Gebruikersvoorwaarden

De volgende tekst is slechts een informatieve vertaling. De enige rechtsgeldige versie is beschikbaar in het Engels.

Ingangsdatum: May 25, 2018

Simpel gezegd: respecteer anderen, houd u aan de regels en heb plezier!

Chess.com verleent zijn dienst aan u onder de volgende voorwaarden en bepalingen (de "Servicevoorwaarden").

DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST AANVAARDT U ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID EN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARBORGT U AAN ONS DAT U 18 JAAR OF OUDER BENT EN WETTELIJK BEVOEGD OM AKKOORD TE GAAN MET DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID EN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, OF DAT U DE OUDER OF GEMACHTIGDE VOOGD BENT VAN IEMAND JONGER DAN 18 JAAR VOOR WIE U EEN ACCOUNT HEEFT GEMAAKT. ALS U HET PRIVACYBELEID EN DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, DAN BENT U NIET GERECHTIGD OM DE DIENST TE GEBRUIKEN.

DEZE SERVICEVOORWAARDEN ZIJN INCLUSIEF (1) EEN ARBITRAGEBEPALING; (2) EEN AFSTANDSVERKLARING VAN RECHTEN OM TEGEN ONS EEN CLASS ACTION-RECHTSZAAK TE BEGINNEN; EN (3) AFSTAND DOOR U VAN ALLE CLAIMS VOOR SCHADE TEGEN ONS DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DOOR DE DIENST TE GEBRUIKEN GAAT U HIERBIJ AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN.

Diensten

Chess.com biedt een verzameling van inhoud, hulpmiddelen, tools en technologieën waarmee gebruikers kunnen genieten van schaken en de omringende cultuur (de "Dienst"). U accepteert dat de Dienst mogelijk advertenties bevat. Chess.com behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Dienst (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent. U gaat ermee akkoord dat Chess.com niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

Registratie

Om de Dienst te mogen gebruiken, stemt u erin toe om: (a) juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd in de vereiste velden op het registratieformulier van de Dienst en in de optionele velden als u dat wenst; en (b) uw gegevens te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u enige informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als Chess.com gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de door u verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, dan heeft Chess.com het recht om uw account te schorsen of op te heffen en om u nu en in de toekomst alle gebruik van de Dienst te ontzeggen.

Minderjarigen en Kinderen

Chess.com vindt de veiligheid en privacy van alle gebruikers belangrijk, met name kinderen. Om deze reden moeten ouders of verzorgers van kinderen jonger dan 13 jaar die hun kinderen toegang willen geven tot de Dienst, een account aanmaken dat wordt bijgehouden door een wettelijke voogd van minstens 18 jaar oud, en het gebruik door het kind bewaken. Door een kind toegang te geven tot uw account geeft u uw kind ook toestemming om toegang te krijgen tot alle onderdelen van de Dienst. Houd er a.u.b. rekening mee dat de Dienst is ontworpen om een breed publiek aan te spreken. Dienovereenkomstig is het uw verantwoordelijkheid als wettelijke voogd om te bepalen of een van de onderdelen van de Dienst en/of de inhoud ervan geschikt is voor uw kind.

Ledenaccounts

While many portions of the Service do not require registration, you may register as a user of Chess.com to enjoy greater access or privileges. If you choose to register you will receive a username and password upon completing the Service's registration process. You are responsible for maintaining the confidentiality of the password and account and are fully responsible for all activities that occur under your password or account. You agree to (a) immediately notify Chess.com of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security, and (b) ensure that you exit from your account at the end of each session. Chess.com cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to protect your account.

U erkent, stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat Chess.com toegang heeft tot uw accountgegevens en inhoud en deze kan bewaren en vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is, of in goed vertrouwen dat een dergelijke toegangsbescherming of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan wettelijke procedures; (b) deze Servicevoorwaarden te handhaven; (c) te reageren op beweringen dat enige inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) in strijd is met de wet of de rechten van derden; (d) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (e) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Chess.com, haar gebruikers en het publiek te beschermen.

