DoeLee456

profile(:

tên : gọi mếnh vanz hoặc vannie:3

tuổi : mếnh năm nay đc 0 tuổi

sở thích edit vd, lướt tóp tóp, chat vs team><

idul mếnh lè : sakura=)) có thể nói garam....

nếu xúc phạm cho mếnh xl):

mếnh hong thích rep tin nhắn^^

trừ vs huali_team(:

bài hát mếnh iu thích : Panorama,INVU

acc tiktok : annyeong_hyewonchan, hi.haewomtutorial

khá là flop

mếnh đã học kiểu j đó trong giới edit(: bassic hoi biết mỗi thía):

công nhận velo, show, soft tik khói thậy

mếnh thuộc dayy và annyeong nhoo

mếnh là blink nhaa 

mún đổi cái tên mà ko đổi đc-_-

Hi.Sakuradayy sẽ tốt hưn):

mà mọe hỏng đth r mẹ độc ác ko cho mua:>

zợ sắp cứi của Sakura =)) và Wonyoung + Hyewon vs Minju 

ck mi cấm đụng=)