Condiții de utilizare

Următorul text este doar o traducere informativă. Singura versiune validă legal este disponibilă în Engleză.

Data efectivă: March 27, 2020

Pe scurt: respectă-i pe ceilalți, respectă legea, și bucură-te!

Chess.com vă oferă serviciile sale în baza următorilor Termeni și condiții (the "Termenii serviciului").

FOLOSIND SERVICIUL, ACCEPTAȚI TOȚI TERMENII ȘI TOATE CONDIȚIILE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI ACEȘTI TERMENI AI SERVICIULUI ȘI NE GARANTAȚI CĂ AVEȚI VÂRSTA DE SAU MAI MARE DE 18 ANI ȘI SUNTEȚI APT DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL SĂ RESPECTAȚI ȘI SĂ FIȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI CU ACEȘTI TERMENI AI SERVICIULUI SAU CĂ SUNTEȚI UN PĂRINTE SAU UN TUTORE PENTRU CINEVA CU VÂRSTA SUB 18 ANI PENTRU CARE AȚI CREAT UN CONT. DACĂ NU ACCEPTAȚI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI ACEȘTI TERMENI, ATUNCI NU SUNTEȚI AUTORIZAT SĂ FOLOSIȚI SERVICIUL.

TERMENII SERVICIULUI INCLUD (1) O FURNIZARE DE ARBITRAJ; (2) RENUNȚAREA LA DREPTURILE DE A ÎNAINTA O ACȚIUNE DE CLASĂ ÎMPOTRIVA NOASTRĂ; ȘI (3) RENUNȚAREA LA TOATE REVENDICĂRILE DVS DE PAGUBE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ CARE POT APĂREA CA URMARE A FOLOSIRII DE CĂTRE DVS A SERVICIILOR. FOLOSIND SERVICIUL, SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE CONDIȚII.

Servicii

Chess.com oferă o întreagă gamă de conținut, resurse, unelte și tehnologii care permit utilizatorilor să se bucure de șah și de cultura din jurul său („serviciul”). Sunteți de acord că serviciul poate include reclame. Chess.com își rezervă dreptul în orice moment și periodic să modifice sau să suspende, temporar sau permanent, serviciul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare. Sunteți de acord că Chess.com nu poate fi răspunzător față de dvs sau de orice altă terță parte pentru orice modificare, suspendare sau discontinuitate a serviciului.

Înregistrare

Pentru a avea dreptul să folosiți serviciul, sunteți de acord să: (a) oferiți informații adevărate, precise, actuale și complete despre dvs așa cum vi se cere în câmpurile obligatorii din formularul de înregistrare la serviciul și în câmpurile opționale dacă alegeți să le completați; și (b) administrați și actualizați în timp util datele de înregistrare pentru a le păstra corecte, precise, actuale și complete. Dacă ne oferiți orice informație care este neadevărată, imprecisă, neactuală sau incompletă, sau dacă Chess.com are motive întemeiate pentru a suspecta că informația este neadevărată, imprecisă, neactuală sau incompletă, Chess.com are dreptul de a suspenda sau închide contul dvs și să refuze folosirea viitoare a serviciului parțial sau total.

Minori & copii

Chess.com este preocupat de siguranța și confidențialitatea tuturor utilizatorilor săi, în special a copiilor. Din acest motiv, părinții sau tutorii copiilor cu vârsta sub 13 ani care doresc să permită copiilor lor accesul la serviciu trebuie să creeze un cont care este administrat de un tutore legal cu vârsta minimă de 18 ani și care monitorizează activitatea copilului. Acordând acces copilului la contul dvs, de asemenea acordați copilului permisiunea de a accesa toate secțiunile serviciului. Vă rugăm să rețineți că serviciul este conceput să fie relevant unei audiențe largi. Prin urmare, ca tutore legal, este responsabilitatea dvs să determinați dacă toate secțiunile serviciului și/sau conținutul sunt adecvate pentru copilul dvs.

Conturile membrilor

În timp ce multe secțiuni ale serviciului nu necesită înregistrare, puteți să vă înregistrați ca un utilizator pe Chess.com pentru a vă bucura de mai mult acces și de mai multe privilegii. Dacă alegeți să vă înregistrați veți primi un nume de utilizator și o parolă când completați procesul de înregistrare la serviciu. Sunteți responsabil să păstrați confidențialitatea parolei și a contului și sunteți complet responsabil pentru toate activitățile care au loc folosind contul și parola dvs. Sunteți de acord (a) să notificați imediat Chess.com cu privire la orice folosire neautorizată a parolei sau a contului dvs sau orice altă încălcare a securității, și (b) să vă asigurați că închideți contul dvs la finalul fiecărei sesiuni. Chess.com nu poate și nu va fi răspunzătoare pentru orice pierdere sau pagube care rezultă ca urmare a eșecului dvs de a vă proteja contul.

