esvamil Chess Club Sweden

Detta är en Svensk schack klubb och alla är välkomna.

This is an Swedish chess club and all are welcome to.