News

Brandenburg lets Dgebuadze slip

PeterDoggers
| 0 | Chess Event Coverage
Deze week wordt er binnen de grenzen van Europa gestreden om de (jeugd)titel, en tegelijkertijd binnen die van de Europese Unie. Bij dat laatste toernooi doen GM Karel van der Weide (2446) en Daan Brandenburg (2392) mee; de eerste begon niet goed maar doet inmiddels zijn plicht, de laatste doet het lekker met twee halfjes tegen GM's (en had vandaag zelfs moeten winnen). This week there's scuffle within the borders of Europe, and at the same time within those of the European Union. In that last tournament we see GM Karel van der Weide (2446) and Daan Brandenburg (2392) among the participants; the former started badly but is now doing his duty, the latter is going smoothly with two half points against GM's (and should even have won today).

We hebben het over het toernooi om het 'Individueel Kampioenschap van de Europese Unie', deze week in Liverpool. Dit toernooi-met-de-gekke-naam wordt opgeluisterd door de deelname van GM Nigel Short, die blijkbaar weer eens zin had in een potje schaak. Hij staat na zes rondes bovenaan maar moet die plek delen met twee spelers van wie ik het kan aanraden partijen na te spelen omdat ze zo'n leuke stijl hebben: GM Sarunas Sulskis en IM Simon Williams. De laatste gaat een GM-norm scoren dit toernooi, wat ik je brom.

Maar terug naar de Nederlanders. Brandenburg en Van der Weide staan met 4 uit zes gedeeld achtste tot en met negentiende. Brandenburg had vandaag moeten winnen van de Belgische GM Dgebuadze:

Brandenburg-Dgebuadze Liverpool 2006

Wit kon hier winnen met 32.Lxg5! hxg5 (32...Tc3 33. Dh5! Dxd3 34. Dxh6+ Ph7 35. Pe8+-) 33.Dh5+ Ph7 34.Tf3!. Later kreeg Daan nog een kans maar helaas miste hij ook die, en in plaats daarvan pakte hij eeuwig schaak.

Zoals gezegd kwam Karel van der Weide langzaam op gang, ondanks zijn overwinning in de eerste ronde. Misschien komt het door zijn nederlaag tegen Short in de tweede ronde: wit krijgt een ge?ɬØsoleerde pion op e4, verliest deze na een zet of twintig en geeft snel daarna op. Buitengewoon standaard, buitengewoon frustrerend. Halfjes tegen een 2120 en een 2225 waren het gevolg in de daarop volgende ronden, maar daarna werden gewoon weer twee punten gepakt zoals het hoort. Hoewel, vandaag...?

Van der Weide-White Liverpool 2006

Wit heeft niet heel veel bereikt maar zwart maakt hier een grote positionele fout met 28...Lxe5? waar 28...Dc8 remise lijkt af te dwingen: 29.Txa6 Db8 30.Te6 (30.Pg6 Pxg6 31.Dxb8 Txb8 32.Txg6 Txb2 is niet beter) 30...Dc8=.

Hup Karel!

>> speel hier de partijen met analyses na

En vergeet niet de leuk geschreven rondeverslagen van FM Steve Giddins te lezen!

We're talking about the 'European Union Individual Chess Championships', this week being held in Liverpool. Nigel Short himself adds lustre to the tournament-with-the-funny-name; he seems to have fancied another game of chess. Short leads after six rounds but has to accept two equals, both of which are known for their attractive playing style: GM Sarunas Sulskis and IM Simon Williams. The latter will score a GM norm - I tell ya.

Back to the Dutchies. Brandenburg and Van der Weide have four points and are shared eighth-nineteenth. Brandenburg came close to beating Belgium GM Dgebuadze but missed the knockout twice.

Brandenburg-Dgebuadze Liverpool 2006

White can win here with 32.Bxg5! hxg5 (32...Rc3 33. Qh5! Qxd3 34. Qxh6+ Nh7 35. Ne8+-) 33.Qh5+ Nh7 34.Rf3!. Later Daan got another chance but alas, missed that one too, and opted for a perpetual instead.

As I said, Karel van der Weide had a slow start, despite of his win in the first round. Perhaps it was because of his loss against Short in the second round: White gets an isolated e-pawn, about twenty moves later he loses it and resigns shortly. Extremely standard, extremely frustrating. Draws against a 2120 and a 2225 were the result in the next two rounds, but fortunately after that Karel collected two points like he should. Well, today...?

Van der Weide-White Liverpool 2006

White hasn't achieved much but Black makes a terrible positional mistake with 28...Bxe5? where 28...Qc8 seems to force a draw: 29.Rxa6 Qb8 30.Re6 (30.Ng6 Nxg6 31.Qxb8 Rxb8 32.Rxg6 Rxb2 is not an improvement) 30...Qc8=.

Go Karel!

>> replay these games with annotations

And don't forget to read the well-written round reports by FM Steve Giddins!
More from PeterDoggers
Gender Bias Research Shows Parents, Mentors Shortchange Girls’ Chess Potential

Gender Bias Research Shows Parents, Mentors Shortchange Girls’ Chess Potential

Nepomniachtchi Repeats Levitov Chess Week Victory

Nepomniachtchi Repeats Levitov Chess Week Victory