Luați la cunoștință de, sunteți de acord și acceptați faptul că există posibilitatea ca Chess.com să acceseze, păstreze sau divulge informația și conținutul din contul dvs dacă este solicitat de legislație sau fiind sincer convinsă că accesul, păstrarea sau divulgarea sunt necesare dintr-un motiv rezonabil pentru: (a) a se conforma unui proces legal; (b) a impune acești Termeni ai serviciului; (c) a răspunde la reclamații că anumit conținut (așa cum este definit mai jos) încalcă legea sau drepturile unor terțe părți; (d) a răspunde cererilor dvs pentru asistență clienți; sau (e) a apăra drepturile, proprietatea sau siguranța personală a Chess.com, a utilizatorilor săi și a publicului.

Limitările contului

Luați la cunoștință de faptul că există posibilitatea ca Chess.com să stabilească practici și limite ce țin de serviciu, incluzând fără a se limita la numărul maxim de zile pentru care mesajele email, postările pe paginile de mesaje sau alt conţinut postat vor fi păstrate de către serviciu, numărul maxim de mesaje email care poate fi trimis de la sau primit de către un cont al serviciului, mărimea maximă a oricărui mesaj email care poate fi trimis de la sau primit de către un cont al serviciului, spațiul maxim alocat pe serverele Chess.com pentru dvs, și numărul maxim de câte ori (și durata maximă pentru care) puteți accesa serviciul într-un anumit interval de timp. Sunteți de acord că Chess.com nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru ștergerea sau eșecul de a păstra orice mesaje sau alte comunicări sau alt conținut păstrat sau transmis prin serviciu. Luați la cunoștință de faptul că Chess.com își rezervă dreptul de a închide conturi care sunt inactive pentru o perioadă lungă de timp. În continuare luați la cunoștință de faptul că Chess.com își rezervă dreptul de a modifica periodic aceste practici și limite generale.

Rezilierea

Sunteți de acord că există posibilitatea ca Chess.com, cu sau fără un motiv, și fără preaviz, să închidă imediat contul dvs Chess.com, orice adresă de email asociată cu acesta, și accesul la serviciu. Chess.com poate închide cu sau fără cauză în orice moment cu efect imediat, la propria discreție Chess.com, incluzând dar fără a se limita la incapacitatea membrului de a respecta acești termeni și condiții ai acordului. Cauze pentru astfel de închideri pot include, dar nu se limitează la, (a) încălcarea sau violarea acestor Termenii ai serviciului sau alte acorduri sau linii călăuzitoare incluse, (b) cereri din partea autorităților legale sau a altor agenții guvernamentale, (c) o cerere din partea dvs (închiderea contului din proprie inițiativă), (d) discontinuitate sau modificare materială a serviciului (sau a oricărei secțiuni a acestuia), (e) probleme sau dificultăți neașteptate de ordin tehnic sau de securitate, (f) perioade lungi de inactivitate, (g) implicarea dvs în activități frauduloase sau ilegale, și/sau (h) neplata oricăror taxe pe care le datorați în legătură cu serviciile. Închiderea contului dvs Chess.com include (a) eliminarea accesului la toate opțiunile din cadrul serviciului, (b) ștergerea parolei dvs și a tuturor informațiilor relevante, a fișierelor și a conținutului din sau asociate cu contul dvs (sau cu orice parte a acestuia), și (c) interzicerea folosirii mai departe a serviciului. Mai mult, sunteți de acord că toate închiderile vor fi efectuate la propria discreție Chess.com și că Chess.com nu va fi răspunzătoare față de dvs sau față de orice terță parte pentru închiderea contului dvs, a oricărei adrese de email asociate cu acesta, și a accesului la serviciu.

Premii

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Prin participarea in orice competitie, consimtiti implicit sa eliberati, descarcati de obligatii si sa nu afectati firma noastra, reprezentantii sai legali, filialele, sucursalele si agentiile sale, precum si directorii, angajatii si agentii lor, relativ la orice costuri, cheltuieli pentru daune, cereri de recuperare a pierderilor, actiuni sau proceduri initiate de catre dvs. (sau orice terta persoana in numele dvs.)("Daune"), ca rezultat al participarii in competitie si/sau orice premiu care poate sa fie sau poate sa nu va fie acordat ca rezultat al participarii, iar Chess.com exclude total orice raspundere in raport cu orice astfel de solicitari.

Chess.com nu poate fi răspunzătoare pentru eșecul de a își îndeplini obligațiile așa cum sunt acestea prevăzute în Competiție sau cu privire la Premii atunci când Chess.com se află în imposibilitatea de a le împlini ca urmare a unor împrejurări care sunt în mod rezonabil dincolo de controlul său.

Prin prezenta sunteți de acord să despăgubiți compania noastră, reprezentații săi legali, afiliații, subsidiarii, agențiile și reprezentanții, directorii și angajații respectivi pentru toate costurile, pierderile, pagubele, cheltuielile și datoriile (incluzând pierderea reputației și a renumelui și a taxelor de îndrumare profesională) suferite de Chess.com care apar ca urmare a încălcării de către dvs a obligațiilor pe care le aveți de a respecta aceste reguli, termenii serviciului Chess.com, regulile turneului sau regulile speciale sau ca urmare a eșecului dvs de a pune în practică orice instrucțiuni care v-au fost oferite de echipa noastră sau cu privire la orice subiect ce ține de participarea dvs într-o competiție.

