Kā spēlēt šahu: noteikumi un pamati

Nekad nav par vēlu iemācīties spēlēt šahu - populārāko spēli spēli pasaulē! Iemācīties šaha noteikumus ir viegli:

1. solis. Kā uzstādīt šaha galdiņu

At the beginning of the game the chessboard is laid out so that each player has the white (or light) color square in the bottom right-hand side. The chess pieces are then arranged the same way each time. The second row (or rank) is filled with pawns. The rooks go in the corners, then the knights next to them, followed by the bishops, and finally the queen, who always goes on her own matching color (white queen on white, black queen on black), and the king on the remaining square.

Kā uzstādīt šaha galdiņu

2. solis. Kā pārvietojas šaha figūras

Katrs no 6 dažādajiem figūru veidiem pārvietojas atšķirīgi. Figūras nevar pārvietoties cauri citām figūrām ( tomēr zirgs var pārlēkt citām figūrām), un nekad nevar pārvietoties uz lauciņu, uz kura jau atrodas viena no šī spēlētāja figūrām. Tomēr tās var tikt pārvietotas uz lauciņu, ieņemot pretinieka figūras vietu, nokaujot šo figūru. Figūras parasti tiek pārvietotas uz pozīcijām, kur tās var nokaut citas figūras ( ieņemot to vietas uz galdiņa), vai aizstāvēt savas figūras, ja tās tiek nokautas, vai pozīcijā, lai kontrolētu svarīgus spēles lauciņus.

Kā šahā pārvietojas Karalis

Karalis ir svarīgākā figūra, tomēr viena no vājākajām. Karalis var veikt kustību tikai pa vienu lauciņu jebkurā virzienā - uz augšu, uz leju, uz sāniem un pa diagonāli. Karalis nekad nedrīkst pārvietoties tā, lai nostādītu sevi šaha pozīcijā (tā, ka tas tiek apdraudēts). Kad karalim uzbrūk cita figūra, tas tiek saukts par "šahu".

Kā šahā pārvietot karali

Kā šahā pārvietojas Dāma

Dāma ir pati spēcīgākā figūra. Tā var kustēties jebkurā taisnā virzienā - uz priekšu, atpakaļ, uz sāniem, vai pa diagonāli - cik tālu vien iespējams nešķērsojot lauciņu, uz kura atrodas kāda cita šīs pašas krāsas figūra. Tāpat kā visām pārējām figūrām, arī dāmai gājiens beidzas, ja tā nokauj kādu pretinieka figūru. Pievērsiet uzmanību tam, kā baltā dāma nokauj melno dāmu un piespiež pārvietoties melno karali.

Kā šahā pārvietot dāmu

Kā šahā pārvietojas Tornis

Tornis var pārvietoties, cik tālu vien vēlas, bet tikai uz priekšu, atpakaļ, vai uz sāniem. Torņi ir sevišķi spēcīgas figūras, kad aizsargā viena otru un darbojas kopā!

Kā šahā pārvietot torni

Kā šahā pārvietojas Laidnis

Laidnis var pārvietoties, cik tālu vien vēlas, bet tikai pa diagonālēm. Katrs laidnis spēli sāk uz vienas krāsas lauciņa (gaišas, vai tumšas) un vienmēr paliek tikai uz šīs krāsas lauciņiem. Laidņi labi sadarbojas savā starpā, jo piesedz viens otra vājās vietas.

Kā šahā pārvietot laidni

Kā šahā pārvietojas Zirgs

Zirgi pārvietojas ļoti atšķirīgi no citām figūrām - pārvietojoties divus lauciņus vienā virzienā un tad vēl vienu, 90 grādu leņķī, veidojot "L" veida formu. Zirgi arī ir vienīgās figūras, kas spēj pārvietoties pāri citām figūrām.

Kā šahā pārvietot zirgu

Kā šahā pārvietojas Bandinieks

Bandinieki ir neparastas figūras, jo tie pārvietojas un kauj atšķirīgos veidos: tie pārvietojas tikai uz priekšu, bet kauj pa diagonāli. Bandinieki pārvietojas uz priekšu tikai par vienu lauciņu, izņemot savu pirmo gājienu, kad tie var pārvietoties uz priekšu par diviem lauciņiem. Bandinieki var kaut uz priekšu pa diagonāli viena lauciņa attālumā. Tie nekad nepārvietojas un nekauj atmuguriski. Ja tieši bandinieka priekšā atrodas cita figūriņa, bandinieks nevar pārvietoties garām šai figūrai, vai to nokaut.

