბამისად. საგადასახადო სისტემები მიჰყვებიან სტანდარტებს, დადგენილი PCI-DSS, საგადასახადო ბარათების ინდუსტრიის უსაფრთხოების სტანდარტების საბჭოს მიერ, რომელიც აერთიანებს ისეთ კომპანიებს, როგორებიცაა Visa, Mastercard, American Express და Discover. PCI-DSS მოთხოვნები ეხმარებიან უზრუნველყონ საგადასახადო ინფორმაციის უსაფრთხო გადამუშავება.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ გზავნილების შემდეგ გადამამუშევლებთან:

გადახდა Apple Store აპლიკაციაში

ამ კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეგიძლიათ იხილოთ ამ მისამართზე - https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

გადახდები Google Play აპიკაციაში

ამ კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეგიძლიათ იხილოთ ამ მისამართზე - https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

ამ კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეგიძლიათ იხილოთ ამ მისამართზე - https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

ამ კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეგიძლიათ იხილოთ ამ მისამართზე - https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

ჩვენ სერვისზე შეიძლება განთავსდეს ბმულები სხვა საიტებზე, რომლებსაც ჩვენ არ ვმართავთ. გარეშე საიტზე ბმულზე დაწკაპუნებით, თქვენ გადამისამართებული იქნებით პირდაპირ ბმულით. ჩვენ დაბეჯითებით რეკომენდაციას გაძლევთ შეისწავლოთ ყოველი მონახულებული საიტის კონფიდეციალურობის წესები.

ჩვენ არ ვაკონტროლებთ და არ ვაგებთ პასუხს შინაარსისათვის, კონფინდენციალური პოლიტიკის და პრაქტიკაზე ნებისმიერი გარეშე საიტების ან სამსახურისა.

ბავშვის პირადი ცხოვრების დაცვა

Chess.com არ სთავაზობს ჩვენი სერვისის გამოყენებას 18 წელზე უმცროს პირებს ("ბავშვებს").

ჩვენ არ ვაწარმოებთ ინფორმაციის შეგროვებას პირებზე 18 წლის ქვემოთ, პირადობის დასადგენად. თუ თქვენ ხართ მშობელი ან მეურვე, და თქვენთვის ცნობილია, რომ თქვენმა ბავშვებმა შეგვატყობინეს ჩვენ საკუთარი პირადი მონაცემები, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ. თუ ჩვენთვის ცნობილი გახდება, რომ მივიღეთ ბავშვების პერსონალური მონაცემები მშობლების დადასტურებული თანხმობის გარეშე, ჩვენ მოვხსნით ამ მონაცემებს საკუთარი სერვერებიდან.

ცვლილებები კონფიდენციაულურობის პოლიტიკაში

ჩვენ შეგვიძლია დროდადრო შევიტანოთ ცვლილებები ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. ჩვენ შეგატყობინებთ თქვენ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, კონფიდენციალურობის ახალი პოლიტიკის განთავსებით ამ გვერდზე.

ჩვენ შეგატყობინებთ ფოსტით და/ან შეტყობინებით ჩვენი სერვისის გამოსაჩენ ადგილზე ყველა ცვლილების შესახებ მანამდე, სანამ ისინი შევლენ ძალაში, და შევცვლით ძალაში შესვლის თარიღს მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის სათაურში.

გირჩევთ პერიოდულად გადაიკითხოთ კონფიდენციაულურობის პოლიტიკა, რომ გაეცნოთ ცვლილებებს. ცვლილებები, შეტანილი პოლიტიკაში, შედიან ძალაში ამ გვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან.

დაგვიკავშირდით ჩვენ

თუ გაგაჩნიათ კითხვები ამ კონფიდენციაულურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ მოგვწერეთ ამ მისამართზე: support@chess.com.