În caz de dispute sau neînțelegeri cu privire la orice aspect al unei competiții incluzând dar fără a se limita la toate subiectele ce țin de acordarea de premii, eligibilitatea unui participant de a se înscrie în competiție, comportamentul unui participant, aceste reguli, termenii serviciului Chess.com, regulile turneului sau alte condiții speciale, decizia finală rămâne a echipei noastre și orice decizie luată de Chess.com este finală și obligatorie și nu poate fi revizuită sau contestată de către dvs sau de alte părți terțe.

Comportamentul membrilor

Sunteți de acord să nu folosiți serviciul pentru:

 • încărcați, postați, trimiteți prin email, transmiteți sau faceți disponibil prin alte moduri orice fel de conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, explicit sexual, pornografic, calomnios, invaziv asupra intimității unei alte persoane, plin de ură, rasial, etnic sau inacceptabil în alte moduri;
 • postați orice comentarii, texte, mesaje sau link-uri pe forumuri sau în comentarii publice care conțin publicitate de orice fel, incluzând religie, politică, mesaje de recrutare pentru grupuri, cluburi sau bloguri Chess.com sau orice alt conținut despre sau aparținând de Chess.com;
 • postați niciun comentariu, text, mesaj, sau link pe forumuri sau în comentariile publice care nu este la subiect sau care este irelevant pentru scopul și conținutul partidei, articolului, blogului, subiectului de discuție sau conţinutului original;
 • amenințați cu violență împotriva cuiva sau spuneți că vă veți face rău dvs înșivă;
 • "urmăriți" sau hărțuiți in alt fel pe altul;
 • să pretindeți că sunteți o altă persoană sau entitate, incluzând, dar nu limitat la, un reprezentant Chess.com, sau să afirmați în mod fals sau să prezentați într-un mod denaturat relația dvs cu o persoană sau o entitate;
 • falsificarea de antete sau manipularea în alte moduri a identificatorilor pentru a ascunde originea oricărui conținut transmis prin serviciu;
 • încărcați, postați, trimiteți prin email, transmiteți sau faceți disponibil prin alte moduri orice fel de conținut pentru care nu aveți dreptul de a-l face disponibil sub nicio lege sau altă relație contractuală sau fiduciară;
 • încărcați, postați, trimiteți prin email, transmiteți sau faceți disponibil prin alte moduri orice fel de conținut care include informația personală a altcuiva fără permisiunea lor sau care încalcă orice patent, marcă înregistrată, secret comercial, drepturi publicitare sau alte drepturi de proprietate a unei alte părți;
 • încărcați, postați, trimiteți prin email, transmiteți sau faceți disponibil prin alte moduri orice fel de publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, „junk mail," „spam," „mesaje în lanț," „scheme piramidă," sau orice alte forme de promovare comercială cu excepția zonelor care sunt desemnate pentru un astfel de scop;
 • încărcați, postați, trimiteți prin email, transmiteți sau faceți disponibil prin alte moduri orice fel de material care conține virusuri pentru programe sau orice alt fel de cod, fișiere sau programe care au ca scop să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărei componente de software sau hardware sau echipament de telecomunicații;
 • să perturbe fluxul normal al dialogului sau să acționeze într-un mod care afectează negativ capacitatea altor utilizatori de a se implica în tranzacții în timp real;
 • interferați cu sau întrerupeți serviciul sau serverele sau rețelele conectate la serviciu, sau să încălcați orice cerințe, proceduri, politici sau regulamente ce țin de rețelele conectate la serviciu;
 • accesați, modificați fără a avea voie, sau folosiți secțiunile restricționate publicului ale serviciului, a sistemului de calculatoare Chess.com, sau a sistemelor tehnice de distribuire a furnizorilor Chess.com;
 • examinați, scanați sau testați vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețele sau încălcați sau evitați orice măsură de securitate sau de autentificare;
 • folosiți orice robot, spider, aplicație de căutare sau de accesare a informației de pe site, sau alte dispozitive sau procese manuale sau automate folosite pentru a extrage, indexa, „exploata datele”, sau în orice alt mod să reproduceți sau să ocoliți structura de navigare sau de prezentare a serviciului sau a conținutului;
 • intenționat sau neintenționat să încălcați orice legislație relevantă la nivel local, de stat, național sau internațional sau orice reglementări care au putere legislativă; și/sau
 • colectarea sau stocarea de date personale despre alți utilizatori în legătură cu comportamentul și activitățile interzise precizate în paragrafele de mai sus.

Sunteți de acord să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, comercializați, revindeți sau exploatați în niciun fel de scopuri comerciale, nicio porțiune a serviciului (incluzând numele dvs de utilizator), utilizarea serviciului sau acces la serviciu. Sunteți de acord că contul dvs pe Chess.com nu este transferabil.

