Parents Love Chess Online

Thành phố Hồ Chí Minh
919
11 de abr. de 2020
0 (#36723)
0 (#35007)
1riddle1
há 11 dias
chào các cô chú
ParentsLoveChess
Giải cờ Nhanh tuần 12: Swiss, 6 ván, 15p+3s, 8h15 ngày 21/8/2021. Link giải đấu: https://www.chess.com/live#t=2531041
ParentsLoveChess
Giải cờ Chớp tuần 12: Swiss, 9 ván, 3p+2s, 20h15. Link giải đấu: https://www.chess.com/live#t=2529657
ParentsLoveChess
Giải cờ Nhanh tuần 11: Swiss, 6 ván, 15p+3s, 8h15 ngày 14/8/2021. Link giải đấu: https://www.chess.com/live#t=2526863
ParentsLoveChess
Giải cờ Chớp tuần 11: Swiss, 9 ván, 3p+2s, 20h15. Link giải đấu: https://www.chess.com/live#t=2515283
Mais