Account Beperkingen

You acknowledge that Chess.com may establish general practices and limits concerning use of the Service, including without limitation the maximum number of days that email messages, message board postings or other uploaded Content will be retained by the Service, the maximum number of email messages that may be sent from or received by an account on the Service, the maximum size of any email message that may be sent from or received by an account on the Service, the maximum disk space that will be allotted on Chess.com's servers on your behalf, and the maximum number of times (and the maximum duration for which) you may access the Service in a given period of time. You agree that Chess.com has no responsibility or liability for the deletion or failure to store any messages and other communications or other Content maintained or transmitted by the Service. You acknowledge that Chess.com reserves the right to log off accounts that are inactive for an extended period of time. You further acknowledge that Chess.com reserves the right to modify these general practices and limits from time to time.

Beëindiging

U gaat ermee akkoord dat Chess.com, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving, uw Chess.com-account, elk geassocieerd e-mailadres en toegang tot de Dienst onmiddellijk kan beëindigen. Chess.com kan beëindigen op elk moment en met onmiddellijke ingang, naar eigen goeddunken van Chess.com, inclusief maar niet beperkt tot het verzuim van het Lid om zich te houden aan deze bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst. Reden van een dergelijke beëindiging kan zijn, maar is niet beperkt tot, (a) overtredingen of schendingen van deze Servicevoorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstellingen, (c) een verzoek van u (zelf gestarte account opheffingen), (d) beëindiging of materiële wijziging van de Dienst (of een deel daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingskwesties of problemen, (f) lange periodes van inactiviteit, (g) betrokkenheid door u in frauduleuze of illegale activiteiten en/of (h) niet-betaling van enige kosten die u in verband met de Diensten verschuldigd bent. Beëindiging van uw Chess.com-account omvat (a) verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de Dienst, (b) verwijdering van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie, bestanden en inhoud geassocieerd met of in uw account (of een deel daarvan), en (c) het blokkeren van verder gebruik van de Dienst. Verder gaat u ermee akkoord dat alle opzeggingen naar goeddunken van Chess.com worden gedaan en dat Chess.com niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw account, een gekoppeld e-mailadres of toegang tot de Dienst.

Gedrag van Leden

U stemt ermee in de service niet te gebruiken voor:

 • upload, post, email, transmit or otherwise make available any Content that is unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, defamatory, vulgar, obscene, sexually explicit, pornographic, libelous, invasive of another's privacy, hateful, or racially, ethnically or otherwise objectionable;
 • post any comments, text, messages, or links in the forums or any public comments that contain any advertisements of any kind, including religious, political, or recruiting messages for Chess.com groups, clubs, blogs, or any other content on or off of Chess.com;
 • post any comments, text, messages, or links in the forums or any public comments that is off topic or irrelevant to the purpose and content of the original content, game, article, blog, or forum topic;
 • threaten violence against anyone else or advocate harming yourself;
 • "stalken" of anderszins iemand lastigvallen;
 • impersonate any person or entity, including, but not limited to, a Chess.com representative, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity;
 • forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any Content transmitted through the Service;
 • upload, post, email, transmit or otherwise make available any Content that you do not have a right to make available under any law or under contractual or fiduciary relationships;
 • upload, post, email, transmit or otherwise make available any Content that includes the personal information of anyone else without their permission or that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright, rights of publicity or other proprietary rights of any party;
 • upload, post, email, transmit or otherwise make available any unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, "junk mail," "spam," "chain letters," "pyramid schemes," or any other form of solicitation, except in those areas that are designated for such purpose;
 • upload, post, email, transmit or otherwise make available any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment;
 • disrupt the normal flow of dialogue or otherwise act in a manner that negatively affects other users' ability to engage in real time exchanges;
 • interfere with or disrupt the Service or servers or networks connected to the Service, or disobey any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the Service;
 • access, tamper with, or use non-public areas of the Service, Chess.com's computer systems, or the technical delivery systems of Chess.com’s providers;
 • probe, scan, or test the vulnerability of any system or network or breach or circumvent any security or authentication measures;
 • use any robot, spider, site search/retrieval application, or other manual or automatic device or process to retrieve, index, “data mine,” or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Service or its contents;
 • intentionally or unintentionally violate any applicable local, state, national or international law, and any regulations having the force of law; and/or
 • collect or store personal data about other users in connection with the prohibited conduct and activities set forth in the paragraphs above.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, trade, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of the Service (including your Chess.com username), use of the Service, or access to the Service. You agree that your Chess.com account is non-transferable.