Conţinut

Înțelegeți că toate informațiile, datele, textul, software-ul, muzica, sunetul, fotografiile, materialele grafice, materialele video, mesajele, etichetele sau orice alt material ("Conținut"), fie că este postat public sau transmis în privat, este responsabilitatea exclusivă a persoanei care stă la originea conținutului. Asta înseamnă că dvs, și nu Chess.com, sunteți pe deplin responsabil pentru tot conținutul pe care îl încărcați, postați, trimiteți prin email, transmiteți sau faceți disponibil prin alte moduri prin intermediul serviciului. Chess.com nu controlează conținutul postat prin intermediul serviciului și, ca urmare, nu garantează corectitudinea, integritatea sau calitatea acestui tip de conținut. Înțelegeți că folosind serviciul, puteți fi expus în mod neintenționat la conținut care este jignitor, indecent sau inacceptabil. În nicio circumstanță Chess.com nu este răspunzătoare pentru niciun fel de conținut, incluzând, fără a se limita la, orice erori sau elemente lipsă din conținut, sau orice pierderi sau pagube de orice fel suferite ca rezultat al folosirii oricărui conținut postat, trimis prin email, transmis sau făcut disponibil prin alte moduri prin intermediul serviciului.

Luați la cunoștință de faptul că există posibilitatea ca Chess.com să verifice sau nu conținutul, dar că Chess.com și reprezentanții săi au dreptul (dar nu obligația) la propria lor discreție să verifice, refuze sau să mute orice conținut care este disponibil prin serviciu. Fără a se limita la cele menționate anterior, Chess.com și reprezentanții săi au dreptul de a elimina orice conținut care încalcă acești Termeni ai serviciului sau care este inacceptabil în alte moduri. Există posibilitatea ca Chess.com să elimine orice conținut din serviciu pentru motive diverse și poate suspenda sau închide conturile utilizatorilor sau să revendice nume de utilizatori în orice moment fără a fi răspunzători față de dvs. De asemenea ne rezervăm dreptul de a accesa, citi, păstra, și divulga orice informație după cum considerăm noi că este rezonabil necesar pentru (i) a respecta orice cerere ce ține de legislația în vigoare, regulamente, procese legale, sau guvern, (ii) a pune în practică Termenii serviciului, incluzând investigarea posibilelor încălcări menționate aici, (iii) a detecta, preveni, sau aborda în alte moduri fraude, probleme de securitate sau tehnice, (iv) a răspunde cererilor ce țin de sprijinul utilizatorilor, sau (v) a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța Chess.com, utilizatorii săi și publicul.

Înțelegeți că serviciul și software-ul inclus în serviciu poate include componente de securitate care permit ca materialele digitale să fie protejate, și că folosirea acestor materiale este subiectul regulilor de folosire stabilite de Chess.com și/sau de furnizorii de conținut care furnizează conținut pentru serviciu. Nu veți încerca să înlocuiți sau să ocoliți niciuna dintre aceste reguli incluse în cadrul serviciului. Orice reproducere, publicare, distribuire sau expunere în public neautorizată a materialelor oferite în cadrul serviciului, în întregime sau parțial, este strict interzisă.

Chess.com nu revendică dreptul de proprietate asupra conținutului pe care dvs îl depuneți sau îl faceți disponibil pentru includere în serviciul nostru. Totuși, cu privire la conținut pe care îl depuneți sau îl faceți disponibil pentru includere în secțiunile accesibile public ale serviciului, acordați Chess.com licență globală, gratuită, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, care nu este exclusiv, cu dreptul de a sublicenția, folosi, distribui, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, folosi în public și afișa în public orice conținut pe care îl depuneți sau îl faceți disponibil pentru includere în secțiunile accesibile public ale serviciului și să încorporeze acest conținut în alte structuri în orice fel de format sau mediu existent sau dezvoltat în viitor.

Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să nu păgubiți Chess.com și filialele, asociații, agenții, angajații, partenerii și licențiații săi prin niciun fel de cerere sau revendicare, incluzând onorariu justificat pentru avocați, făcute de orice terță parte pentru sau ca urmare a oricărui tip de conținut pe care dvs îl trimiteți, postați, transmiteți sau îl faceți disponibil prin alte metode prin intermediul serviciului, folosirii serviciului, conectării la serviciu, încălcarea de către dvs a Termenilor serviciului, sau încălcarea de către dvs a oricărui drept al altcuiva.

Relațiile cu agențiile de publicitate

Corespondența dvs sau relațiile oficiale cu, sau participarea la promoții ale, agenților publicitari găsiți pe sau prin intermediul serviciului, incluzând plata și livrarea de bunuri și servici ale acestora, și orice alți termeni, condiții, garanții sau promisiuni asociate cu astfel de relații, sunt exclusiv între dvs și un astfel de agent publicitar. Sunteți de acord că Chess.com nu poate fi responsabilă sau răspunzătoare pentru orice pierdere sau pagubă suferită ca rezultat al oricărei astfel de tranzacții sau ca rezultat al prezenței acestor agenți publicitari în cardul serviciului.