Kā šahā pārvietot bandinieku

3. solis. Atklājiet īpašos šaha noteikumus

Ir daži īpaši šaha noteikum, kas sākumā var nešķist loģiski. Tie ir veidoti, lai padarītu spēli baudāmāku un interesantāku.

Kā šahā paaugstināt bandinieku

Bandiniekiem piemīt vēl viena īpaša spēja, un tā ir - ja bandinieks sasniedz galdiņa otru galu, tas var kļūt par jebkuru citu figūru (to sauc par paaugstināšanu). Bandinieku var paaugstināt par jebkuru citu figūru. Ir izplatīti maldi, ka bandinieku var paaugstināt tikai par figūru, kas jau tikusi nokauta. Tā NAV tiesa. Bandinieks parasti tiek paaugstināts par dāmu. Bandinieki ir vienīgās figūras, kas var tikt paaugstinātas.

Kā paaugstināt bandinieku

Kā "iet garām" šahā

The last rule about pawns is called “en passant,” which is French for “in passing”. If a pawn moves out two squares on its first move, and by doing so lands to the side of an opponent's pawn (effectively jumping past the other pawn's ability to capture it), that other pawn has the option of capturing the first pawn as it passes by. This special move must be done immediately after the first pawn has moved past, otherwise the option to capture it is no longer available. Click through the example below to better understand this odd, but important rule.

Kā izpildīt Iešanu garām

Kā šahā izpildīt rokādi

One other special chess rule is called castling. This move allows you to do two important things all in one move: get your king to safety (hopefully), and get your rook out of the corner and into the game. On a player's turn he may move his king two squares over to one side and then move the rook from that side's corner to right next to the king on the opposite side. (See the example below.) However, in order to castle, the following conditions must be met:

 • tam jābūt šī karaļa pirmajam gājienam
 • tam jābūt šī torņa pirmajam gājienam
 • lai veiktu gājienu, starp karali un torni nedrīks būt nevienas figūras
 • Iespējams karalis nav zem šaha vai arī pagājis tam garām

Ievērojiet, ka, veicot rokādi uz vienu no pusēm, karalis ir tuvāk galdiņa malai. Tā tiek saukta par "īso rokādi". Rokādes veikšana uz otru, dāmas sākuma pozīcijas, pusi, tiek saukta par "garo rokādi". Neatkarīgi no tā, uz kuru pusi rokāde tiek veikta, karalis tās laikā pārvietojas tikai par diviem lauciņiem.

Kā šahā izpildīt rokādi

4. solis. Uzziniet, kurš izdara pirmo gājienu šahā

Pirmo gājienu vienmēr izdara spēlētājs ar baltās krāsas figūrām. Tādēļ, to kurš kļūs par balto, parasti izlozē, piemēram, metot monētu, vai vienam spēlētājam minot kādas krāsas bandinieku otrs spēlētājs paslēpis plaukstā. Pēc tam, kad baltais izdarījis gājienu, tam seko melnais, tad atkal baltais, tad melnais un tā līdz spēles beigām. Iespēja izdarīt pirmo gājienu dod niecīgu priekšrocību, kas dod iespēju spēlētājam ar baltās krāsas figūrām uzreiz uzsākt uzbrukumu.

5. solis. Pārskatiet šaha uzvaras noteikumus

Ir divi veidi kā noslēgt šaha spēli: ar matu, vai ar neizšķirtu.

Kā šahā pieteikt matu

The purpose of the game is to checkmate the opponent's king. This happens when the king is put into check and cannot get out of check. There are only three ways a king can get out of check: move out of the way (though he cannot castle!), block the check with another piece, or capture the piece threatening the king. If a king cannot escape checkmate then the game is over. Customarily the king is not captured or removed from the board, the game is simply declared over.

Kā šahā pieteikt matu Example of a quick checkmate called "Fool's Mate"

Kā panākt neizšķirtu šahā

Laiku pa laikam šaha spēle beidzas nevis ar uzvarētāja noskaidrošanu, bet gan ar neizšķirtu. Ir 5 iemesli, kādēļ šaha spēle var beigties ar neizšķirtu:

 • The position reaches a stalemate where it is one player's turn to move, but his king is NOT in check and yet he does not have another legal move
 • Spēlētāji var vienkārši vienoties par neizšķirtu un beigt spēlēt
 • Uz galdiņa nepietiek figūru, lai pieteiktu matu (piemēram, karalis un laidnis pret karali)
 • Spēlētājs paziņo par neizšķirtu, ja viens un tas pats gājiens tiek atkārtots trīs reizes (neobligāti trīs reizes pēc kārtas)
 • Ir izspēlēti 50 gājieni pēc kārtas un neviens no spēlētājiem nav pakustinājis bandinieku vai nokāvis kādu kauliņu

6. solis. Izstudējiet šaha pamatstratēģijas

Ir četras vienkāršas lietas, kas būtu jāzina katram šahistam:

Aizsargājiet savu karali

Virziet savu karali uz galdiņa stūri, kur tam parasti ir drošāk. Neatlieciet rokādi. Jums parasti vajadzētu veikt rokādi cik ātri vien iespējams. Atcerieties, nav nozīmes, cik tuvu esat mata pieteikšanai savam pretiniekam, ja pirms tam mats tiks pieteikts Jūsu karalim!