Inhoud

U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video's, berichten, tags of ander materiaal ("Inhoud"), zowel openbaar gepost of privé verzonden, alleen de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Chess.com, volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u via de Dienst uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt. Chess.com heeft geen controle over de inhoud die via de Dienst wordt geplaatst en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de Dienst onbedoeld kunt worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. In geen geval zal Chess.com op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud geplaatst, per e-mail verzonden, uitgezonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst.

U erkent dat Chess.com al dan niet van tevoren inhoud kan screenen, maar dat Chess.com en zijn vertegenwoordigers het recht hebben (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken enige inhoud die beschikbaar is via de Dienst van tevoren te screenen, te weigeren of te verplaatsen. Zonder het voorgaande te beperken, hebben Chess.com en zijn vertegenwoordigers het recht om enige inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Servicevoorwaarden of die anderszins aanstootgevend is. Chess.com kan om welke reden dan ook inhoud op de Dienst verwijderen en kan gebruikers op elk moment schorsen of beëindigen of gebruikersnamen terugeisen zonder aansprakelijkheid jegens u. We behouden ons ook het recht voor om informatie te bekijken, te lezen, te bewaren en vrij te geven, zoals wij redelijkerwijs nodig achten om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, (ii) de Servicevoorwaarden toe te passen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan, (iii) fraude, beveiliging of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) te reageren op verzoeken om gebruikersondersteuning, of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van Chess.com, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.

U begrijpt dat de Dienst en de software die deel uitmaakt van de Dienst beveiligingscomponenten kunnen bevatten die toelaten dat digitaal materiaal wordt beschermd, en dat het gebruik van deze materialen is onderworpen aan gebruiksregels die zijn opgesteld door Chess.com en/of inhoudsproviders die inhoud leveren aan de Dienst. U mag niet proberen om de gebruiksregels die zijn ingesloten in de Dienst te negeren of te omzeilen. Elke ongeoorloofde reproductie, publicatie, verdere distributie of publieke tentoonstelling van de materialen die op de Dienst worden aangeboden, geheel of gedeeltelijk, is ten strengste verboden.

Chess.com claimt geen eigendom van de inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opneming op de Dienst. Echter, met betrekking tot inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op openbaar toegankelijke gebieden van de Dienst, verleent u Chess.com de volgende wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, niet-exclusieve licentie, met recht van sublicentie, om enige inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op openbaar toegankelijke gebieden van de Dienst te gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, uit te zenden, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk te tonen en zulke inhoud op te nemen in andere werken in enig nu bekend of later ontwikkeld formaat of medium.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Chess.com en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, medewerkers, partners en licentiegevers te vrijwaren van enige claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door enige derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit de inhoud die u indient, plaatst, uitzendt of anderszins beschikbaar stelt via de service, uw gebruik van de service, uw verbinding met de service, uw schending van de Servicevoorwaarden of uw schending van enige rechten van een ander.

Omgang met Adverteerders

Uw correspondentie of zakelijke contacten met, of deelname aan promoties van adverteerders die op of via de Dienst worden gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en enige andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders. U stemt ermee in dat Chess.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op de Dienst.

Links

De dienst kan, of derde partijen kunnen, links naar andere World Wide Web sites of hulpbronnen leveren. Omdat Chess.com geen controle over dergelijke sites en hulpbronnen heeft, erkent en aanvaardt u dat Chess.com niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of hulpbronnen, en geen uitspraken doet over en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of hulpbronnen. Verder erkent u en stemt u ermee in dat Chess.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies, veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of hulpbron.

Eigendomsrechten

Alle rechten, titel en belangen in en op de Dienst, met inbegrip van de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Chess.com en haar licentiegevers. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en alle andere eigendomsaanduidingen van Chess.com hierin gebruikt zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Chess.com. Andere product- en bedrijfsnamen die worden vermeld op de Dienst kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Chess.com behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze Servicevoorwaarden.

