truongminhkhoa

Tao thách đấu tất cả

Mọi chỉ số elo từ 0 tới 3000