Privacybeleid

De volgende tekst is slechts een informatieve vertaling. De enige rechtsgeldige versie is beschikbaar in het Engels.

Ingangsdatum: May 25, 2018

Chess.com, LLC ("ons", "wij" of "onze") beheert de website chess.com en de mobiele applicatie chess.com (de "Dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens heeft gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

Definities

Dienst

Dienst betekent de chess.com website en de chess.com mobiele app die worden beheerd door Chess.com, LLC

Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens betekent gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of op basis van die en andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij uit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat (computer of mobiel apparaat).

Gegevensbeheerder

Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (ofwel alleen of samen of met andere personen) het doel bepaalt waarvoor en de manier waarop persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt. Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

Gegevensverwerkers (of serviceproviders)

Gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder. We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

Data Subject (of Gebruiker)

Data Subject is elke levende persoon die onze Dienst gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzameling en Gebruik van Informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

Typen van Verzamelde Gegevens

Persoonlijke Gegevens

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke Gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot:

 • Benodigde Informatie (chess.com gebruikersnaam en ófwel een e-mailadres ófwel een openbare Google ID ófwel een openbare Facebook ID)
 • Optionele Informatie (Voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode en andere persoonlijke trefwoorden)
 • Cookies en Gebruiksgegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of alle van deze berichten van ons door de uitschrijf-link of de instructies te volgen in de e-mail die we verzenden of door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u de Dienst opent met of via een mobiel apparaat ("Gebruiksgegevens").

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals uw computers Internet Protocol adres (oftewel IP-adres), type browser, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de dag en de tijd van uw bezoek, hoeveel tijd u spendeert op die pagina's, unieke unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Dienst gebruikt via of door middel van een mobiel apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type mobiel apparaat dat u gebruikt, het unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Tracking Cookies Gegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst bij te houden en om bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens waaronder mogelijkerwijs een anonieme unieke identiteitsaanduider. Cookies worden naar uw browser gezonden vanaf een website en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te tracken en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze Dienst niet gebruiken.

Voorbeelden van Cookies die wij gebruiken:

 • Sessie Cookies. We gebruiken Sessie Cookies om u ingelogd te houden bij onze Dienst.
 • Voorkeur Cookies. Wij gebruiken Voorkeur Cookies om uw voorkeuren en diverse instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken Beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.
 • Advertentiecookies. Advertentiecookies worden gebruikt om u van dienst te zijn met advertenties die relevant kunnen zijn voor u en uw belangen. U kunt zich afmelden voor het gebruik van deze cookies door een bezoek aan het Google advertentie en inhoud netwerk privacybeleid en http://www.privacychoice.org/companies of http://www.aboutads.info/choices. Voor meer informatie over deze gedragsgerichte reclamepraktijk of om u af te melden voor dit soort reclame, kunt u www.networkadvertising.org bezoeken.

Gebruik van Gegevens

Chess.com, LLC gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om de advertenties en de inhoud die u ziet aan te passen
 • Om onze Dienst aan te bieden en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Dienst
 • Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te vergaren zodat we onze Dienst kunnen verbeteren
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze Dienst
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en te verhelpen
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen
 • Om onderzoek uit te voeren en geaggregeerde, geanonimiseerde rapportage over onze algemene gebruikersgemeenschap voor interne en externe klanten te bieden.

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, is de juridische basis van Chess.com, LLC voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die wordt beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Chess.com, LLC kan uw persoonlijke gegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u afsluiten
 • U heeft ons daarvoor toestemming gegeven
 • Voor doeleinden van betalingsverwerking
 • Om te voldoen aan de wet

Bewaring van Gegevens

Chess.com, LLC bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels te handhaven.

Chess.com, LLC bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen gedurende een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren.

Overdracht van Gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan - en onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar de Verenigde Staten overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Chess.com, LLC zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van Gegevens

Zakelijke Transactie

Als Chess.com, LLC betrokken is bij een fusie of een aan- of verkoop kunnen uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen. We zullen dit aankondigen vóór uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen en zullen zijn onderworpen aan een ander Privacybeleid.