Chess.com verleent u een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht en licentie om de objectcode van de Software op één enkele computer te gebruiken; op voorwaarde dat u niet (en niet toestaat dat een derde partij) kopieert, wijzigt, een afgeleid werk maakt, reverse-engineert, reverse assembleert of anderszins probeert om enige broncode te ontdekken, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven, een zekerheidstelling toe te kennen of anderszins enig recht in de Software over te dragen. U stemt ermee in om de Software op geen enkele manier en in geen enkele vorm te wijzigen, en ook geen aangepaste versies van de Software te gebruiken, inclusief (zonder beperking) voor het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Dienst. U stemt ermee in om de Dienst op geen enkele andere manier te gebruiken dan via de interface die wordt aangeboden door Chess.com voor gebruik bij de toegang tot de Dienst.

Trademark Information

Alle CHESS.COM handelsmerken en dienstmerken en andere Chess.com logo's en namen van producten en diensten zijn handelsmerken van Chess.com, LLC. Zonder voorafgaande toestemming van Chess.com stemt u ermee in om deze handelsmerken niet op enige manier weer te geven of te gebruiken.

Copyright Beleid

Chess.com respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat gebruikers van de Dienst hetzelfde doen. Chess.com voldoet aan de federale Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), waarvan de tekst te vinden is op de U.S. Copyright Office-website op http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. We zullen reageren op kennisgevingen van vermeende auteursrechtschendingen die voldoen aan de DMCA en andere toepasselijke wetgeving en die correct aan ons zijn verstrekt. Als u van mening bent dat enige inhoud is gekopieerd of gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef ons dan de volgende informatie:

 • a physical or electronic signature of the copyright owner or a person authorized to act on their behalf;
 • identification of the copyrighted work claimed to have been infringed;
 • identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity, and information reasonably sufficient to permit us to locate the material (such as a url);
 • your contact information, including your address, telephone number, and an email address;
 • a written statement by you that you have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and
 • a statement that the information in the notification is accurate, and, under penalty of perjury, that you are authorized to act on behalf of the copyright owner.

Als u denkt dat uw verwijderde Inhoud feitelijk geen regels overtreedt of dat u de bevoegdheid heeft om deze Inhoud te publiceren, stuur ons dan a.u.b. een tegenvordering met de volgende informatie:

 • a physical or electronic signature of the copyright owner or a person authorized to act on their behalf;
 • your physical or electronic signature (with your full legal name);
 • identification of the Content that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the content appeared before it was removed or disabled;
 • a statement that you have a good faith belief, under penalty of perjury, that the Content was removed or disabled as a result of mistake or a misidentification of the Content; and
 • your name, address, telephone number, and email address, and a statement that you will accept service of process from the person who provided the original notification of the alleged infringement.

Als we een tegenvordering ontvangen, kunnen we een kopie van de tegenvordering sturen naar de persoon die beweert dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht, en die persoon op de hoogte stellen dat we de verwijderde inhoud kunnen terugplaatsen. Tenzij de oorspronkelijke persoon die beweert dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht een gerechtelijk bevel vraagt tegen de Inhoud-aanbieder, lid of gebruiker, kan de verwijderde Inhoud binnen tien tot veertien of meer werkdagen na ontvangst van de tegenvordering worden teruggeplaatst door Chess.com, uitsluitend op beslissing van Chess.com.

Please understand that filing a counter-notification may lead to legal proceedings between you and the complaining party to determine ownership. Be aware that there may be adverse legal consequences in your country if you make a false or bad faith allegation by using this process.

We behouden ons het recht voor Inhoud te verwijderen waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken. In gepaste omstandigheden kan Chess.com ook het account van een gebruiker beëindigen als de gebruiker vastbesloten is om herhaald inbreuk te maken. Onze aangewezen auteursrechtagent voor kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht op de Dienst is:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Internationaal Gebruik

This Service is provided by Chess.com from its offices in the United States of America. Chess.com makes no representation that the Service is appropriate or available in other locations. Those who choose to access the Service from other locations do so on their own initiative and are responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable. You represent and warrant that you are not located in a country that is subject to a U.S. government embargo or that has been designated by the U.S. government as a "terrorist supporting" country, and you are not listed on any U.S. government list of prohibited or restricted parties.