Serviciul poate oferi, sau terțe părți pot oferi, link-uri către alte site-uri sau resurse de pe internet World Wide Web. Deoarece Chess.com nu are niciun control asupra site-urilor sau resurselor de acest fel, luați la cunoștință și sunteți de acord că Chess.com nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor site-uri sau resurse, și că nu susține și nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru niciun conținut, publicitate, produs sau alte materiale de pe sau disponibile prin astfel de site-uri sau resurse. De asemenea luați la cunoștință și sunteți de acord că Chess.com nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru niciun fel de prejudiciu sau pierdere cauzată sau suspectată să fie cauzată de sau în legătură cu folosirea sau prin dependența de astfel de conținut, produse sau servicii disponibile pe sau prin orice fel de astfel de site sau resursă.

Drepturi de proprietate

Toate drepturile, titlurile și interesele în și cu privire la serviciu, incluzând drepturile de autor, mărcile comerciale, și orice alt drept de proprietate, sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Chess.com și a licențiatorilor săi. Toate mărcile comerciale, mărcile serviciului, sigle, nume comerciale, și orice alte denumiri proprietare Chess.com folosite aici sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate Chess.com. Alte produse și nume de companii care sunt menționate în cadrul serviciului pot fi mărci comerciale ale respectivilor proprietari.Chess.com își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate expres prin Termenii serviciului.

Chess.com vă acordă dreptul și licență personală, netransferabilă, care nu este exclusivă, de a folosi codul-obiect al programului său pe un singur calculator; cu condiția ca dvs (și nici să nu permiteți altor persoane terțe) să nu copiați, modificați, creați un produs derivat din acesta, să nu folosiți inginerie inversă, reasamblați sau în orice alt mod încercați să descoperiți orice cod sursă, vindeți, sublicențiați, folosiți ca garanție sau să transferați în alte moduri drepturile programului. Sunteți de acord să nu modificați programul în nicio modalitate sau formă, nici să nu folosiți versiuni modificate ale programului, incluzând (fără a se limita la) scopul de a obține acces neautorizat la serviciu. Sunteți de acord să nu accesați serviciul prin alte moduri ci numai prin interfața care este oferită de Chess.com spre folosire pentru accesarea serviciului.

Informații despre marca comercială

Toate mărcile CHESS.COM, mărcile serviciului, alte sigle și nume de produse și servicii Chess.com sunt mărci înregistrate Chess.com, SRL. Fără permisiunea prealabilă a Chess.com, sunteți de acord să nu afișați sau folosiți aceste mărci sub nicio formă.

Chess.com respectă drepturile de proprietate intelectuală ale celorlalți și se așteaptă ca utilizatorii serviciului să facă la fel. Chess.com respectă Legislația din domeniu, Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), textul căreia poate fi găsit pe pagina web a Departamentului SUA pentru Copyright la http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Vom răspunde notificărilor cu privire la posibile încălcări ale dreptului de autor care sunt în conformitate cu DMCA și cu alte legi din domeniu și care ne sunt trimise într-un mod corespunzător. Dacă considerați că există material care a fost copiat sau folosit în moduri care reprezintă o încălcare a dreptului de autor, vă rugăm să ne oferiți următoarele informații:

 • o semnătură fizică sau electronică a posesorului dreptului de autor sau a unei persoane autorizate să acționeze în numele acestuia;
 • identificarea conținutului cu drept de autor despre care afirmați că dreptul de autor a fost încălcat;
 • identificarea materialului despre care afirmați că s-a produs o abatere sau este subiectul unei activități incorecte, și informație rezonabil de suficientă care să ne permită să localizăm materialul (cum ar fi o adresă url);
 • datele dvs de contact, incluzând adresa dvs, numărul de telefon și o adresă de email;
 • o declarație scrisă că sunteți sincer convins că folosirea materialului în modul în care este descris în plângere nu este autorizată de proprietarul dreptului de autor, de agentul acestuia sau de lege; și
 • o declarație că informațiile din notificare sunt corecte și, sub pedeapsa de sperjur, că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului dreptului de autor.

Dacă sunteți convins că am eliminat conținut care nu reprezintă o abatere, sau dacă aveți drepturile necesare să postați conținutul dvs, vă rugăm să ne trimiteți o contra-notificare conținând următoarele informații:

 • o semnătură fizică sau electronică a posesorului dreptului de autor sau a unei persoane autorizate să acționeze în numele acestuia;
 • semnătura dvs fizică sau electronică (împreună cu întregul dvs nume legal);
 • identificarea conținutului care a fost eliminat sau la care accesul a fost dezactivat și locul unde conținutul a apărut înainte de a fi eliminat sau dezactivat;
 • o declarație că sunteți sincer convins, sub pedeapsa de sperjur, că conținutul a fost eliminat sau dezactivat ca rezultat al unei greșeli sau al unei identificări greșite a conținutului; și
 • numele dvs, adresa, numărul de telefon și adresa de email, și o declarație că acceptați notificarea despre proces de la persoana care a furnizat notificarea inițială a unei potențiale abateri.

