دو بازی بسیار مهم داماش

win_draw_lose
  • 727 Reads
  • 0 Comments

درود بر دوستان عزیز دو بازی بسیار مهم هست که واقعا داره مشکل ساز میشه اینجا از دوستان عزیز + 1900 و مخصوصا + 2000 واهش میشه بیان  و توی میز های اول وضع ما رو بهتر کنند یک بازی با پارتیزان که خیلی  روشون زیاد شده 

لینک

حریف 2100 داره و بازی دوم هم بنفیکا که بازم  زدن جلو از نظر ریتینگ بازم دوستان دو هزار لطفا کمک کنند میدان واسه شماست 

لینک

و در آخر دوستان +2000 مثل امید . علی راستبد و استاد م.حبیب . و سایر دوستان + 1900 که زیادن و نمیشه تک تک نام برد جوین شید لطفا  تا بتونیم ببریم نبرد سخت رو 

=

Online Now