AFWIJZING VAN GARANTIES

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:

 • UW GEBRUIK VAN DE DIENST IS OP UW EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT GELEVERD OP "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. ZONDER HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, WIJST CHESS.COM UITDRUKKELIJK ALLE EN ENIGE GARANTIES VAN DE HAND, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE CHESS.COM-WEBSITE EN DE DIENST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 • CHESS.COM EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT (i) DE DIENST AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (ii) DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (iv) DE KWALITEIT VAN OM HET EVEN WELKE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE DIENST AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN; EN (v) OM HET EVEN WELKE FOUTEN IN DE SOFTWARE, GEBRUIKT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SOFTWARE OF DEZE AAN TE BIEDEN, ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
 • ENIG MATERIAAL GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST IS TOEGANKELIJK OP UW EIGEN BEOORDELING EN RISICO, EN ALLEEN U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.
 • GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN CHESS.COM OF VIA OF VAN DE DIENST, ZAL LEIDEN TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE SERVICEVOORWAARDEN IS VERMELD.
 • BIJ EEN KLEIN PERCENTAGE VAN DE GEBRUIKERS KUNNEN EPILEPTISCHE AANVALLEN OPTREDEN BIJ BLOOTSTELLING AAN BEPAALDE LICHTPATRONEN OF ACHTERGRONDEN OP EEN COMPUTERSCHERM OF TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENST. BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN EERDER ONOPGEMERKTE EPILEPTISCHE SYMPTOMEN VEROORZAKEN, ZELFS BIJ GEBRUIKERS ZONDER GESCHIEDENIS VAN VOORAFGAANDE AANVALLEN OF EPILEPSIE. ALS U, OF IEMAND IN UW FAMILIE, EEN EPILEPTISCHE AANDOENING HEEFT, RAADPLEEG DAN UW ARTS VOORDAT U DE DIENST GEBRUIKT. STOP ONMIDDELLIJK MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN RAADPLEEG UW ARTS ALS U EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN ONDERVINDT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENST: DUIZELIGHEID, VERANDERDE VISIE, ZENUWTREKKIINGEN VAN OOG OF SPIEREN, VERLIES VAN BEWUSTZIJN, DESORIËNTATIE, ENIGE ONVRIJWILLIGE BEWEGING OF STUIPTREKKINGEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT CHESS.COM EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS NIET AAN U AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE VERLOREN WINST, VERLOREN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, UITVAL VAN APPARATUUR OF VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, ZELFS INDIEN CHESS.COM OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, MET BETREKKING TOT CHESS.COM, DE DIENST OF ENIGE INHOUD DIE VERSCHIJNT OP OF GEÜPLOAD WORDT NAAR DE DIENST.

INDIEN, OM ENIGE REDEN, EEN RECHTBANK CHESS.COM AANSPRAKELIJK MAAKT VOOR SCHADEVERGOEDING NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CHESS.COM VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE OF ENIGE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE DIENST, MEER BEDRAGEN DAN HONDERD US-DOLLARS (US $ 100,00).

DE BEPERKINGEN VAN DEZE SECTIE ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, STATUUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONSUMENTENBESCHERMINGSRECHT OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN EEN HIERIN GENOEMDE REMEDIE ZIJN ESSENTIËLE DOEL NIET HEEFT BEREIKT.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Arbitrage, Controlerende Wetgeving en Jurisdictie