Dacă primim o contra-notificare, este posibil să trimitem o copie a contra-notificării persoanei care revendică încălcarea dreptului de autor și să informăm persoana respectivă că există posibilitatea ca noi să înlocuim conținutul eliminat. Cu excepția cazului în care persoana inițială care revendică încălcarea dreptului de autor depune o plângere solicitând ordin judecătoresc împotriva furnizorului conținutului, membrului sau utilizatorului, conținutul eliminat poate fi înlocuit, în perioada de zece până la paisprezece zile lucrătoare sau mai mult după primirea contra-notificării, la unica discreție a Chess.com.

Vă aducem la cunoștință faptul că completarea unei contra-notificări poate duce la proceduri legale între dvs și partea care a făcut plângerea pentru a determina cine are dreptul de proprietate. Să fiți conștient că pot exista consecințe legale în țara dvs dacă faceți acuzații false sau cu rele intenții atunci când folosiți acest proces.

Ne rezervăm dreptul de a elimina conținut care este suspect de a încălca drepturile de autor fără notificare prealabilă, la singura noastră discreție. În condițiile corespunzătoare, Chess.com poate de asemenea închide contul unui utilizator dacă se constată că utilizatorul a făcut abateri repetate. Agentul nostru desemnat pentru înștiințările ce țin de eventualele încălcări ale dreptului de autor care au loc în cadrul serviciului este:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Utilizarea la nivel internațional

Serviciul este oferit de Chess.com din sediul său din Statele Unite ale Americii. Chess.com nu face nicio garanție că serviciul corespunde sau este disponibil din alte locații. Persoanele care aleg să acceseze serviciul din alte locații fac asta la propria lor inițiativă și sunt responsabile pentru respectarea legislației locale, dacă și în măsura în care legislația locală se aplică. Dvs garantați și dovediți că nu sunteți situat într-o țară care este subiect al unui embargo al guvernului SUA sau care a fost desemnată de guvernul SUA ca o țară care „sprijină terorismul”, și că nu sunteți pe nicio listă a guvernului SUA de persoane interzise sau restricționate.

DECLINAREA RĂSPUNDERII PENTRU GARANȚII

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ:

 • FOLOSIREA SERVICIUL SE FACE PE PROPRIU RISC. SERVICIUL ESTE OFERIT „AȘA CUM ESTE” ȘI „AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL. FĂRĂ A LIMITA CELE MENȚIONATE ANTERIOR, CHESS.COM NEAGĂ ÎN MOD EXPRES ORICE ȘI TOATE GARANȚIILE DE ORICE TIP, FIE CĂ SUNT EXPRIMATE, IMPLICITE SAU STATUTARE CU PRIVIRE LA WEBSITE-UL CHESS.COM ȘI SERVICIUL ASOCIAT, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE FEL DE GARANȚII DE TITLU, RESPECTARE A DREPTULUI DE AUTOR, COMERCIABILITATEA ȘI POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP SPECIFIC.
 • CHESS.COM ȘI FILIALELE, ASOCIAȚII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII, AGENȚII, PARTENERII ȘI LICENȚIATORII SĂI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ (i) SERVICIUL VA FI CONFORM CU AȘTEPTĂRILE DVS; (ii) SERVICIUL VA FUNCȚIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERE, LA TIMP, ÎN SIGURANȚĂ ȘI FĂRĂ ERORI; (iii) REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE PRIN FOLOSIREA SERVICIULUI VOR FI CORECTE SAU DE ÎNCREDERE; (iv) CALITATEA ORICĂRUI PRODUS, SERVICIU, INFORMAȚIE SAU ALT MATERIAL CUMPĂRAT SAU OBȚINUT DE DVS PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI VA FI LA NIVELUL AȘTEPTĂRILOR DVS; ȘI (v) ORICE ERORI ÎN SOFTWARE-UL FOLOSIT PENTRU A ACCESA SAU FURNIZA SOFTWARE-UL VOR FI CORECTATE.
 • ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBȚINUT PRIN ALTE MODURI FOLOSIND SERVICIUL ESTE ACCESAT LA PROPRIA DVS DISCREȚIE ȘI RISC, ȘI VEȚI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE CAUZATE SISTEMULUI DIN CALCULATORUL DVS SAU PIERDERI DE DATE CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA ORICĂRUI TIP DE ASTFEL DE MATERIAL.
 • NICIUN SFAT ȘI NICIO INFORMAȚIE, FIE ORALĂ SAU ÎN SCRIS, OBȚINUTĂ DE DVS DE LA CHESS.COM SAU PRIN SAU DIN SERVICIU NU POATE CREA ORICE FEL DE GARANȚIE CARE NU A FOST MENȚIONATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN TERMENII SERVICIULUI.
 • PENTRU UN PROCENT MIC DE UTILIZATORI EXISTĂ POSIBILITATEA DE A EXPERIMENTA CRIZE DE EPILEPSIE CÂND SUNT EXPUȘI ANUMITOR SECVENȚE DE LUMINI SAU FUNDALURI PRIN ECRANUL UNUI CALCULATOR SAU ÎN TIMP CE FOLOSESC SERVICIUL. ANUMITE CONDIȚII POT DECLANȘA SIMPTOME DE EPILEPSIE CARE NU AU FOST DETECTATE ANTERIOR CHIAR ȘI PENTRU UTILIZATORI CARE NU AU UN ISTORIC DE CRIZE SAU EPILEPSIE. DACĂ DVS, SAU ORICINE ALTCINEVA DIN FAMILIA DVS, AVEȚI EPILEPSIE, CONSULTAȚI MEDICUL DVS MAI ÎNAINTE DE A FOLOSI SERVICIUL. ÎNCETAȚI IMEDIAT FOLOSIREA SERVICIULUI ȘI CONSULTAȚI MEDICUL DVS DACĂ EXPERIMENTAȚI ORICARE DINTRE URMĂTOARELE SIMPTOME ÎN TIMP CE FOLOSIȚI SERVICIU: AMEȚEALĂ, MODIFICĂRI ALE VEDERII, SPASME ALE OCHILOR SAU MUȘCHILOR, PIERDEREA CONȘTIENȚEI, DEZORIENTARE, ORICE MIȘCARE INVOLUNTARĂ, SAU CONVULSII.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ CHESS.COM ȘI FILIALELE, ASOCIAȚII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII, AGENȚII, PARTENERII ȘI LICENȚIATORII SĂI NU POT FI RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS PENTRU NICIO PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE DATE, PIERDERE DE FOND COMERCIAL, ÎNCETAREA FUNCȚIONĂRII ECHIPAMENTELOR, SAU PENTRU ORICE PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, DE CONSECINȚE SAU EXEMPLARE, CHIAR DACĂ CHESS.COM A FOST INFORMATĂ DE POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR PAGUBE, ÎN LEGĂTURĂ CU CHESS.COM, SERVICIUL SAU ORICE CONȚINUT DIN SAU ÎNCĂRCAT PE SERVICIU.