Neatdodiet figūras

Vieglprātīgi nezaudējiet savas figūras! Katra figūra ir vērtīga, un Jūs nevarat uzvarēt spēli bez figūrām, ar kurām pieteikt matu. Pastāv viegla sistēma, ko izmanto lielākā daļa spēlētāju, lai sekotu līdz savu šaha figūru relatīvajai vērtībai. Cik vērtīga ir katra figūra?

 • Bandinieka vērtība ir 1
 • Zirga vērtība ir 3
 • Laidņa vērtība ir 3
 • Torņa vērtība ir 5
 • Dāmas vērtība ir 9
 • Karalis ir bezgala vērtīgs

Spēles beigās gan šie punkti neko nenozīmē - tā vienkārši ir sistēma, ko Jūs varat izmantot, lai pieņemtu lēmumus spēles gaitā. Tā palīdz saprast, kad veikt kaušanu, apmaiņu, vai izdarīt citu gājienu.

Mācies šaha pamatstratēģijas

Kontrolējiet galdiņa centru

Jums jāmēģina kontrolēt galdiņa centru ar savām figūrām un bandiniekiem. Ja Jūs kontrolēsiet centru, Jums būs vairāk vietas savu figūru pārvietošanai, un pretiniekam būs grūtāk atrast labu lauciņu, kurā novietot savas figūras. Piemērā augstāk, baltie veic labus gājienus, lai kontrolētu centru, kamēr melnie izspēlē sliktus gājienus.

Izmantojiet visas savas figūras

Augstāk redzamajā piemērā baltajiem spēlē ir visas figūras! Jūsu figūras neko nedod, ja tās vienkārši atrodas uz pirmās rindas. Mēģiniet attīstīt figūras tā, lai tās varētu izmantot uzbrukumā karalim. Ja uzbrukumā izmantosiet vienu vai divas figūras, pret pretinieku kurš spēlē pieklājīgā līmenī, uzbrukums neizdosies.

7. solis. Trenējieties izspēlējot daudz partiju

Pati svarīgākā lieta, lai Jūs uzlabotu savas prasmes ir daudz spēlēt šahu! Nav nozīmes, vai Jūs spēlējat mājās ar draugiem, vai ģimeni, vai tiešsaistē, lai uzlabotu prasmes Jums jāspēlē daudz. Mūsdienās ir viegli atrast šaha spēli tiešsaistē! Spied šeit, lai atrastu, kur spēlēt šahu.

Kā spēlēt šaha variācijas

Kamēr daudzi cilvēki spēlē pēc standarta šaha noteikumiem, dažiem patīk spēlēt šahu ar mainītiem noteikumiem. Tās sauc par šaha variācijām. Katrai variācijai ir savi noteikumi.

Kā spēlēt Chess960

Chess960 follows all the rules of standard chess, except for the starting position of pieces on the back rank, which are placed randomly in one of 960 possible positions. Castling is done just like in standard chess, with the King and Rook landing on their normal castled squares (g1 and f1, or c1 and d1). 960 plays just like standard chess, but with more variety in the opening. Play Chess960 against the Computer.

Kā spēlēt pēc šaha turnīra noteikumiem

Daudzi turnīri seko kopīgu, līdzīgu noteikumu kopumam. Tomēr šiem noteikumiem nav obligāti jāattiecas uz spēlēm mājās, vai tiešsaistē, tomēr Jūs tik un tā varat tos izmantot treniņiem.