U gaat ermee akkoord dat als u een geschil heeft met Chess.com met betrekking tot deze Servicevoorwaarden of over toegang tot of gebruik van de Dienst, u eerst contact met ons opneemt en zult proberen het geschil informeel met ons op te lossen. Als we het geschil niet informeel kunnen oplossen, stemmen we er ieder mee in om elke claim, geschil of controverse (met uitzondering van aanspraken op gerechtelijke of andere billijke hulp) die voortkomt uit of in verband staat met deze Voorwaarden op te lossen door bindende arbitrage door de American Arbitration Association ("AAA") volgens de commerciële arbitrageregels en aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen die dan gelden voor de AAA, behalve zoals hierin bepaald. De Federal Arbitration Act ("FAA") en federaal arbitragerecht zijn van toepassing op deze Servicevoorwaarden. Tenzij u en AAA anders overeenkomen, wordt de arbitrage uitgevoerd in de provincie waar u woont. Als u van plan bent om arbitrage in te roepen, moet u eerst een schriftelijke kennisgeving sturen aan Chess.com van uw voornemen om te arbitreren ("Kennisgeving"). De kennisgeving aan Chess.com moet worden verzonden door de kennisgeving per aangetekende post van de US Postal Service te sturen naar: Chess.com, [address]. De Kennisgeving moet (i) de aard en de basis van de claim of het geschil beschrijven; en (ii) uiteenzetten wat de specifieke hulp is die wordt gevraagd. Elke partij is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele AAA-kosten voor indiening, administratie en arbitrage in overeenstemming met de AAA-regels, behalve dat Chess.com de redelijke kosten voor indiening, administratie en arbitrage betaalt als uw claim tot schadevergoeding niet hoger is dan $ 75.000 en niet lichtzinnig (zoals bepaald door de normen uiteengezet in de federale regels van burgerlijke rechtsvordering 11(b)). Elke uitspraak van de arbiter moet kosten van arbitrage, redelijke advocatenhonoraria en redelijke kosten voor deskundige en andere getuigen omvatten, en elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij een bevoegde rechtbank. Niets in dit gedeelte zal de partijen beletten om gerechtelijke stappen te nemen voor zaken in verband met gegevensbeveiliging, intellectueel eigendom of ongeoorloofde toegang tot de Dienst. ALLE CLAIMS MOETEN IN DE INDIVIDUELE CAPACITEIT VAN DE PARTIJEN WORDEN GEBRACHT, EN NIET ALS EISER OF LID VAN ENIGE GEPLANDE CLASS ACTION OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE, EN, TENZIJ WIJ ANDERS OVEREENKOMEN, MAG DE ARBITER GEEN CLAIMS VAN MEERDERE PERSONEN CONSOLIDEREN. DOOR OP DEZE VOORWAARDEN IN TE GAAN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U EN CHESS.COM IEDER AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN PROCES DOOR JURY OF VAN DEELNEMING AAN EEN CLASS ACTION.

Als het verbod op class actions en andere claims die namens derden zijn ingediend, niet handhaafbaar blijkt te zijn, dan is de gehele voorgaande tekst in dit gedeelte ongeldig.

Als om welke reden dan ook een vordering in de rechtbank wordt beslecht in plaats van door arbitrage, valt het geschil onder de wetten van de staat Californië en de FAA zonder rekening te houden met of toepassing van de conflictbepalingen van uw staat of land van verblijf, en zal alleen worden gebracht in de federale of staatsrechtbanken in Santa Clara County, Californië, Verenigde Staten. U stemt in met de jurisdictie van en het trefpunt in dergelijke rechtbanken en ziet af van elk bezwaar tegen een ongelegen forum.

Aanpassingen aan de Servicevoorwaarden

We may modify these Terms at any time, and we will update the most current version at www.chess.com. If we determine that we have made a material change, we will notify you by sending you an email to the email address you provided when registering for your account or by posting a notice through the Service. If you continue to access or use the Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised Terms of Service.

Algemene Informatie

De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Chess.com en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Chess.com met betrekking tot de Dienst. Deze Servicevoorwaarden zijn de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Chess.com en u met betrekking tot de Dienst en deze Servicevoorwaarden overstijgen en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen Chess.com en u met betrekking tot de Dienst (met uitzondering van diensten waarvoor u een afzonderlijke overeenkomst heeft met Chess.com die expliciet in aanvulling of in de plaats van deze Servicevoorwaarden is). Als enige bepaling van deze Servicevoorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van de Servicevoorwaarden onverminderd van kracht. Deze Servicevoorwaarden en de toegekende rechten en verplichtingen hieronder kunnen op geen enkele manier door u worden overgedragen, toegewezen of gedelegeerd. Chess.com kan deze Servicevoorwaarden vrij toewijzen en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten die in licentie zijn gegeven aan Chess.com hieronder, inclusief alle rechten op inhoud, zonder uw toestemming kunnen worden overgedragen aan de rechtverkrijgenden van Chess.com. Het falen van Chess.com om een ​​recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen afstand van dat recht of die bepaling in.