Openbaarmaking voor Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Chess.com, LLC worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven ten gevolge van een wettelijke verplichting of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank).

Wettelijke Vereisten

Chess.com, LLC kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of het eigendom van Chess.com, LLC te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of die van het publiek te beschermen
 • Om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van Gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar bedenk wel dat er geen enkele methode van gegevensoverdracht via het Internet, of van elektronische opslag bestaat die 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel acceptabele methodes te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen we absolute veiligheid niet garanderen.

"Do Not Track" Signalen

Wij ondersteunen geen Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is een voorkeur die u kunt instellen in uw webbrowser om websites te informeren dat u niet wilt worden getraceerd.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw Gegevensbeschermingsrechten Onder General Data Protection Regulation (GDPR)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Chess.com, LLC streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u toe te staan uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonlijke Gegevens wij van u hebben en als u wilt dat we deze verwijderen uit onze systemen, neem dan a.u.b. contact met ons op.

U kunt uw Chess.com-accountgegevens op elk gewenst moment bewerken. In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang tot, bijwerken van of verwijderen van informatie die wij over u hebben. Wanneer dit mogelijk gemaakt is, kunt u toegang krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens, deze bijwerken of verzoeken om deze te verwijderen, rechtstreeks vanuit uw account instellingen sectie. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan a.u.b. contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als die gegevens onjuist zijn of onvolledig.
 • Het recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht van beperking. U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om een kopie te krijgen van de informatie die we over u hebben, in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om uw toestemming in te trekken op enig moment waar Chess.com, LLC uw toestemming nodig had voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U heeft het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen andere bedrijven en personen ("Service Providers") inschakelen om onze Dienst te faciliteren, de Dienst namens ons te verlenen, Dienstgerelateerde diensten te verlenen of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Dienst wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben uitsluitend toegang tot uw Persoonlijke Gegevens om deze taken voor ons uit te voeren en zijn verplicht om uw gegevens geheim te houden en ze voor geen enkel ander doel te gebruiken.

Analytics

We kunnen gebruikmaken van externe Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren.

Google Analytics en Amplitude

Google Analytics en Amplitude zijn webanalyse-services die internetverkeer volgen en rapporteren. Zij gebruiken de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en erop toe te zien. Voor Google Analytics worden deze gegevens gedeeld met andere Google diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties op het eigen netwerk te sturen en te personaliseren.

Reclame

We kunnen gebruikmaken van externe Dienstverleners om u advertenties te tonen ter ondersteuning en onderhoud van onze Dienst.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google, als derde partij leverancier, gebruikt cookies om advertenties aan te bieden op onze Dienst. Het gebruik van DoubleClick cookies door Google maakt het voor haar en haar partners mogelijk om advertenties aan te bieden aan onze gebruikers gebaseerd op hun bezoek aan onze Dienst of aan andere websites op het Internet.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door de webpagina Google-advertentie-instellingen te bezoeken: http://www.google.com/ads/preferences.

Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen de Dienst. In dat geval maken we gebruik van diensten van derden voor het verwerken van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks aan onze externe betalingsverwerkers verstrekt, wiens gebruik van uw persoonlijke informatie wordt bepaald door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden die zijn ingesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen bij het veilig verwerken van betalingsinformatie.

De betaalinstrumenten waar wij mee werken zijn:

Apple Store In-App Betalingen

Hun Privacybeleid kunt u bekijken op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Google Play In-App Betalingen

Hun Privacybeleid kunt u bekijken op https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Hun Privacybeleid kunt u bekijken op https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Hun Privacybeleid kunt u bekijken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die wij niet beheren. Als u op een link van een derde partij klikt, gaat u naar de website van die derde partij. We adviseren u met klem om het Privacybeleid van iedere site die u bezoekt goed te lezen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van Kinderen

Chess.com is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar ("Kinderen") voor het gebruik van onze Dienst.

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan a.u.b. contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te publiceren.

We zullen u dit laten weten via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt, en ook de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina zijn gepubliceerd.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, stuur ons dan a.u.b. een e-mail: support@chess.com.