 • Pieskāriens-gājiens - Ja spēlētājs pieskaras kādai no savām figūrām, tam obligāti ir jāizdara kustība ar šo figūru, ja vien tai ir kāda atļauta kustība. Ja spēlētājs pieskaras pretinieka figūrai, tam obligāti jākauj šī figūra. Ja spēlētājs vēlas pieskarties figūrai, tikai, lai sakārtotu tās stāvokli uz galdiņa, tam vispirms ir jāziņo par savu nolūku, parasti, sakot "sakārtošu".
 • Pulksteņi un taimeri - Lielākajā daļā turnīru izmanto taimerus, lai regulētu laiku, kas tiek patērēts katrai spēlei, ne katram tās gājienam. Katrs spēlētājs saņem vienādu laika daudzumu, ko izmantot spēlei un spēlētājs pats izvēlas kā šo laiku izmantot. Kad spēlētājs izdara gājienu, tas pieskaras pogai, vai uzsita pa sviru, lai iedarbinātu pretinieka pulksteni. Ja spēlētājam beidzas laiks un pretinieks uz to norāda, spēlētājs, kuram laiks beidzies, ir zaudējis spēli (izņemot gadījumu, kad pretiniekam nav pietiekami daudz figūru, lai pieteiktu matu, šādā gadījumā iestājas neizšķirts).

Biežāk uzdotie šaha jautājumi (BUJ)

Kā lai uzlabo savu šaha spēli?

Knowing the rules and basic strategies is only the beginning - there is so much to learn in chess that you can never learn it all in a lifetime! To improve you need to do three things:

 1. Spēlējiet šahu bieži - Turpiniet spēlēt! Spēlējiet cik daudz vien iespējams. Jūs mācīsieties no katras savas spēles - gan uzvarētas, gan zaudētas.
 2. Study with chess lessons — If you really want to improve quickly then you should do some online chess lessons. You can find online chess lessons here.
 3. Izbaudi - Nezaudē drosmi, ja uzreiz neuzvari visās spēlēs. Visi zaudē - pat pasaules čempioni. Kamēr vien Tev tas sagādā prieku un Tu mācies no zaudētajām spēlēm, Tu vari turpināt izbaudīt šahu mūžīgi!

Kāds ir labākais pirmais gājiens šahā?

Lai gan neviens nav vienojies par labāko gājienu šahā, tomēr ir svarīgi mēģināt jau sākumā iegūt kontroli pār centru. Tā rezultātā lielākā daļa spēlētāju parasti izspēlē kādu no centrālajiem bandiniekiem (karalim, vai dāmai priekšā esošo) divus lauciņus uz priekšu ar 1. d4, vai 1. e4. Citi spēlētāji izvēlas 1. c4, vai 1. Nf3. Vairums pārējo gājienu nav tik labi. Bobijs Fišers ticēja, ka gājiens ar karaļa bandinieku 1. e4 ir vislabākais.

Kura krāsa šahā uzsāk spēli?

Spēlētājs ar baltajām figūrām vienmēr izdara pirmo gājienu.

Vai bandinieks var izdarīt gājienu atpakaļ?

Bandinieki nevar kustēties atmuguriski. Tomēr, gadījumā, kad bandinieks ir pārvietojies līdz galdiņa otram galam, Jums to ir jāpaaugstina par citu figūru (kā piemēram dāma). Tad tas pārvietojas tieši tā pat kā tā figūra un var kustēties arī atmuguriski.

Vai vienā gājienā var pārvietot vairāk kā vienu figūru?

Kad ir pienācis laiks izdarīt gājienu, vienā gājienā var pārvietot tikai vienu šaha figūru, - ar vienu izņēmumu! Kad jūs veicat rokādi, pārvietosiet gan karali gan torni vienā gājienā.

Kura šahā ir pati svarīgākā figūra?

Karalis ir vissvarīgākā šaha figūra. Ja Jūs zaudējat karali, Jūs zaudējat spēli. Taču dāma ir visspēcīgākā šaha figūra.

Kad šahs tika izgudrots?

The origins of chess are not exactly clear, though most believe it evolved from earlier chess-like games played in India almost two thousand years ago.The game of chess we know today has been around since the 15th century where it became popular in Europe.

Kāds ir šaha spēles mērķis?

Šahs ir spēle, kas tiek spēlēta starp diviem spēlētājiem, no kuriem katrs atrodas pretējā galdiņa, kas sastāv no 64 mainīgu krāsu kvadrātiem, pusēs. Katram spēlētājam ir 16 figūriņas: 1 karalis, 1 dāma, 2 torņi, 2 laidņi, 2 zirdziņi un 8 bandinieki. Spēlēs mērķis ir pieteikt matu otra spēlētāja karalim. Mats tiek pieteikts, ja karalis ir pozīcijā, kad tam pieteikts šahs un tam vairs nav iespējams izbēgt no šīs situācijas.

Esat gatavi sākt spēli? Reģistrējieties bez maksas Chess.com un sāciet baudīt spēli!

Sākt spēlēt šahu

Kas ir chess.com?