DACĂ, PENTRU ORICE MOTIV, UN TRIBUNAL GĂSEȘTE CHESS.COM RĂSPUNZĂTOARE PENTRU PIERDERI ÎN CIUDA CELOR DE MAI SUS, ÎN NICIO SITUAȚIE NU SE POATE CA RĂSPUNDEREA CUMULATĂ DE CHESS.COM CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEȘTI TERMENI AI SERVICIULUI SAU DIN FOLOSIREA SAU DIN INCAPACITATEA DE A FOLOSI SERVICIUL SAU ORICE CONȚINUT DISPONIBIL PE SAU PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI SĂ FIE MAI MARE DE O SUTĂ DE DOLARI USA(100.00$ USA).

LIMITĂRILE DIN ACEASTĂ SECȚIUNE SE APLICĂ ORICĂREI TEORII CU PRIVIRE LA RĂSPUNDERE, FIE CĂ SE BAZEAZĂ PE GARANȚIE, CONTRACT, STATUT, DELICT (INCLUZÂND NEGLIJENȚA), LEGEA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORULUI, SAU PE ALTE METODE, CHIAR DACĂ SE DESCOPERĂ CĂ O SOLUȚIE STABILITĂ AICI NU ÎȘI ÎMPLINEȘTE SCOPUL DE BAZĂ.

EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI

ANUMITE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII SAU LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE ACCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ. CA URMARE, ESTE POSIBIL CA UNELE DINTRE LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

