Siła FIGUR
www.fineartamerica.com

Siła FIGUR

ENEASZ
FM ENEASZ
|
2

Chciałem przedstawić dość obszernie przygotowany przeze mnie materiał szkoleniowy, nad którym spędziłem kilkanaście godzin. Dotyczy on analizy tylko i wyłącznie moich partii rozgrywanych na ligach polskich, czeskich oraz słowackich, a także na innych międzynarodowych turniejach szybkich oraz błyskawicznych i mistrzostwach Polski. Stąd też pewność, że te partie są unikatowe i na żadnym innym blogu czy w innej książce takich przykładów nie będzie. Materiał jest pogrupowany tak, aby ukazać nie same motywy jakie występują w szachach czy podział na debiuty, grę środkową lub końcówkę. Spojrzałem na to z zupełnie innej perspektywy i nie widziałem, że ktoś w taki sposób podszedł do tego zagadnienia, więc postanowiłem uzupełnić powstałą lukę. Każde zagadnienie dotyczy zupełnie innej figury jaka odegrała kluczową rolę w skomentowanych partiach. W poszczególnych artykułach są skomentowane moje rozgrywki wraz z uzasadnieniem dlaczego dana figura zasługuje na szczególną uwagę w każdej grze i kiedy podobne sytuacje mogą zdarzyć się w Waszej praktyce turniejowej. Poszczególne figury oraz link do artykułu je opisujące znajduje się w poniższej tabeli. Zachęcam do komentowania.

KRÓL https://www.chess.com/pl/blog/ENEASZ/sila-krola?ref_id=29932562
HETMAN https://www.chess.com/pl/blog/ENEASZ/sila-hetmana?ref_id=29932562
WIEŻA https://www.chess.com/pl/blog/ENEASZ/sila-wiez?ref_id=29932562
GONIEC https://www.chess.com/pl/blog/ENEASZ/sila-goncow?ref_id=29932562
SKOCZEK https://www.chess.com/pl/blog/ENEASZ/sila-skoczkow?ref_id=29932562
PION https://www.chess.com/pl/blog/ENEASZ/sila-pionow-1?ref_id=29932562