Arbitraj, legislație și jurisdicție

Sunteți de acord că dacă aveți orice dispută cu Chess.com referitoare în orice mod la acești Termeni ai serviciului sau la accesarea sau folosirea serviciului, ne veți contacta mai întâi pe noi și veți încerca să rezolvați disputa cu noi în mod informal. Dacă nu reușim să rezolvăm disputa în mod informal, fiecare parte este de acord să rezolvăm orice revendicare, dispută sau controversă (cu excepția cererilor de încetare a unor acțiuni sau de altă natură echitabilă) care apare ca urmare sau în legătură cu acești Termeni în conformitate cu normele de arbitraj publicate de Asociația Americană de Arbitraj („AAA”) prin Regulile de arbitraj comercial și procedurile suplimentare pentru disputele ce țin de consumatori, în vigoare la momentul respectiv, cu excepția celor prevăzute în acest document. Legislația federală cu privire la arbitraj ( și Federal Arbitration Act, ”FAA”) va fi aplicată acestor Termeni ai serviciului. În afara cazului în care ajungeți la o altă înțelegere cu AAA, arbitrajul va avea loc în zona în care locuiți. Dacă intenționați să apelați la arbitraj trebuie mai întâi să trimiteți o notificare în scris către Chess.com cu privire la intenția dvs de a solicita arbitraj („Notificare”). Notificarea către Chess.com trebuie trimisă folosind serviciul poștal S.U.A. către: Chess.com [address]. Notificarea trebuie (i) să descrie natura și pe ce bază efectuați revendicarea sau disputa; și (ii) să precizeze soluția specifică pe care doriți să o obțineți. Fiecare parte implicată va fi responsabilă cu plata serviciilor AAA ce țin de înregistrarea, administrarea și taxele de arbitraj, în conformitate cu normele AAA, cu excepția faptului că Chess.com va plăti pentru dvs serviciile de înregistrare, administrare și taxele de arbitraj în limita unor sume rezonabile dacă revendicarea dvs pentru pierderi nu depășește suma de 75000$ SUA și acestea nu sunt superficiale (în concordanță cu standardele stabilite de Norma federală de procedura civilă 11(b)). Orice atribuire pronunțată de arbitru trebui să includă costul arbitrajului, o sumă rezonabilă pentru taxele de avocat, și costuri rezonabile pentru experți și alți martori, și orice atribuire pronunțată de arbitru poate fi introdusă în orice instanță competentă. Nicio dispoziție din această secțiune nu poate să împiedice niciuna dintre părți să solicite încetarea unor acțiuni sau alte măsuri echitabile în fața instanței cu privire la aspecte ce țin de protecția datelor, proprietate intelectuală, sau de accesul neautorizat la serviciu. TOATE REVENDICĂRILE TREBUIE DEPUSE ÎN CAPACITATEA INDIVIDUALĂ A PĂRȚILOR, ȘI NU CA RECLAMANT SAU REPREZENTANT AL NICIUNEI PRESUPUSE CLASE SAU PROCES PRIN REPREZENTARE, ȘI, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE NOI SUNTEM DE ACORD, EXISTĂ POSIBILITATEA CA ARBITRUL SĂ NU CONSIDERE DECÂT REVENDICĂRILE UNEI SINGURE PERSOANE. SUNTEȚI DE ACORD CĂ, ACCEPTÂND ACESTE CONDIȚII, DVS ȘI CHESS.COM, FIECARE ÎN PARTE, RENUNȚAȚI LA DREPTUL DE A AVEA UN PROCES CU JURAȚI SAU SĂ PARTICIPAȚI LA O ACȚIUNE DE CLASĂ.

Dacă interdicția împotriva unui proces colectiv și a altor plângeri aduse în numele unor terțe părți menționate mai sus se dovedește a fi inaplicabilă, atunci toate formulările precedente din această secțiune sunt nule și neavenite.

Dacă pentru orice motiv o solicitare ajunge la tribunal în loc să fie rezolvată prin arbitraj, disputa va fi sub legislația Statului California și a FAA fără a ține cont de, sau a aplica legislația statului sau țării dvs de reședință, și va fi adus doar în atenția exclusivă a tribunalelor federale sau locale situate în regiunea Santa Clara, California, Statele Unite. Sunteți de acord să respectați jurisdicția și locația unui astfel de tribunal și renunțați la orice obiecție ce ține de locația tribunalului.

Modificarea Termenilor serviciului

Este posibil să modificăm acești Termeni în orice moment, și vom actualiza cea mai recentă versiune pe www.chess.com. Dacă considerăm că am efectuat o modificare substanțială, vă vom înștiința trimițându-vă un email la adresa de email pe care ați trecut-o când v-ați înregistrat contul sau postând o notificare prin intermediul serviciului. Dacă veți continua să accesați sau să folosiți serviciul după data la care modificările respective intră în vigoare, sunteți de acord să respectați Termenii serviciului în versiunea modificată.

Informații generale

Termenii serviciului constituie acordul complet dintre dvs și Chess.com și guvernează folosirea serviciului de către dvs, eliminând orice acord anterior dintre dvs și Chess.com în ceea ce privește serviciul. Acești Termeni ai serviciului reprezintă acordul complet și exclusiv dintre Chess.com și dvs cu privire la serviciu, și acești Termeni ai serviciului elimină și înlocuiesc orice acord anterior între Chess.com și dvs în ceea ce privește serviciul (excluzând orice servicii pentru care aveți un acord separat cu Chess.com care este în mod explicit o extensie sau o înlocuire a acestor Termini ai serviciului). Dacă orice parte din acordul Termeni ai serviciului devine invalidă, restul acordului Termenii serviciului vor continua să fie în vigoare și să aibă putere completă. Acești Termini ai serviciului și drepturile acordate și obligațiile asumate mai jos nu pot fi transferate, atribuite, sau delegate de dvs în niciun fel. Chess.com are libertatea de a transfera acești Termini ai serviciului, și dvs sunteți de acord în mod explicit că orice drepturi de proprietate intelectuală licențiate către Chess.com menționate mai jos, incluzând orice drepturi asupra conținutului, sunt transferabile către cesionarul ales de Chess.com fără acordul dvs. Faptul că Chess.com nu reușește să-și exercite sau să impună oricare dintre drepturile sau clauzele din Termenii serviciului nu constituie o renunțare la un astfel de drept sau clauză.